Hướng dẫn bút toán hạch toán sau kết luận thanh tra thuế

Chủ đề   RSS   
 • #482993 22/01/2018

  yendung_nmk_2008

  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:10/06/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hướng dẫn bút toán hạch toán sau kết luận thanh tra thuế

  Biên bản kiểm tra thuế 2 năm của đơn vị như sau (Quyết định Ngày 04/10/2017):

   

  1 Thuế GTGT:

  -        Năm 2016 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ giảm 2.030.108 đồng do đơn vị kê khai khấu trừ đầu vào những hóa đơn mua hang hóa của cùng một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên…. Nên bị giảm số tiền là 2.030.108 đồng

  -         

  2- Thuế TNDN:

   

  Năm 2015: Thuế TNDN tăng 3.512.100 đồng . Giảm lỗ trong kỳ 471.180.900 đồng… Tổng lợi nhuận trước thuế trong kỳ tăng 17.560.499 đồng do:

  -         Loại chi phí tiền lương 163.300.000 đồng

  -         Loại chi phí nhiên liệu vượt mức 226.441.399 đồng.

  -        Giảm chi phí thuê nhà xưởng 99.000.000 đồng.

   

  Năm 2016: Thuế TNDN tăng 17.933.081 đồng do giảm lỗ trong kỳ 705.282.345 đồng Tổng lợi nhuận trước thuế trong kỳ tăng 89.665.407 đồng do:

  -        Giảm giá vốn  790.127.752 đồng bao gồm

  +  tiền dầu vượt mức quy định 413.300.114 đồng

  + Giảm khấu hao TSCĐ 15.656.566 đồng

  + Loại CP mua HH 20.301.072 đồng

  + Loại CP tiền lương 340.870.000 đồng

  -        Giảm CP quản lý  do tiền cước đường bộ 4.820.000 đồng

  -         

  Yêu cầu:

  -        Điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ trên tờ khai của đơn vị 220.054.599 đồng về số kết luận tại BB kiểm tra là 218.024.491 đồng. (Giảm 2.030.108 đồng)

  -        Điều chỉnh số nộp thừa thuế TNDN đến hết kỳ kê khai 2016 trên BC của đơn vị kê khai :5.550.000, (thực tế là 8.001.738 đồng do dơn vị chưa hạch toán đầy đủ các mã tiền nộp trong năm) Theo kết luận kiểm tra là: 0 đồng

  -        Điều chỉnh số lỗ : +năm 2015 đơn vị hạch toán lỗ: 471.180.900 đồng, số lỗ kết luận :0 đồng

                               +năm 2016 đơn vị hạch toán lỗ: 705.282.345 đồng, số lỗ kết luận: 0 đồng

   

  Kiến nghị:

  -        Truy thu thuế TNDN năm 2016: 13.443.443 đồng

  -        Phạt kê khai thiếu số tiền phạt: 4.289.036 đồng

  -        Tiền chậm nộp thuế: 754.177 đồng

  -        Phạt về sai phạm báo cáo sai tình hình sử dụng hóa đơn năm 2016: 600.000 đồng

  Tổng số tiền truy thu+phạt+chậm nộp về thuế 2 năm là : 19.086.656 đồng.

  Mình muốn hỏi các bút toán hạch toán điều chỉnh theo phần yêu cầu và phần kiến nghị trong biên bản trên dể hoàn thiện BCTC năm 2017

   

   
  2875 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận