Hướng dẫn bố trí ngân sách để thực hiện các chế độ, chính sách

Chủ đề   RSS   
 • #472990 31/10/2017

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Hướng dẫn bố trí ngân sách để thực hiện các chế độ, chính sách

  Ngày 24/10/2017 vừa qua, Bộ Tài chính đã có Công văn 14277/BTC-NSNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ, chính sách chưa được bố trí ngân sách trong định mức chi thường xuyên của ngân sách địa phương.

  Theo Công văn này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính, cho phép tổng hợp kinh phí thực hiện các chính sách chưa tính trong định mức vào nh cầu chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội và được áp dụng nguyên tắc NSTW hỗ trợ NSĐP theo Quyết định 579/QĐ-TTG ngày 28/4/2017.

  Dựa vào thong tin trên, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo địa phương tiến hành tổng hợp kinh phí vào nhu cầu chi hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP theo 11 khoản kinh phí quy định tại Công văn này, gồm:

  - Kinh phí thực hiện đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyêngiai đoạn 2014 – 2020.

  - Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tốc thiểu số.

  - Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện chính sách nội trú đối với HSS, SV.

  - Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô.

  - Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020…

  Xem chi tiết nội dung Công văn 14277 tại file đính kèm.

   
  1617 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận