Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 hướng dẫn Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng

Chủ đề   RSS   
 • #469077 28/09/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1680 lần


  Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 hướng dẫn Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng

  Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn giám sát trong Đảng với các nội dung chính như sau:

  - Chế độ giám sát

  - Phương pháp giám sát

  - Hình thức giám sát

  - Thẩm quyền và trách nhiệm của chủ thể giám sát

  - Trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát

  Mời các bạn xem Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 hướng dẫn Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng tại file đính kèm.

   

   

   

   
  3513 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận