Hợp thức hóa Đất ngoài sổ đỏ

Chủ đề   RSS   
 • #502968 24/09/2018

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8149
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 449 lần


  Hợp thức hóa Đất ngoài sổ đỏ

  Hợp thức hóa đất không nằm trong sổ đỏ

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai thì:

  “20. Bổ sung Điều 24a như sau:

  Điều 24a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất:

  3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

  a) Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này;

  b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này;“

  Như vậy, trường hợp cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất sẽ áp dụng cho các trường hợp sau:

  +) Đối với diện tích đất tăng thêm không phải do vi phạm pháp luật đất đai;

  +) Đối với diện tích đất tăng thêm do vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 07 năm 2014.

   

  Điều kiện cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

  Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về cấp sổ đỏ:

  Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:

  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:”

  Như vậy, hộ gia đình sử dụng đất không có giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng và không vi phạm luật đất đai thì muốn cấp sổ đỏ cần được Ủy ban nhân dân xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất.

   Hồ sơ cấp sổ đỏ

  Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT, hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm gồm có các giấy tờ sau:

  +) Đơn đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu kèm theo phụ lục của Nghị định);

  +) Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  +) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về đất không có tranh chấp.

  +) Chứng từ thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

   
  1062 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận