hợp tác xã

Chủ đề   RSS   
 • #283055 26/08/2013

  booo

  Female
  Sơ sinh


  Tham gia:17/08/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  hợp tác xã

  chứng minh hợp tác xã không phải doanh nghiệp

  tại sao khống chế tỷ lệ góp vốn của mỗi xã viên trong vốn điều lệ của hợp tác xã?

  mình cám ơn!

   
  6403 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #283166   26/08/2013

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Cái này bạn coi lại trong luật doanh nghiệp và bộ luật dân sự đó, xem đặc điểm nào mà daonh nghiệp có nhưng hợp tác xã không có thì ra, tự tìm hiểu trước khi hỏi ai đi bạn.

  Còn vụ khống chế thì do ý chí nhà làm luật thôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #283965   30/08/2013

  ngocloan1990
  ngocloan1990
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3699
  Cảm ơn: 235
  Được cảm ơn 228 lần


  booo viết:

  chứng minh hợp tác xã không phải doanh nghiệp

  tại sao khống chế tỷ lệ góp vốn của mỗi xã viên trong vốn điều lệ của hợp tác xã?

  mình cám ơn!

  Tôi xin trao đổi với bạn như sau :

  hợp tác xã không phải doanh nghiệp  vì HTX được thành lập và phát triễn không vì mục đích lơi nhuận (dù thực tế có khi khác).

  Luật HTX 2013 :

  Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
  1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

  tại sao khống chế tỷ lệ góp vốn của mỗi xã viên trong vốn điều lệ của hợp tác xã?

  HTX không phải là doanh nghiệp nên tổ chức hoạt dộng và nguyên tắc hoạt động cũng khác với hoạt đông của doanh nghiệp.

  Quyền lực cao nhất trong HTX là Đại Hội Thành Viên

  Điều 30. Đại hội thành viên
  1. Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu (sau đây gọi chung là đại hội thành viên). Đại hội thành viên có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

  Khác với doanh nghiệp, Khi bểu quyết để quyết định tại Đại Hôi không phụ thuộc vào vốn mà mọii thành viên đều có quyền ngang nhau khi biểu quyết.

  Điều 34. Biểu quyết trong đại hội thành viên
  1. Các nội dung sau đây được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành:
  a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ;
  b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  c) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
  2. Các nội dung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được thông qua khi có trên 50% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành.
  3. Mỗi thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự đại hội thành viên có một phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên.

  Để hoạt động của HTX được bền vững, tránh sự tranh chấp không đáng có do việc góp vốn chênh lệch quá nhiều mà quyền thì lại bằng nhau (điều này là suy nghĩ cá nhân tôi chứ không có căn cứ pháp luật nào cả), nên Luật HTX có khuynh hướng khống chế và giảm tỷ lệ góp vốn của mỗi thành viên : LHT xã năm 2003 là 30%; Luật HTX năm 2013 thì giảm xuống còn tối đa 20%.

  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |