Hợp tác quốc tế trong tìm kiếm cứu nạn: 6 hình thức cần chú ý

Chủ đề   RSS   
 • #494514 18/06/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (754)
  Số điểm: 19309
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 672 lần


  Hợp tác quốc tế trong tìm kiếm cứu nạn: 6 hình thức cần chú ý

  Là nội dung được đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn nghị định gồm 19 điều quy định về: Hình thức, nội dung; việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các chương trình, dự án về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; trách nhiệm của các bô, ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan.

  Theo đó, Hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn gồm:

   1. Phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước có liên quan.

   2. Ký kết các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

   3. Thu thập, nghiên cứu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm.

   4. Hỗ trợ nhau về cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

   5. Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị về các vấn đề có liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

   6. Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ.

  Bên cạnh đó, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

  -  Tôn trọng độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia dân tộc, bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;…

  - Bảo đảm tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình;

  - Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của Chính phủ và sự quản lý trực tiếp của cơ quan, tổ chức hữu quan của Việt Nam.

  - Nội dung, chương trình hợp tác phải căn cứ vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tính đến hướng ưu tiên và khả năng hợp tác của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cũng như của nước ngoài

  Xem các nội dung cụ thể tại file đính kèm:

   

   
  1336 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận