Hợp tác kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #29986 13/08/2008

  daian2008

  Mầm

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:13/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 650
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp tác kinh doanh

  Xin quý Luật sư tư vấn cho biết các qui định về hợp tác kinh doanh giũa hai doanh nghiệp trong nước, và các thủ tục pháp lý phải tiến hành khi hợp tác.
  Xin cảm ơn Quý luật sư.
  Cập nhật bởi navelvu ngày 05/03/2010 08:19:54 AM
   
  52828 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123
Thảo luận
 • #32598   10/01/2010

  lengalawyer
  lengalawyer
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 1454
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Nếu không nhầm thì câu hỏi của bạn gồm 2 nội dung, vậy tôi sẽ giải đáp từng nội dung.

   1. Đăng ký lại Hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Theo quy định tại Điều 88 Luật đầu tư thì “Dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước khi Luật này (Luật đầu tư - LS) có hiệu lực không phải làm thủ tục để cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký đầu tư lại theo quy định của Luật đầu tư thì thực hiện thủ tục đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư mới”.

  Khi không đăng ký lại, “ Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có quyền được tiếp tục hoạt động theo Giấy phép đầu tư đã cấp và hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được chuẩn y; các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan” (Điều 21 - Nghị định 101/2007/NĐ-CP ngày 21/9/2006.)

  Cũng theo quy định tại Nghị định 101/2007/NĐ-CP thì trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật doanh nghiệp có hiệu lực (từ ngày 01/7/2006 đến 31/6/2008), doanh nghiệp/các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài không thực hiện việc đăng lại sẽ không được đăng ký lại nữa. Tuy nhiên, nếu hiện tại, doanh nghiệp/các bên trong Hợp đồng hợp tác liên doanh có nhu cầu đăng ký lại thì được phép đăng ký lại từ ngày 01/8/2009 đến ngày 30/6/2011, theo quy định mới tại Luật số 38/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội.

  2. Về việc sửa đổi Hợp đồng liên doanh, điều lệ

  Một pháp nhân đã được thành lập có quyền điều chỉnh tất cả các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

  Do đó, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền điều chỉnh Hợp đồng liên doanh cũng như sửa đổi bổ sung điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn mà bạn đang quan tâm.

  Nếu chưa rõ, vui lòng liên hệ với Luật sư để được giải đáp.

  Trân trọng.

  Cập nhật bởi lengalawyer vào lúc 10/01/2010 17:32:13
  Cập nhật bởi lengalawyer vào lúc 10/01/2010 17:34:32

  Luật sư LÊ NGA

  Mobile: 0915.939.333

  Email: lengalawyer@gmail.com

  ---------

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

  TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

  ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

   
  Báo quản trị |  
 • #27964   09/01/2010

  lieutanhuy
  lieutanhuy

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp tác kinh doanh dịch vụ lưu trú với Việt Kiều.

  Tôi có người bạn việt kiều nay muốn bỏ vốn ra để kinh doanh (dịch vụ lưu trú ) tại Việt Nam nhưng không trực tiếp đứng tên. xin cho hỏi cần phải tiến hành những thủ tục gì để có thể đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cũng như tài sản của các bên tham gia. xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #14063   25/07/2008

  trongvuong2007
  trongvuong2007

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư

  Tôi muốn làm hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác trong nước để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu dân cư, xin Luật sư cho Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư chi tiết.Tôi xin cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #14064   26/07/2008

  duonghien
  duonghien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (190)
  Số điểm: 1509
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài với một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước (sau đây gọi tắt là các bên hợp doanh) thì nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có quy định về quyền lợi, trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên hợp doanh.

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau để tiến hành đầu tư, kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và pháp luật có liên quan.

  Trong quá trình đầu tư, kinh doanh, các bên hợp doanh có quyền thoả thuận thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên hợp doanh thỏa thuận. Ban điều phối không phải là cơ quan lãnh đạo của các bên hợp doanh.

  Sau đây là khung mẫu gợi ý:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

   

  HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

  Hôm nay, ngày …. tháng …….. năm, tại ………..

  Chúng tôi gồm có:

  Căn cứ vào kế hoạch thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu dân cư

  Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai b ên

  Bên A:

  Địa chỉ :

  ĐT :

  Người đại diện :

  Ông/Bà: …………………………………………………….

  Số CMND :……………………………………..............................

  Địa chỉ :………………………………………………………………

  Điện thoại……………………………………………………………

   

  Bên B:

  Địa chỉ :

  ĐT :

  Người đại diện :

  Ông/Bà: …………………………………………………….

  Số CMND :……………………………………..............................

  Địa chỉ :………………………………………………………………

  Điện thoại……………………………………………………………

   

  Căn cứ vào kế hoạch thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu dân cư do . …lập ngày …..

  Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên

  Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, chúng tôi thống nhất các điều khoản sau :

   

  Điều 1 :

  -Thời hạn hợp đồng.

   

  Điều 2:

  - Bên A hợp tác đầu tư với bên B để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu dân cư với số vốn, trách nhiệm như sau:

  Bên A góp:

  Bên B góp:

  - Bên B có thể thu hồi vốn trước thời hạn và phải thông báo bên A trước …….

   

  Điều 3: Con người, trang thiết bị

   a- Bên A:

   

  b- Bên B:

   

  Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong từng giai đoạn

  A – Giai đoạn xin dự án:

  B- Giai đoạn Xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu dân cư

  C- Giai đoạn kinh doanh - phân chia lợi nhuận

             

  Điều 5:  Kiểm soát & Lưu trữ hồ sơ:

   

  Điều 6: Các trường hợp thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

                         

  Điều 7: Giải quyết tranh chấp

              TP Hồ Chí Minh     Ngày….tháng……năm…..

   

  Bên A                                                                                                   Bên B

   

   

   (Ngoài ra bạn có thể tham khảo bản hợp đồng tiếng Anh tại đây)

   
  Báo quản trị |  
 • #14558   13/11/2008

  mieuthuyhoa
  mieuthuyhoa

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Tôi muốn biết Mẫu Hợp đồng hợp tác thể thao giữa cơ quan nhà nước và sở thể dục thể thao của Tỉnh.

  Hiện nay Công ty tôi muốn hợp tác với sở thể dục thể thao Tỉnh Cà Mau về lĩnh vực thể thao. Xin  cho tôi biết mẫu Hợp đồng hợp tác thể thao. Cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #14559   13/11/2008

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2071
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 73 lần


  Chào chị,

  Xin được có một vài ý kiến với chị như sau:

  Hiện nay không có một mẫu chuẩn nào cho loại hợp đồng này. Do đó, khi soạn thảo chị nên lưu ý các nội dung sau: nội dung hợp tác, quyền và nghĩa vụ của các bên, cách thức phân chia kết quả kinh doanh...

  Chị vui lòng liên hệ với Lawsoft , Khu Biệt Thự 282 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT: (08) 3845.6684; E-mail: info@thuvienphapluat.com hoặc liên hệ với tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

  Trân trọng,

  Luật sư Hiệp - 0908329694, email:  lawyer_lxh@yahoo.com
   
  Báo quản trị |  
 • #14560   13/11/2008

  mieuthuyhoa
  mieuthuyhoa

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cảm ơn Luật sư Hiệp!

  Tôi đã nhận được câu trả lời của Luật sư. Tuy nhiên câu trả lời của Luật sư chưa thỏa mãn cho câu hỏi của tôi về vấn đề này. Tôi sẽ liên lạc lại với luật sư. Xin chân thành cảm ơn Luật sư đã dành thời gian trả lời thư cho tôi.
   
  Báo quản trị |  
 • #45931   17/03/2010

  khanhvan2007
  khanhvan2007

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/03/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp tác liên doanh với nhà thầu trong nước

  Có 1 công ty đã trúng thầu nay mời công ty chúng tôi (sản xuất) liên doanh hợp tác cùng làm. Vậy tôi xin hỏi công ty tôi phải làm những thủ tục gì ?
   
  Báo quản trị |  
 • #45935   18/03/2010

  olyuraul
  olyuraul

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/03/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mâu thuẫn trong Luật đầu tư liên quan đến Hợp đồng Hợp tác kinh doanh

  Mong các anh/ chị vui lòng giải thích giúp cho:

  Tôi thấy trong các tranh luận trước về BCC chủ yếu lưu ý rằng đây là hình thức hợp tác không lập pháp nhân mới chư không liên quan gì đến quyền kiểm soát. Như vậy nếu tôi đang có 1 dự án đầu tư do tôi làm Chủ đầu tư, tôi muốn bán đi mà không muốn đăng ký đâu tư lại thì tôi chỉ cần ký BCC với đối tác và cho họ góp 99% vốn. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam thì nếu nhà đâu tư nắm từ 20-50% quyền biểu quyết thì được coi là Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể (CM sô 7), và nắm trên 50% quyền biểu quyết được coi là nắm quyền kiểm soát (CM số 25). Như vậy trường hợp này tôi đã không còn nắm quyền kiểm soát thì sao được gọi là Nhà đầu tư nữa, phải không ạ. Như vậy phải chăng Luật đầu tư hoặc mâu thuẫn với chính nó, hoặc mâu thuẫn với Chuẩn mức kế toán Việt Nam?

  Cập nhật bởi olyuraul vào lúc 19/03/2010 10:47:01
   
  Báo quản trị |  
 • #66606   02/11/2010

  hoangyenaudit
  hoangyenaudit

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  olyuraul viết:

  Mong các anh/ chị vui lòng giải thích giúp cho:

  Tôi thấy trong các tranh luận trước về BCC chủ yếu lưu ý rằng đây là hình thức hợp tác không lập pháp nhân mới chư không liên quan gì đến quyền kiểm soát. Như vậy nếu tôi đang có 1 dự án đầu tư do tôi làm Chủ đầu tư, tôi muốn bán đi mà không muốn đăng ký đâu tư lại thì tôi chỉ cần ký BCC với đối tác và cho họ góp 99% vốn. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam thì nếu nhà đâu tư nắm từ 20-50% quyền biểu quyết thì được coi là Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể (CM sô 7), và nắm trên 50% quyền biểu quyết được coi là nắm quyền kiểm soát (CM số 25). Như vậy trường hợp này tôi đã không còn nắm quyền kiểm soát thì sao được gọi là Nhà đầu tư nữa, phải không ạ. Như vậy phải chăng Luật đầu tư hoặc mâu thuẫn với chính nó, hoặc mâu thuẫn với Chuẩn mức kế toán Việt Nam?

  Cập nhật bởi olyuraul vào lúc 19/03/2010 10:47:01


  Đầu tư nghĩa là việc bỏ vốn và tài sản nhằm thu lại lợi ích. Trong đầu tư có hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Đồng chí anh không thấy đầu tư chứng khoán thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ đâu có quyền được kiểm soát nhưng vẫn gọi là đầu tư. Quay lại với hợp đồng BCC thì các bên có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như thế nào đã được quy định trong hợp đồng. Chuẩn mực kế toán chỉ là việc quy định mang tính chất định hướng chuyên môn nghiệp vụ để hạch toán và trình bày báo cáo tài chính. Giả sử như trường hợp chỉ góp 1% thì đó cũng được coi là một khoản đầu tư khác. Còn quy định về quyền kiểm soát là để phân biệt ảnh hưởng của các khoản trên đến báo cáo tài chính hay đúng hơn là tình hình tài chính tại doanh nghiệp.
  Cập nhật bởi nguyenbuibahuy ngày 02/11/2010 11:31:58 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #405149   04/11/2015

  the_talkative_girl
  the_talkative_girl

  Sơ sinh

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2008
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 0 lần


  Cả nhà ơi, công ty có 90% vốn nước ngoài có được phép hợp tác với cá nhân hay doanh nghiệp Việt Nam khác để mở siêu thị theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC không ạ? 

  Trong WTO, tại phần dịch vụ bán buôn, bán lẻ không thấy có quy định về BCC. Có trường hợp thực tế nào mà cơ sở bán lẻ được mở theo hình thức BCC không?

  Cám ơn mọi người.

   
  Báo quản trị |