Hợp tác giám sát các hệ thống thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới

Chủ đề   RSS   
 • #490064 20/04/2018

  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 52 lần


  Hợp tác giám sát các hệ thống thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới

  Các hệ thống thanh toán đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội hiện đại với vai trò là bộ phận cốt lõi của thị trường tài chính. Do đó, hoạt động an toàn, hiệu quả của nó rất cần thiết cho sự ổn định chung của toàn thị trường tài chính. 

  Với sự phát triển ngày càng phức tạp của các tổ chức và các thành viên tham gia vào quy trình thanh toán, chuyển tiền trong nền kinh tế, các cơ quan/đơn vị giám sát hệ thống thanh toán đã được thành lập trên toàn thế giới.

  Ngày nay, hoạt động giám sát không chỉ hướng tới các hệ thống thanh toán riêng lẻ mà còn xem xét đến cả các kết nối xuyên biên giới cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau của các hệ thống thanh toán trong nước.

   

   

  Chức năng giám sát các hệ thống thanh toán không phải là chức năng mới. Trên thực tế, các hoạt động giám sát được quy định tại dự thảo Thông tư đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai. Vì vậy, NHNN đã nghiên cứu, Dự thảo Thông tư quy định về giám sát các hệ thống thanh toán để hướng dẫn các quy định liên quan tại Luật Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 101/2012/NĐ-CPNghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2012/NĐ-CP.

  Dự thảo Thông tư gồm 3 chương 21 điều:

  Chương I bao gồm quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc và mục tiêu giám sát; các hoạt động giám sát và việc hợp tác giám sát các hệ thống thanh toán xuyên biên giới.

  Chương II bao gồm 5 mục: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia;  Hệ thống thanh toán ngoại tệ; Hệ thống thanh toán tiền giao dịch chứng khoán; Hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính; và Hệ thống thanh toán nội bộ của các tổ chức tín dụng.

  Chương III quy định liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị NHNN trong việc giám sát các hệ thống thanh toán; hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

  Trong đó, nội dung về Hợp tác giám sát các hệ thống thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới là điểm đáng chú ý. 

  Căn cứ theo điều 6 của Dự thảo Thông tư quy định như sau:                                                                                                                                       

  1. Căn cứ trên nhu cầu hợp tác giám sát của Ngân hàng Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, hai bên phối hợp xây dựng thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giám sát các hệ thống thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới.

  2. Nội dung hợp tác giám sát các hệ thống thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới có thể bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

  a) Các hệ thống thanh toán, chuyển tiền nằm trong phạm vi thỏa thuận hợp tác giám sát;

  b) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc hợp tác giám sát các hệ thống thanh toán, chuyển tiền;

  c) Danh mục các thông tin, số liệu cần cung cấp, phương thức cung cấp và việc bảo đảm an toàn thông tin liên quan đến các hệ thống thanh toán, chuyển tiền nằm trong phạm vi hợp tác giám sát, bao gồm: Các quy định pháp luật liên quan đến việc tổ chức, quản lý, vận hành các hệ thống thanh toán, chuyển tiền; tình hình thành viên tham gia hệ thống thanh toán, chuyển tiền; số lượng và giá trị giao dịch của toàn hệ thống theo kỳ báo cáo; số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới giữa hai quốc gia được thực hiện thông qua các hệ thống thanh toán, chuyển tiền theo kỳ báo cáo.

  3. Các thành viên tại Việt Nam tham gia hệ thống thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới có trách nhiệm phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước liên quan đến việc tham gia và tình hình hoạt động thanh toán, chuyển tiền thông qua các hệ thống này.

  Ngoài ra, dự thảo cũng quy định cụ thể nội dung giám sát các hệ thống thanh toán bao gồm: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia; hệ thống thanh toán ngoại tệ; hệ thống thanh toán tiền giao dịch chứng khoán; hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính; hệ thống thanh toán nội bộ của các tổ chức tín dụng.

  >>> Chi tiết xem thêm tại Dự thảo Thông tư quy định về giám sát các hệ thống thanh toán.

  Cập nhật bởi Lilynguyen1608 ngày 20/04/2018 05:26:40 CH Cập nhật bởi Lilynguyen1608 ngày 20/04/2018 05:20:43 CH

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  1559 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Lilynguyen1608 vì bài viết hữu ích
  giangmoom (21/04/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận