DanLuat 2015

Hợp đồng với Thiên Ngọc Minh Uy

Chủ đề   RSS   
 • #196523 26/06/2012

  kenwon

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hợp đồng với Thiên Ngọc Minh Uy

  Xin chào luật sư , cháu có 1 vài vấn đề muốn hỏi luật sư ạ .

  Cháu mới đồng ý tham gia là chuyên viên kinh doanh < CVKD> của công ty thiên ngọc minh uy , là 1 công ty bán hàng đa cấp . Cháu đã đồng ý mua 1 máy khử ozon để có thể trở thành 1 CVKD ở đó với mức giá là 6.400.000đ , nhưng khi cháu muốn trả lại hàng thì do công ty đang có 1 sự kiện kích cầu là " long phụng hòa ca "  nên cháu không thể trả lại hàng  . Sự kiện này có ý nghĩa là khi mình ký hợp đồng từ thời điểm 1-6-2012 => 30-6-2012 thì chắc chắn 100% là mình sẽ nhận được 12.000.000đ . Công ty có nói thế này với cháu ạ : " chỉ cần em ký hợp đồng vào thời gian này , sau đó nếu 6 người cũng ký hợp đồng giống em nhưng sau em , thì em sẽ nhận được 500.000đ , nếu 6 người đó cũng nhận được 500.000đ giống em thì em sẽ nhận được 2.500.500đ , nếu 6 người đó cũng nhận được 2.500.000đ thì em sẽ nhận được 9.000.000đ , vậy chắc chắn 100% em sẽ nhận được 12.000.000đ , vấn đề chỉ là thời gian "  . Vậy cháu đã ko thể trả lại hàng , nên cháu vẫn đồng ý là CVKD ở đó và ko hủy hợp đồng nữa , nhưng cháu cũng sẽ ko lên công ty làm và chỉ ở nhà chờ thời gian để hưởng số tiền 12.000.000đ đó . Vậy luật sư cho cháu hỏi với bản hợp đồng như ở dưới đây , thì cháu làm như vậy có sao ko ạ , có bị vi phạm hợp đồng ko ạ . Bởi vì lúc đầu mới vào các chị cấp trên đã nói , công ty ko giới hạn thời gian làm việc , em làm hay ko là tùy ạ . 

  Sau đây là bản hợp đồng cháu đã ký với công ty , nhưng do 1 chị cấp trên của cháu giữ , và để có số tiền 6.400.000đ này , mấy chị cấp trên này cũng đã thuyết phục cháu cắm cmtnd và thẻ sinh viên để vay được ạ . Sau đây là bản hợp đồng ạ .

   

   

  Thien ngc minh uy                                                   Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam
  số: ......                                                                          Đc lp - t do - hnh phúc
                          HP ĐỒNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
                         (bán đúng giá công ty quy đnh) 
                         - căn c vào nhu cầu thc tiễn ca 2 bên
                         - Căn c vào lut cnh tranh
                         - Căn c vào Ngh đnh110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 ca Chính Ph
                         - Căn c Thông tư số 19/2005/TT - BTM ngày 08/11/2005 ca B Thương Mi
  Bên A: Công ty TNHH Thiên Ngc Minh Uy
  Đa ch: số 15 - Ngõ 251 Phố Mai Dch - Phường Mai Dch - Cầu Giấy - Hà Ni
  Đin Thoi: 04.3769605....................fax: 04.37635231
  Người đi diên theo pháp lut ca doanh nghip: PENG HAI TAO    Chc v: Giám đốc
  Bên B: Người tiếp th (hay còn gi là chuyên viên kinh doanh - gi tt là CVKD)
  H và tên: N T L ............Nam/n: N
  Nguyên quán: .....................Năm sinh:......
  Hô khẩu thường trú:...................ĐTLL........................
  Nơi đăng kí tm trú:...................................................
  Số CMND hoc h chiếu:............................Ngày cấp:............Nơi cấp..................
  Số GPLĐ(dành cho người nước ngoài):...............................................................
  MSTT:
  H tên người gii thiu: Trnh Th H .....MSNGT: ....
  Số CMND: ....................ĐTLL: ......
               Hai bên tha thun cùng kí kết hp đồng này vi các điều khon sau:
  ĐIỀU 1: Điều kin tham gia vào mng lưới bán hàng đa cấp
  -là công dân t 18 tuổi tr ên và có đ năng lc hành vi dân s
  -Không thuộc đối tượng b cấm tham gia mng lưới bán hàng đa cấp theo mc 2, điều 4 ca Ngh đnh110/2005/NĐ-CP /> -Phi kí kết hp đồng bán hàng đa cấp vi Công ty TNHH Thiên Ngc Minh uy
  -Mua tài liu nghip v ca công ty (không bt buc)
  ĐIỀU II: Trách nhim bên A
  -Có trách nhim xây dng và công bố công khai "cách thc tr thưởng" và "Quy tc hot đng" ca Công ty và CVKD
  -Có trách nhim cung cấp tài liu cho CVKD về các ni dung: Chương trình bán hàng; chương trình đào to; Quy tc hot đng và trách nhim ca CVKD; Điều kin và quyền li để có được li ích mà CVKD có thể có được bng vic tiếp thhay trc tiếp bán hàng hóa;
  -Bo đm tính trung thc và đ chính xác ca các thông tin cung cấp cho CVKD
  m bo chất lượng ca hàng hóa được bán.
  -Khấu tr h tiền thuế thu nhp cá nhân ca CVKD và  người tiêu dùng theo quy đnh ti điều a, khon b, mc 1, điều 12 ca Ngh đnh 110/2005 NĐ-CP
  -có trách nhim bồi thường cho CVKD để np vào Ngân sách nhà nước trước khi tr thù lao cho CVKD
  -Ch tr thù lao cho CVKD (nếu có phát sinh) ngay trong tháng kế tiếp đối vi các CVKD thc hin nghip v bán hàng và tr thù lao cách tháng cho các CVKD thc hin nghip v mua đi bán li.
  ĐIỀU III: Quyền li và Nghĩa V ca bên B
  -CVKD không phi là nhân viên ca công ty TNMU theo quy đnh lut lao đng Vit Nam, vic ký kết HĐBHĐC này không cho phép CVKD đi din Công ty TNMU đưa ra nhng gii thích cũng như mượn danh Công ty TNMU để thc hin mc đích cá nhân.
  -CVKD phi tìm hiểu nguồn gốc, chng loi, chất lượng giá c, công dng, cách thc s dng hàng hóa được niêm yết ti Công ty, chi nhánh và các đi lý.
  -Phm vi bo hành sn phẩm ph thuc vào chng loi và tính đc thù ca sn phẩm, CVKD có trách nhim tìm hiểu trước khi tiêu th
  -CVKD cam đoan gii thiu, tiếp th sn phẩm, đúng theo hướng dẫn s dng ca Công ty.
  -CVKD không được s dng mng lưới bán hàng ca Công Ty TNMU cũng nhưnhng thông tin cá nhân ca khách hàng để qung cáo và tiếp th nhng sn phẩm khác, CVKD phi gi bí mt nhng thông tin liên quan đến hot đng ca công ty TNMU, không cung cấp nhng thông tin này cho bất kì ai hoc tổ chc nào.
  -CVKD được cấp th CVKD theo mẫu quy đnh và s dng th theo quy đnh đối vi người s dng th.
  -Hp đồng này được ký kết gia Công ty vi cá nhân tham gia do đó không được phép chuyển nhượng, chuyển giao cho cá nhân khác.
  ĐIỀU IV: Quy đnh về vic mua li hàng hóa khi chấm dt hp đồng.
  - Đối vi các CVKD thc hin nghip v mua hàng đi bán l, trong trường hp muốn chấm dt hp đồng tiếp th này, có thể yêu cầu công ty cho tr hàng trong thi hn 30 ngày k t ngày mua hàng và được nhn li tối thiểu 90% giá bán ca hàng hóa sau khi đã khấu tr các chi phí và qun lí hành chính. Ngoài ra, CVKD có nghĩa v phi hoàn tr li toàn b các khon thù lao, tiền thưởng và các li  ích kinh tế khác đã nhn t vic mua lô hàng nói trên ca CÔng ty.
  -Đối vi các chuyên viên kinh doanh không mua hàng t công ty để đi bán l, mà ch gii thiu và hướng dẫn người tiêu dùng đến mua và nhn hàng trc tiếp ti kho ca Công ty, s không áp dng quy đnh này khi chấm dt hp đồng
  -Đối vi khách hàng là người tiêu dùng trc tiếp( mua hàng ti công ty hoc mua qua CVKD), Công ty thc hin chế đ tr hàng hoc đổi hàng trong thi hn 05 ngày k t ngày mua hàng.
  -Khách hàng, CVKD ch được đổi hàng khi giá tr hàng hóa ca lần đổi sau bng hoc ln hơn giá tr mua ban đầu, đồng thi phi chu 5% chi phí th tc hành chính cho vic đổi hàng đó
  -Mi hàng hóa ch được đổi hoc tr khi có thể bán li thoe mc đích s dng ban đầu, đồng thi còn nguyên hình trng ban đầu, chưa qua s dng, không trầy xước bong tróc, khôn móp méo, cũ k, mất màu...c phần sn phẩm lẫn bao bì. Đối vi nhng hàng hóa mua vào thi điểm khuyến mãi hoc nhng chương trình mang tính kích cầu s không được đổi - tr theo quy đnh trên
  ĐIỀU V: Thi hn HĐ và quy đnh về chấm dt hp đồng
  -Mỗi bên được đơn phương chấm dt HĐ BHĐC sau 7 ngày k t ngày gi thông báo bng văn bn cho bên kia.
  - Trong vòng 12 tháng liên tiếp nếu cá nhân CVKD không tiêu th được hàng hóa thì Hp đồng này s t đng chấm dt mà không cần thông báo trước.
  -Khi chấm dt hp đồng, công ty có trách nhim thanh toán khon thù lao mà CVKD tiêu th và bán được trong tháng đó. CVKD có trách nhim hoàn tr li tất c nhng giấy t, hồ sơ liên quan đến công ty, đồng thi không được mượn danh nghĩa CVKD để làm bất kỳ vic gì.
  -Thi hn Hp Đồng được tính t ngày ký......cho đến ngày.....Nếu sau 60 ngày kểt ngày hết thi hn hp đồng mà CVKD không đến kí kết hp đồng mi thì hp đồng cũ coi như chấm dt mà không cần thông báo.
  ĐIỀU V: Điều khon chung
  - Công ty được quyền thay đổi, điều chnh các Quy đnh, Cách thc tr thưởng cũng như kê hoch - chiến lược kinh doanh ca công ty theo Quy đnh ca pháp lut hin hành. 
  - Hai bên cam kết thc hin đúng các điều khon đã quy đnh trong Hp đồng. Trường hp có tranh chấp thì cùng nhau bàn bc gii quyết trên tinh thần tnguyn. Nếu không thống nhất được thì phi nh đến cơ quan có thẩm quyền gii quyết theo lut đnh.
  - Hp đồng được lp thành 02 bn, mỗi bên gi mt bn có giá tr pháp lí nhưnhau.
  bên A                                                                                   Bên B

   

  Xin luật sư trả lời cháu sớm ạ , bởi vì giờ vẫn trong thời hạn cháu có thể hủy hợp đồng . 

   
  76210 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #229646   28/11/2012

  hicc..... bạn mình cũng mới bị lừa... h k biết làm sao lấy lại tiền... 1/2 cũng đc

   
  Báo quản trị |  
 • #241032   22/01/2013

  thanhtungtt.93
  thanhtungtt.93

  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:31/12/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  conhock viết:

  hicc..... bạn mình cũng mới bị lừa... h k biết làm sao lấy lại tiền... 1/2 cũng đc

  đến hủy hợp đồng ngay thì đc .mình cũng đã từng . và phải mất 1t2 để lấy lại cmt .nếu không giời này mình đã thành con nợ rùi

   
  Báo quản trị |  
 • #229720   28/11/2012

  tucthekhongbiet
  tucthekhongbiet

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/11/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  a oi cho hỏi ...em mua hang trong thoi co chuong trinh kích cầu và em trở thành CVKD..ma trong bản hợp đồng Đối vi nhng hàng hóa mua vào thi điểm khuyến mãi hoc nhng chương trình mang tính kích cầu s không được đổi - tr theo quy đnh trên ..thi liệu em còn có thể chấm dứt hợp đồng và lấy lại tiền chứ..mong luat sư giúp em (em chưa lấy sản phẩm)

   
  Báo quản trị |  
 • #233329   14/12/2012

  ststst
  ststst

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cháu chào luật sư, cháu cũng đã được một người bạn làm việc trong thiên ngọc minh uy giới thiệu vào và đã tham gia ký hợp đồng trong chương trình 'long phụng hòa ca' và 'rồng bay phượng múa'  với điều kiện mua 1 cái máy khử ozon với giá 6,4 triệu .một chị là cấp trên của cháu đã cầm hợp đồng của cháu 1 tuần với lý do là sợ cháu làm mất.

  Sau khi lấy sản phẩm là một chiếc máy khử ozon,cháu mới được cầm hợp đồng.Nội dung hợp đồng giống y hệt như ở trên.Bây giờ cháu đã cầm hợp đồng ,đã có sản phẩm, cháu không giới thiệu một người nào khác tham gia nữa.cháu muốn không tiếp tục tham gia nữa nhưng những người trong công ty đó dọa cháu nếu không tham gia nữa thì cháu sẽ bị dính líu đến pháp luật.cháu rất sợ.

  Vậy cháu muốn hỏi luật sư: liệu bây giờ tự cháu không tham gia nữa, coi như là tự hủy hợp đồng thì có hợp lý không ạ?cháu cảm ơn luật sư

   

   
  Báo quản trị |  
 • #233403   14/12/2012

  thesphinx
  thesphinx

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chào luật sư.em cũng là 1nan nhân của TNMU.e đã lỡ kí hợp đồng và đưa tiền cho họ nhưng em lại chưa đủ tuổi 18( đến cuối tháng 12 này em mới đủ tuổi ạ), thế thì em có được hủy hợp đồng k ạ?em đọc điều luật 130 bộ luật dân sự có nói:"

  Ðiều 130. Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện

  Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Toà án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện.

  em cũng lỡ kí vào đơn không trả lại hàng nhưng em chưa lấy hàng

  nếu họ không chịu hủy hợp đồng, em có thể kiện họ ra tòa không ạ?

  em xin chân thành cảm ơn luật sư ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #233659   17/12/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2385)
  Số điểm: 23754
  Cảm ơn: 825
  Được cảm ơn 1339 lần
  Moderator

  Các bạn phải xem lai nội dung hợp đồng xem điều kiện hủy như thế nào.

  Việc ban không tham gia nữa cũng không vấn đề gì và cũng không có gì dính dáng tới pháp luật. Vì lúc này đơn thuần các bạn chỉ là người mua hàng thông thường. Các bạn không cần phải lo lắng. Việc các bạn dừng lại sẽ là hành động tích cực giúp những người khác không rơi vào hoàn cảnh như các bạn.

  Nói chung, sinh viên thì không thể tránh khỏi những vấp ngã, cho nên, sau này khi làm bất cứ việc gì các bạn cũng nên thận trọng một chút, nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh và người thân.

  Việc kiện lại họ thì rất khó, bởi lẽ, bạn định kiến với lý do khởi kiện là gì? các bạn không xác định được thì không thể làm được.

  Chỉ có một điều, hình thức kinh doanh của họ là hình thức kinh doanh đa cấp bất chính, bởi lẽ, phải buộc mua hàng thì mới được là nhân viên của công ty.  Tuy nhiên, kiểu gì họ cũng sẽ chống chế nói rằng, bạn không mua hàng cũng có thể trở thành nhân viên công ty, tuy nhiên, quyền lợi của bạn sẽ không bằng với việc bạn sử dụng sản phẩm làm nhân viên công ty. Các bạn có thể viết đơn kiến nghị với cơ quan công an để họ tiến hành điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của họ như thế nào. 

  Họ có thể tồn tại lâu như vậy, ắt sẽ phải có lý do của nó. Thế nên, cũng không phải dễ dàng để có thể xử lý được họ. Các bạn có thể tuyên truyền với các bạn sinh viên khác để họ không gặp như các bạn, đó sẽ là một việc làm rất tốt rồi.

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn anhdv352 vì bài viết hữu ích
  KhacDuy25 (17/12/2012) anhminhnguyen (25/04/2013)
 • #257689   26/04/2013

  phucma
  phucma

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/04/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn ơi thế bạn đã nhận được tiền từ chương trình chưa

   
  Báo quản trị |  
 • #270558   20/06/2013

  daotienvuong
  daotienvuong

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  hủy hợp đồng

  cho cháu hỏi muốn hủy hợp đồng ở thien ngọc minh uy thì làm như thé nào ạ ?

   
  Báo quản trị |  
 • #270601   21/06/2013

  cheduoct
  cheduoct

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin cho tôi hỏi, trường hợp mình lỡ ký hợp đồng roy, nhưng chưa đưa tiền gì hết, CMND còn nguyên, hợp đồng thì bên cty BHĐC đang giữ. Nếu mình im lặng luôn được không, hay là phải lên cty đó yêu cầu hủy hợp đồng. Cty bHIP Gblobal.

   
  Báo quản trị |  
 • #270614   21/06/2013

  KhacDuy25
  KhacDuy25
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2010
  Tổng số bài viết (4608)
  Số điểm: 88015
  Cảm ơn: 1530
  Được cảm ơn 1956 lần


  cheduoct viết:

  Xin cho tôi hỏi, trường hợp mình lỡ ký hợp đồng roy, nhưng chưa đưa tiền gì hết, CMND còn nguyên, hợp đồng thì bên cty BHĐC đang giữ. Nếu mình im lặng luôn được không, hay là phải lên cty đó yêu cầu hủy hợp đồng. Cty bHIP Gblobal.

  Chào bạn!

  Bạn xem trong hợp đồng có điều khoản nào quy định việc chấm dứt hợp đồng? Chấm dứt trong trường hợp nào? Có hiệu lực khi nào?

  Tốt nhất, bạn nên lên trực tiếp nơi đã ký hợp đồng và yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

  Trân trọng!

  "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

   
  Báo quản trị |  
 • #270856   21/06/2013

  cheduoct
  cheduoct

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về việc chấm dứt hợp đồng bên bHIP Global cũng tương tự như những cty BHĐC khác, sáng tôi lên cty đó xin cho xem hợp đồng mẫu, thì nghe mấy cô ở đó nói nhỏ với nhau là " hợp đồng ký roy sao lấy lại được". Một lúc thì gặp được người hôm qua làm bảo trợ cho tôi, anh ta lấy hợp đồng ra đưa tôi xem. Tôi hỏi có cần làm văn bản hủy không, thì được trả lời là không cần vì hợp đồng còn thiếu nhiều chỗ như: Mã số member, Account, thông tin chi trả... Cuồi cùng anh ta đưa tôi cái hợp đồng đó và tôi mang về.

  Thật là nhẹ cả người, tối qua ngồi tới 2h00 sáng để tìm hiểu văn bản pháp luật để tìm cách giải quyết.

  Chân thành cám ơn sự tư vấn của luật sư rất nhiều!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #273792   06/07/2013

  quyphuqh
  quyphuqh

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  bạn à.theo mình biết thì có rất nhiều công ty bán hàng đa cấp,thiên ngọc minh uy là 1 trong những công ty bán hàng đa cấp có giấy tờ pháp luật cấp,tất cả điều khoản liên quan đều có trong Nghị Định 110 của CP ban hành năm 2005 bạn nhé,và cái chương trình ấy mình cũng đã từng nghe qua,tất nhiên là số tiền của bạn là 6,4tr  có liên quan đến chương trình kích cầu đó bạn à.bạn có nói là sau 6 người kí ơợp đồng như bạn thì bạn sẽ được 12tr đúng ko.bạn nhớ là chương trình này có thời gian và phụ thuộc vào doanh số bán hàng của công ty nữa bạn ạ.không phải bạn đầu tư vào là được ngay đâu nhé. mình nói thế chắc bạn cũng hiểu rồi đúng ko,nếu có gì bạn ko hiểu thì bạn có thể Alo  cho mình qua SĐT 0985 269 310   mình sẽ nói rõ cho bạn hiểu.chào bạn.bạn yên tâm những gì mình nói.mình học ĐH Luật HN mà.

   

  Giang Hồ Đẫm Máu Anh Không Sợ

  Chỉ Sợ Ngày Về Vắng Bóng Em

   
  Báo quản trị |  
 • #336570   02/08/2014

  luatsutraloi2
  luatsutraloi2
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2014
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 680
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 16 lần


   

  Theo mình thì bạn nên chấm dứt hợp đồng ở đó nếu được. Càng sớm càng tốt. Vì với hình thức bán hàng đa cấp hợp pháp thì để trở thành CVKD ở đó, bạn chỉ cần tham gia các khóa học và mua tài liệu để học chứ không bắt buộc bạn phải mua hàng thì mới có thể trở thành CVKD. Nếu bắt buộc phải mua hàng mới có thể trở thành CVKD thì đó là hình thức bán hàng đa cấp bất chính.

   

  Ngoài ra, với 1 máy khử độc thực phẩm ozon bán ngoài thị trường hiện nay mình được biết thì giá của nó chỉ tầm trên dưới 2 triệu chứ không đến mức trên 6 triệu. Hơn nữa, đây là hàng trung quốc, bạn có thể dễ dàng tới các cửa khẩu để tìm mua thì giá của nó còn rẻ hơn rất nhiều.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #397560   25/08/2015

  ngocson1992
  ngocson1992

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thưa các anh chị cô bác!

  Hành Vi mang tính chất lừa đảo của công ty TNMU này khi bị tố cáo về việc lạm dụng bán hàng (máy ozon), trị bệnh để lừa gạt tiền của người dân thì có bị pháp luật xử không? 

  Với việc có bằng chứng giấy tờ là hợp đồng, lời nói sai sự thật mang tính dụ dỗ có bằng chứng và thêm vài nhân chứng (các gia đình bị lừa) thì có bị đem ra xét xử công bằng được không? 

   

  Nhờ các anh chị cô bác cho em ý kiến. cảm ơn tất cả rất nhiều.

  Cập nhật bởi ngocson1992 ngày 25/08/2015 01:07:53 CH Bổ sung thông tin đầy đủ hơn
   
  Báo quản trị |  
 • #398584   04/09/2015

  Duonghangbaclieu
  Duonghangbaclieu

  Sơ sinh

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:04/09/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào Luật sư!

  Tôi tên Hằng, tôi cần Luật sư tư vấn cho tôi một số vấn đề sau:

  Chú tôi làm tiếp thị công ty Thiên Ngọc Minh Uy- bán hàng đa cấp (chi nhánh Hoàng Thắng- trà Vinh)

  Chú tôi nói đây là công Ty trị bách bệnh chỉ cần giác hơi 05 phút là biết hết tất cả các bệnh, trị bệnh trong vòng 03 tháng là hoàn toàn khỏi, mỗi 01 bệnh thì phải mua 01 liệu trình-11.800.000 đồng trị hết mua thêm trị bệnh khác. không những trị bệnh hết mà còn được hưởng lợi nhuận trên số tiền mình vừa mua liệu trình. Người mua 01 liệu trình 11.800.000 đồng sẽ được nhận lợi tiền thưởng sau 03 tháng, nếu mua nhiều liệu trình tiền thưởng sẽ càng cao.

  Ba tôi và Bà Ngoại tôi đã tin tưởng lời chú ấy nói và có đưa cho chú 11.800.000 đồng và giấy chứng minh nhân dân của bà tôi để đăng ký liệu trình trị bệnh thấp khớp

  Nhưng với sự phản đối của gia đình tôi ngoại tôi có gọi điện nói với chú tôi là không tham gia nũa yêu cầu chú tôi trả lại giấy chứng minh nhân dân và tiền 11.800.000 đồng. lúc đầu chú tôi nói tham gia rồi không hủy được (Nhưng khi ở công ty thì nhân viên có tư vấn nếu không tham gia nữa thì có thể rút tiền bất cứ lúc nào). khi đề cập đến chuyện này thì chú tôi đồng ý trả lại giấy chứng minh nhân dân cho ngoại tôi, còn tiền thì chú ấy vẫn giữ và cố ý thuyết phục ba tôi lấy số tiền đó mua lộ trình cho Ba tôi. Khi chú ấy ra về má tôi có nói là yêu cầu chú trả lại số tiền trên cho Bà Ngoại tôi và ba tôi cũng không tham gia liệu trình trị bệnh gì hết, chú ấy im lặng và bỏ đi.

  Ngày hôm sao gia đình tôi có điện thoại yêu cầu chú trả lại số tiền trên thì được chú ấy trả lời số tiền này đã ký hợp đồng với công ty TNHH Hoàng Thắng mua liệu trình chữa bệnh cho ba tôi.

  Trong khi đó tự chú tôi ký hợp đồng, hợp đồng ra sao gia đình tôi hoàn toàn không biết, vậy cho hỏi luật sư hợp đồng giữa ba tôi và công ty TNHH Hoàng Thắng có hiệu luật pháp luật không? gia đình tôi có thể lấy lại tiền được không? Chú tôi có phải lợi dụng sự tín nhiệm của Ba tôi mà chiếm đoạt tài sản không?

  Cảm ơn Luật sư

   

   
  Báo quản trị |  
 • #398608   04/09/2015

  Duonghangbaclieu
  Duonghangbaclieu

  Sơ sinh

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:04/09/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào Luật sư!

  Tôi tên Hằng, tôi cần Luật sư tư vấn cho tôi một số vấn đề sau:

  Chú tôi làm tiếp thị công ty Thiên Ngọc Minh Uy- bán hàng đa cấp (chi nhánh Hoàng Thắng- trà Vinh)

  Chú tôi nói đây là công Ty trị bách bệnh chỉ cần giác hơi 05 phút là biết hết tất cả các bệnh, trị bệnh trong vòng 03 tháng là hoàn toàn khỏi, mỗi 01 bệnh thì phải mua 01 liệu trình-11.800.000 đồng trị hết mua thêm trị bệnh khác. không những trị bệnh hết mà còn được hưởng lợi nhuận trên số tiền mình vừa mua liệu trình. Người mua 01 liệu trình 11.800.000 đồng sẽ được nhận lợi tiền thưởng sau 03 tháng, nếu mua nhiều liệu trình tiền thưởng sẽ càng cao.

  Ba tôi và Bà Ngoại tôi đã tin tưởng lời chú ấy nói và có đưa cho chú 11.800.000 đồng và giấy chứng minh nhân dân của bà tôi để đăng ký liệu trình trị bệnh thấp khớp

  Nhưng với sự phản đối của gia đình tôi ngoại tôi có gọi điện nói với chú tôi là không tham gia nũa yêu cầu chú tôi trả lại giấy chứng minh nhân dân và tiền 11.800.000 đồng. lúc đầu chú tôi nói tham gia rồi không hủy được (Nhưng khi ở công ty thì nhân viên có tư vấn nếu không tham gia nữa thì có thể rút tiền bất cứ lúc nào). khi đề cập đến chuyện này thì chú tôi đồng ý trả lại giấy chứng minh nhân dân cho ngoại tôi, còn tiền thì chú ấy vẫn giữ và cố ý thuyết phục ba tôi lấy số tiền đó mua lộ trình cho Ba tôi. Khi chú ấy ra về má tôi có nói là yêu cầu chú trả lại số tiền trên cho Bà Ngoại tôi và ba tôi cũng không tham gia liệu trình trị bệnh gì hết, chú ấy im lặng và bỏ đi.

  Ngày hôm sao gia đình tôi có điện thoại yêu cầu chú trả lại số tiền trên thì được chú ấy trả lời số tiền này đã ký hợp đồng với công ty TNHH Hoàng Thắng mua liệu trình chữa bệnh cho ba tôi.

  Trong khi đó tự chú tôi ký hợp đồng, hợp đồng ra sao gia đình tôi hoàn toàn không biết, vậy cho hỏi luật sư hợp đồng giữa ba tôi và công ty TNHH Hoàng Thắng có hiệu luật pháp luật không? gia đình tôi có thể lấy lại tiền được không? Chú tôi có phải lợi dụng sự tín nhiệm của Ba tôi mà chiếm đoạt tài sản không?

  Cảm ơn Luật sư

   

   
  Báo quản trị |  
 • #398613   04/09/2015

  caythongnoel
  caythongnoel
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:29/05/2011
  Tổng số bài viết (1562)
  Số điểm: 15758
  Cảm ơn: 224
  Được cảm ơn 497 lần
  Lawyer

  Theo như bạn cung cấp thì ba bạn chưa hề ký hợp đồng nào về việc mua liệu trình đó cả. Vậy là chú bạn đã tự ý dùng CMND của ba bạn để ký HĐ rồi. Bạn có thể gọi điện nhờ công an hỗ trợ, hù cho chú bạn chạy không kịp là ông phải trả liền à. Có dấu hiệu lừa đảo đó bạn ạ.

  Trân trọng!

  Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên

  SĐT: 0901 20.26.27

  Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

   
  Báo quản trị |