DanLuat 2015

Hợp đồng với người có liên quan

Chủ đề   RSS   
 • #382341 08/05/2015

  Cthuoc

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2010
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 705
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 1 lần


  Hợp đồng với người có liên quan

  Kính thưa Luật sư.

  Tôi là người đại diện vốn nhá nước tại Công ty cổ phần có vốn nhà nước 67%, tôi giữ chức danh Tỏng giám đốc doanh nghiệp. Tôi có được giao kết hợp đồng với doanh nghiệp do người cháu là con của em ruột tôi không? Thực chất cháu chỉ đứng tên đăng ký kinh doanh còn mọi hoạt động kinh doanh do em ruột tôi thực hiện.

   Xin trân trọng cảm ơn!

   
  2683 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #382848   12/05/2015

  xuanminh0810_hd
  xuanminh0810_hd

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/09/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo em nghĩ thì việc ký kết HĐ này là có thể thực hiện được. Tuy nhiên cần phải được sự đồng ý của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT (Điều 120 Luật DN 2005.)

   
  Báo quản trị |  
 • #382897   12/05/2015

  Cthuoc
  Cthuoc

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2010
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 705
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin chân thành cảm ơn. 

  Tuy nhiên, trường hợp của tôi  người ký hợp đồng (cũng là người đứng tên đăng ký kinh doanh) là cháu- con của em ruột tôi  (cháu đang học đại học) còn việc kinh doanh là do vợ chồng đứa em trai tôi. Như vậy không cần thông qua HĐQT hoặc ĐHĐCĐ có được không?

   
  Báo quản trị |  
 • #382941   13/05/2015

  xuanminh0810_hd
  xuanminh0810_hd

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/09/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  theo em thì vẫn cần thông qua ĐHĐCĐ vì:

  - A đọc thêm quy định về người có liên quan để rõ thêm về quy đinh "người có liên quan" theo Luật DN ==>Trường hợp này vẫn là TH người có liên quan.

  - A căn cứ trên mức độ HĐ cần ký để có thể biết thẩm quyền cho phép ký HĐ đó thuộc quyền của ĐHĐCĐ hay HĐQT.

  Ngoài ra em thấy mức độ cổ đông đã chiếm tới 67% cổ phần thì hoàn toàn có thể thông qua việc ký kết HĐ này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #382982   13/05/2015

  khoathads
  khoathads
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2010
  Tổng số bài viết (795)
  Số điểm: 7154
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 408 lần


  Chào anh Cthuoc

  Theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, cụ thể:

  "17. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
  a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con;
  b) Công ty con đối với công ty mẹ;
  c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua các cơ quan quản lý doanh nghiệp;
  d) Người quản lý doanh nghiệp;
  đ) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý doanh nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
  e) Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho những người quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;
  g) Doanh nghiệp trong đó những người quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;
  h) Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty."
   
  Do Công ty anh (anh là TGĐ- người quản lý) ký hợp đồng với Cty do cháu anh là người đại diện theo pháp luật (thực chất điều hành công ty là do em ruột anh điều hành) thì vẫn được xem là giao kết hợp đồng với người liên quan theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
   
  Bên cạnh đó, Điều 120 Luật Doanh nghiệp có quy định:
   
  "Điều 120. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận 
  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:
  a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
  b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.
  4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó."
   
  Như vậy, căn cứ vào giá trị HĐ giao dịch với công ty người cháu mà anh sẽ phải thông qua HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. Lưu ý điều kiện góp vốn của người liên quan theo quy định tại Điều 118 nhé!
   
  Hy vọng anh đã nắm được vấn đề!
   
   
   
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-