DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Hợp đồng vay vốn 30.000 tỷ

(buvaty)

Chào luật sư,

Cho tôi hỏi về hợp đồng vay vốn mua nhà ở 30.000 tỷ của tôi sau đây có vấn đề gì không. Nếu có thì nên sữa như nào.

Tôi xin cảm ơn luật sư!

--------------------

Hợp đồng tín dụng này được lập ngày ..../05/2015, giữa các bên sau đây:

A. BÊN CHO VAY:

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ THÀNH

- Địa chỉ: Số 74 Phố Thợ Nhuộm – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

- Điện thoại: 04.39411837          Fax: 04.39411839

- Do ông: Nguyễn Xuân Giáp.      Chức vụ: Phó Giám Đốc làm đại diện.

(Theo Quyết định số 1493/QĐ- QLRR ngày 15/09/2014 của Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành).

(Sau đây gọi là Ngân hàng)

B. BÊN VAY:

 (Sau đây gọi là “Bên vay”)

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tín dụng với các nội dung sau:

1. Số tiền vay: Ngân hàng cho Bên vay vay với tổng số tiền là: theo Giấy đề nghị vay vốn ngày 13/05/2015.

2. Mục đích vay: Bổ sung tiền mua căn hộ số ….

3. Thời hạn vay: 180 tháng, kể từ ngày Rút vốn vay lần đầu.

4. Thời hạn rút vốn: đến ngày 31/12/2016.

5. Thời gian ân hạn khoản vay: không

6. Lãi suất vay:

a) Lãi suất cho vay trong hạn:

- Lãi suất cho vay: 5%/năm (áp dụng trong năm 2015). Lãi suất các năm tiếp theo thực hiện theo thông báo của BIDV trên cơ sở quy định của NHNN từng thời kỳ.

b) Lãi suất nợ quá hạn:

Lãi suất nợ quá hạn là: 150% lãi suất trong hạn. Trường hợp lãi suất trong hạn được điều chỉnh thì lãi suất nợ quá hạn sẽ tính theo mức lãi suất trong hạn đã được điều chỉnh.

7. Kế hoạch trả nợ gốc/lãi

a) Lịch trả nợ gốc: ….

(i) Bên vay có trách nhiệm thanh toán nợ gốc theo quy định sau:

Trường hợp tổng dư nợ của các lần rút vốn theo Hợp đồng này nhỏ hơn tổng dư nợ theo lịch trả nợ trên đây thì sau khi kết thúc thời hạn rút vốn, Ngân hàng và Bên vay sẽ ký phụ lục Hợp đồng bổ sung để xác định lại lịch trả nợ chính thức của hợp đồng này.

b) Lịch trả nợ lãi:

- Lãi vay được thanh toán theo định kỳ: Hàng tháng cùng ngày với trả nợ gốc theo dư nợ giảm dần.

8. Tính thống nhất với Điều khoản và điều kiện vay

a) Các nội dung tại Điều khoản và điều kiện vay do Ngân hàng phát hành kèm theo Hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng. Bên vay đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân thủ đầy đủ các nội dung tại phần Điều khoản và điều kiện vay cũng như các sửa đổi, bổ sung, thay thế.

b) Bên vay đồng ý rằng Ngân hàng được quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế bản Điều khoản, điều kiện và thông báo bằng văn bản hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng, trên website của Ngân hàng hoặc tại điểm giao dịch của Ngân hàng.

9. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình vay vốn được giải quyết trên cơ sở thương lượng bình đẳng giữa hai bên. Trường hợp không thương lượng được, mỗi bên đều có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Hai bên thống nhất Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hoặc toà án cấp Quận (huyện) được phân cấp thẩm quyền xét xử để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật đã chỉ định bắt buộc Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

10. Hiệu lực của Hợp đồng

a)   Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và kết thúc khi Bên vay trả nợ xong cả gốc, lãi và phí (nếu có) của toàn bộ những khoản vay đã phát sinh từ Hợp đồng này, khi đó Hợp đồng này coi như được thanh lý.

b)  Các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này là bộ phận kèm theo có giá trị pháp lý theo Hợp đồng.

c)   Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng: Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Hợp đồng này phải được cả hai bên thoả thuận bằng văn bản (Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng) do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký, trừ trường hợp thay đổi lãi suất theo định kỳ (Ngân hàng sẽ có thông báo bằng văn bản cho Bên vay). Những sửa đổi, bổ sung đó có hiệc lực thay thế, bổ sung các nội dung tương ứng trong Hợp đồng này.

d)  Trong trường hợp do có sự thay đổi về luật pháp, quy định hiện hành làm cho một hoặc một số nội dung quy định tại văn bản này vô hiệu thì văn bản này vẫn có hiệu lực đối với những nội dung còn lại. BIDV và Bên vay sẽ cùng xem xét, sửa đổi, bổ sung những nội dung bị vô hiệu cho phù hợp

e)   Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau: Ngân hàng giữ 02 bản, Bên vay giữ 01 bản. Các bên xác nhận rằng đã đọc và thống nhất toàn bộ nội dung Hợp đồng, cùng ký Hợp đồng làm căn cứ thực hiện.

BÊN VAY

(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
  •  4036
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…