DanLuat 2015

Hợp đồng ủy quyền giao dịch chứng khoán có cần phải công chứng?

Chủ đề   RSS   
 • #487093 14/03/2018

  Thuongtommy92
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/12/2017
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 1048
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 36 lần


  Hợp đồng ủy quyền giao dịch chứng khoán có cần phải công chứng?

  Theo Điều 9 Thông tư 74/2011/TT-BTC quy định về Tài khoản giao dịch ủy quyền chứng khoán như sau

  “1. Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì có thể được ủy quyền giao dịch trong các trường hợp sau:

  a) Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho công ty chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký chứng khoán thực hiện giao dịch thay cho mình. Khi được ủy quyền giao dịch, công ty chứng khoán/ngân hàng lưu ký thay mặt nhà đầu tư thực hiện giao dịch và phải tuân thủ các quy định về giao dịch, thanh toán chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin và chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư về nội dung theo ủy quyền;

  b) Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho cá nhân khác thực hiện giao dịch thay cho mình phải đảm bảo:

  - Có xác nhận việc ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật;

  - Hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền;

  - Người được ủy quyền không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình là người được ủy quyền.

  2. Nhân viên công ty chứng khoán không được phép nhận ủy quyền của nhà đầu tư.”


  Như vậy, theo quy định trên hợp đồng giao dịch ủy quyền chứng khoán phải cần có công chứng. Tuy nhiên, hiện tại thông tư này đã hết hiệu lực đã thay thế bằng Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Trong nội dung của thông tư 203/2015/TT-BTC không có một quy định cụ thể nào về việc khi nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho công ty chứng khoán phải lập thành văn bản cũng như việc văn bản đó phải tiến hành công chứng. Như vậy, có thể hiểu hợp đồng ủy quyền giao dịch chứng khóan không cần phải công chứng?

   
  1360 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #488028   27/03/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (480)
  Số điểm: 8687
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 165 lần


  Theo quy định hiện hành tại Thông tư 203/2015/TT-BTC thì không còn quy định việc ủy quyền giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư phải công chứng chứng thực. Do đó, văn bản ủy quyền giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư vẫn có giá trị khi không công chứng, chứng thực 

  Cập nhật bởi TruongMinhToan ngày 27/03/2018 04:58:58 CH
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-