Hợp đồng thuê khoán, chứng từ thanh toán, quyết toán thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #492119 19/05/2018

  Hợp đồng thuê khoán, chứng từ thanh toán, quyết toán thuế TNCN

  Em xin chào các luật sư!

  Các luật sư cho em hỏi?

  1. Công ty em có hợp đồng thuê phạm nhân của trại giam, 2 bên ký hợp đồng thuê khoán công việc, đơn giá, số lượng phạm nhân là 20 người.

  2. Công ty em đang thanh toán cho 01 người quản giáo bằng tiền mặt với khối lượng công việc hoàn thành trong tháng, sau đó công ty khấu trừ lại thuế TNCN của người này với mức 10%.

  3. Chứng từ thanh toán 2 bên là biên bản nghiệm thu công việc, số tiền và phiếu chi tiền mặt.

  Các luật sư cho em hỏi bên em thực hiện như vậy có đúng không? Việc thanh toán với 1 người quản giáo có được không? Có phải yêu cầu trại giam cung cấp hóa đơn không?

   
  1520 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận