Hợp đồng theo Nghị định 68 có được xem xét đề bạt chức danh Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #398486 03/09/2015

  Hợp đồng theo Nghị định 68 có được xem xét đề bạt chức danh Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy hay không?

  Kính gửi: Luật sư!

  Năm 2003 tôi vào làm việc tại Văn phòng Huyện ủy A (Hợp đồng 68-khi đó tôi chưa có bằng đại học), làm công việc văn thư liên lạc, đến năm 2011 tôi chuyển sang làm Quản trị mạng và tổng hợp. đến nay (2015), tôi đã học xong đại học (02 bằng-chuyên ngành Quản trị TCKT và Luật kinh tế). Xin hỏi Luật sư:

  1- Trường hợp của tôi có được xét chuyển thành công chức hay không?

  2- với hợp đồng 68 như tôi, tôi có được đề bạt lên Phó văn phòng tổng hợp hay không?

  Nếu được, cho tôi xin văn bản có liên quan. Rất mong sớm có được hồi đáp của quý Luật sư!

  Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

   
  5749 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #403592   22/10/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1144 lần


  Trường hợp của bạn thì có thể xét tuyển chứ không cần phải thi tuyển

  Điều 10. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

  a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

  - Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

  - Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

  b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

  - Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 điều này.

  Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

  Còn được đề bạt lên hay không thì nhiều yếu tố từ kinh nghiệm, đạo đức... nên không thể nói bạn có làm được hay không.

   
  Báo quản trị |