Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có phải chứng thực khi đã đăng ký thế chấp

Chủ đề   RSS   
 • #61426 18/09/2010

  nguyencongvan

  Mầm

  Hoà Bình, Việt Nam
  Tham gia:30/07/2010
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 510
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 7 lần


  Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có phải chứng thực khi đã đăng ký thế chấp

  Xin hỏi luật sư!

  Theo quy định của cp về giao dịch bảo đảm thì khi thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ngân hàng, khách hàng phải đăng ký thế chấp. vậy xin hỏi nếu đã đăng ký thế chấp rồi thì có phải chứng thực hoặc công chứng hợp đồng thế chấp đó nữa không? Và nếu có thì được quy định trong văn bản nào ?

  Xin cảm ơn !
  Cập nhật bởi admin ngày 20/09/2010 09:14:44 AM
   
  16874 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #61507   20/09/2010

  manhtamvt
  manhtamvt
  Top 200
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Theo điều 343 BLDS và điểm a khoản 1 điều 130 Luật Đất Đai thì phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thế chấp này.

  Điều 343 BLDS

  "Điều 343.
  Hình thức thế chấp tài sản 

  Việc thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản thế chấp phải được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký."


  Điển a khoản 1 điều 130 Luật Đất Đai Số: 13/2003/QH11

  " Điều 130. Trình tự, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, đã bảo lãnh để thu hồi nợ

  1. Việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

  a) Hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp bên thế chấp, bên được bảo lãnh là hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

  Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất;".

  Cập nhật bởi manhtamvt ngày 20/09/2010 09:20:04 AM sửa lỗi

  We can do !

   
  Báo quản trị |  
 • #61532   20/09/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3545 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Xin được bổ sung:

  Về thuật ngữ, "Đăng ký giao dịch bảo đảm là việc cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm" (khoản 1 Điều 2 Nghị định 83/2010/NĐ-CP).

  Như vậy, mục đích của việc đăng ký giao dịch bảo đảm khác với mục đích của giao dịch bảo đảm. Vậy nên, khi xác lập giao dịch bảo đảm như cầm cố, thế chấp, bảo lãnh... mà pháp luật quy định giao dịch đó phải được công chứng, chứng thực thì các bên phải có nghĩa vụ thực hiện việc công chứng, chứng thực.

  Hợp đồng thế chấp QSD đất phải được công chứng, chứng thực (căn cứ như #ff8c00;">manhtamvt
   đã nêu). Ngoài ra, tại điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định 83/2010/NĐ-CP cũng quy định h�� sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng QSD đất phải có "hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật".

  Trân trọng!
  Cập nhật bởi admin ngày 20/09/2010 11:56:08 AM

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |