Hợp đồng sang nhượng cửa hàng quần áo

Chủ đề   RSS   
 • #435290 06/09/2016

  dinhhung22395

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/09/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp đồng sang nhượng cửa hàng quần áo

  Em đang muốn sang nhượng cửa hàng quần áo đang kinh doanh , vì lí do chuyển snag mặt bằng khác rộng hơn nên e sang nhượng . ACE ai có mẫu Hợp đồng Sang nhượng cửa hàng với ạ ! Cửa hàng của e đăng kí kinh doanh theo hộ cá thể ạ ! Em xin trân thành cám ơn!

   
  64209 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #435350   07/09/2016

   
   

  Chào bạn công ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự sẽ trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG CỬA HÀNG

  Cửa hàng ......................................... Số : ………………………………………

  --- oOo ---

   

  Chúng tôi ký tên dưới đây :

   

  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) :

  ·                                                  :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………
  Ngày tháng năm sinh       :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân      :    …………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………
  Thường trú                       :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………

  ·                                                  :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………
  Ngày tháng năm sinh       :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân      :    …………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………
  Thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………

  Là người được sử dụng hợp pháp cửa hàng số : ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………, theo :

  -          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) :

  ·                                                  :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………
  Ngày tháng năm sinh       :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân      :    …………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………
  Thường trú                       :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………

  ·                                                  :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………
  Ngày tháng năm sinh       :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân      :    …………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………
  Thường trú                       :                                         ……………………………………………………………………………………………………………………

   

  Hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng với nội dung như sau :

   

  ĐIỀU 1 : Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B quyền sử dụng cửa hàng.......................................số…………………………………………………………………

  Ngành hàng kinh doanh : ……………………………………………………………………………………………….....

  Thời hạn sử dụng : Được ghi nhận theo Hợp đồng số …………… kể trên.

   

  ĐIỀU 2 : Giá chuyển nhượng là :  ………….000.000đ (triệu đồng chẵn).

   

  ĐIỀU 3 : Thời gian và phương thức thanh toán :

  -       Bên B giao trước cho bên A :  ………….000.000đ (triệu đồng chẵn).

  -       Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân …………………………, bên B giao hết số tiền còn lại cho bên A, đồng thời bên A giao sạp ngay cho bên B.

   

  ĐIỀU 4 : Cam kết của hai bên :

  (1) Bên A :

  -          Sạp được chuyển nhượng này đang thuộc quyền sử dụng của bên A, hiện không có tranh chấp.

  -          Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng cửa hàng từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.

  -          Chưa chuyển nhượng hay hứa sẽ chuyển nhượng sạp trên cho người khác.

  (2) Bên B :

  -          Tự cam kết có đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng cửa hàng trên.

  (3) Hai bên cam kết :

  -          Sẽ thực hiện đúng nội dung thỏa thuận theo hợp đồng này và liên hệ với Ủy ban nhân dân…………………………… để tiến hành thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

   

  Hợp đồng được lập thành 03 bản, các bản có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký, Văn Phòng Công chứng .......................lưu giữ 01 bản.

   

  Lập tại Văn Phòng Công chứng ..............., ngày_ ._ .

   

  BÊN B                                                                       BÊN A

   

   

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

   

  Ngày ……… tháng ………… năm ........

  Tại trụ sở..........................................................................................................................

  Tôi, ………………………………………, Công chứng viên Văn Phòng Công chứng Sài Gòn.

   

  CHỨNG NHẬN

   

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng sạp số : ……………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………,  được giao kết giữa :

  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A) :

  ·                                                  :                                            ……………………………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân      :    …………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………

  ·                                                  :                                            ……………………………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân      :    …………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………

  BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B) :

  ·                                                  :                                            ……………………………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân      :    …………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………

  ·                                                  :                                            ……………………………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân      :    …………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………

  Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.

  -          Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

  -          Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hôïi:

  -          Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

  Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm ___ tờ ___ trang), cấp cho :

  §  Bên A một bản chính.

  §  Bên B một bản chính.

  §  Lưu tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn một bản chính.

   

                                                                                                  CÔNG CHỨNG VIÊN

  Số công chứng :                                                                                                  

   

  Quyển số : ___ TP/CC-SCC/HĐGD                               

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |