Hợp đồng nguyên tắc có thể thay thế hợp đồng tương tự?

Chủ đề   RSS   
 • #514304 26/02/2019

  thiepoanh

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2018
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 930
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Hợp đồng nguyên tắc có thể thay thế hợp đồng tương tự?

  Công ty tôi có một số vướng mắc trong việc đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu, cụ thể như sau:

  Khi yêu cầu nhà thầu cung cấp hợp đồng tương tự để chứng minh năng lực của đơn vị nhà thầu, nhà thầu đã gửi cho đơn vị mời thầu hợp đồng nguyên tắc mà không phải là hợp đồng cụ thể (công ty bà yêu cầu cung cấp hợp đồng tương tự trong 3 năm gần nhất).

  Gửi kèm hợp đồng nguyên tắc là các hóa đơn thanh toán tương ứng với từng lần giao hàng của nhà thầu (mỗi lần giao hàng tương ứng với 1 phụ lục hợp đồng).

  Bà Thảo hỏi, hợp đồng nguyên tắc có được sử dụng thay thế cho hợp đồng tương tự không? Căn cứ tính quy mô của hợp đồng dựa trên tổng các hóa đơn thanh toán hay mỗi hóa đơn thanh toán tương ứng với 1 hợp đồng tương tự?

   
  549 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514327   26/02/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (614)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 126 lần


  Vấn đề của bạn mình hỗ trợ như sau, bạn có thể tham khảo

  Theo Khoản 1, Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

  Theo hướng dẫn tại ghi chú (10) Khoản 2.1 Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm:

  - Tương tự về chủng loại, tính chất: Có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét;

  - Tương tự về quy mô: Có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét.

  Đối với vấn đề của bà Thảo, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

   
  Báo quản trị |