hợp đồng môi giới thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #404442 29/10/2015

  hợp đồng môi giới thương mại

  tôi có một vấn đề môi giới thương mại mong Luật sư tư vấn giúp như sau: Sơ đồ kinh doanh: Người bán VN - Tôi (cá nhân)- Môi giới nước ngoài (công ty môi giới) - Người mua nước ngoài.

  Tôi đại diện cho người bán tại VN để làm việc với bên môi giới nước ngoài để hoàn thành thỏa thuận theo yêu cầu bên bán - Môi giới nước ngoài làm việc với tôi để hoàn thành thỏa thuận theo yêu cần bên mua.

  Khi 2 bên môi giới hoàn thành thỏa thuận, người mua nước ngoài sẽ đến Việt Nam ký hợp đồng cho mặt hàng A. Các mặt hàng B,C,D sẽ ký mỗi khi có nhu cầu đặt hàng qua hình thức giao kết online không có chữ ký sống. Tôi có 2 phương án môi giới, tôi nên chọn cách nào: Cách 1: Tôi là cá nhân, không có thành lập doanh nghiệp, tôi muốn ký hợp đồng hoa hồng với người bán 1% theo giá trị hàng hóa phát sinh giữa người bán và người mua có được không, căn cứ trên hóa đơn xuất khẩu và giá bán thực tế mà người mua phải trả (Giá này đã tăng lên 2USD/tấn hàng theo yêu cầu nhà môi giới nước ngoài)? Tổng chi phí mà người bán VN phải chi là: 1% trên tổng giá trị và 2USD/tấn hàng, làm phát sinh 2 hợp đồng:

  - Hợp đồng giữa người bán và tôi

  - Hợp đồng giữa người bán và môi giới nước ngoài Cách 2: Yêu cầu nhà cung cấp tăng giá bán lên 3USD/tấn hàng, hợp đồng môi giới gồm:

  - Hợp đồng giữa nhà bán VN và tôi cho 3USD/tấn

  - Hợp đồng giữa tôi và môi giới nước ngoài: Tôi nhận 1USD/tấn và môi giới nước ngoài nhận 2USD/tấn Điều tôi lo sợ 1 trong 3:

  - Người bán VN có thể gian dối, bỏ qua môi giới, liên hệ làm việc trực tiếp với người mua - Công ty môi giới có thể gian dối, bỏ qua tôi, liên hệ làm việc trực tiếp với người bán

  - Bên bán đã nhận ký hợp đồng, đã nhận được thanh toán nhưng không chi trả hoa hồng hoặc mỗi lần điều chiếm giữ tiền lâu nhất có thể lên đến hàng tháng, gây khó khăn, trốn tránh trả chi phí môi giới (vẫn chi, nhưng làm khó).

  Câu hỏi:

  1. Nhờ luật sư tư vấn cách nào thành lập hợp đồng nào tốt hơn? hoặc tư vấn cách thành lập hợp đồng ràng buộc khác phù hợp nhất.

  2. Tôi là cá nhân có ký hợp đồng môi giới được không hay phải thành lập công ty. Tôi cần chú ý điều gì để tuân thủ pháp luật trong hoạt động môi giới cá nhân. (Tuyệt đối tôi không môi giới hàng cấm) 3. Khi có tranh chấp tôi nên chọn trọng tài thương mại hay tòa án, cái nào tốt hơn? Lý do? 4. Tôi được biết nếu qua tòa thì những doanh nghiệp giàu có, có thể đi đường nào đó làm người theo lý thắng cũng có thể thua kiện. Vậy trong hợp đồng tôi chắc chắn phải có những câu về nghĩa vụ và quyền lợi, tranh chấp như thế nào? 5. Về mặt ngân hàng tôi nên thêm điều khoản gì trong hợp đồng, và ký hợp đồng ghi nhớ gì với ngân hàng làm gì để biết được hoạt động kinh doanh có hoàn thành thanh toán từ phía mua nước ngoài mà ngân hàng và người bán phải thông báo chúng tôi, không được che dấu. 6. Trường hợp thỏa thuận online cho mặt hàng B,C,D tôi cần làm gì trong hợp đồng để kiểm soát điều này.

  Rất mong nhận được phản hồi.

  Xin chân thành cám ơn!

   
  3910 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận