Hợp đồng lao động và ký lại hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #394572 31/07/2015

  lethaison1978

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/07/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp đồng lao động và ký lại hợp đồng lao động

  Tháng 3/1995 ký HĐLĐ xác định thời hạn với Phòng Địa Chính huyện Cần Giờ Tháng 01/2004 ký HĐLĐ không xác định thời hạn ( P.Địa Chính thay đổi tên là Trung Tâm DV-HC Nhà đất huyện Cần Giờ )

  - Sau đổi tên là Văn phòng đăng ký Quyền sữ dụng đất huyện Cần Giờ

  - Đến tháng 7/2015 nhập về Văn phòng đăng ký quyền sữ dụng đất Tp.HCM và yêu cầu ký lại HĐLĐ có thời hạn 6 tháng Xin hỏi việc ký lại HĐLĐ có thời hạn này có đúng pháp luật không và trường họp người lao động không đồng ý HĐLĐ có thời hạn thì được giải quyết chế độ gì và đơn vị nào sẽ thực hiện g/q chế độ. ( đính kèm trình tự các hơp đồng lao động )  Xin cám ơn./.

  Tháng 3/1995 ký HĐLĐ xác định thời hạn với Phòng Địa Chính huyện Cần Giờ Tháng 01/2004 ký HĐLĐ không xác định thời hạn ( P.Địa Chính thay đổi tên là Trung Tâm DV-HC Nhà đất huyện Cần Giờ )

  - Sau đổi tên là Văn phòng đăng ký Quyền sữ dụng đất huyện Cần Giờ

  - Đến tháng 7/2015 nhập về Văn phòng đăng ký quyền sữ dụng đất Tp.HCM và yêu cầu ký lại HĐLĐ có thời hạn 6 tháng Xin hỏi việc ký lại HĐLĐ có thời hạn này có đúng pháp luật không và trường họp người lao động không đồng ý HĐLĐ có thời hạn thì được giải quyết chế độ gì và đơn vị nào sẽ thực hiện g/q chế độ. ( đính kèm trình tự các hơp đồng lao động )  Xin cám ơn./

   
  5151 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #399672   16/09/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 150
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Chào bạn, theo quy định tại Bộ luật lao động 2012, việc thay đổi tên, sáp nhập không làm thay đổi quyền lợi, nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ, nên hợp đồng trước đó đã ký là HĐLĐ không xác định thời hạn thì sau khi thay đổi tên hay xác nhập thì quyền lởi và HĐ của bạn vẫn không thay đổi.

  Trường hợp này bạn có quyền khiếu nại lên thủ trưởng cơ quan đơn vị yêu cầu thực hiện đúng quy định.

  Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

  1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

  Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

  2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

  3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

   

   
  Báo quản trị |