Hợp đồng lao động trong UBND xã???

Chủ đề   RSS   
 • #352637 27/10/2014

  Hợp đồng lao động trong UBND xã???

  Tôi làm việc trong UBND xã từ tháng 03 năm 2012, loại hợp đồng ngắn hạn thử việc 03 tháng . Sau khi hết thời gian thử việc. UBND xã tiếp tục hợp đồng với tôi bằng hợp đồng dài hạn 12 tháng (hết hạn vào tháng 7 năm 2013). Hết thời gian hợp đồng dài hạn tôi tiếp tục làm trong UBND xã mà không có bất cứ hợp đồng nào. Tôi cứ nghĩ theo Luật lao động hết thời gian trên tôi vẫn làm việc như hợp đồng dài hạn trong UBND xã. Đến hiện nay (tháng 10/2014) UBND xã đề nghị tôi ký vào hợp đồng ngắn hạn 06 tháng (đến 03/2015).

  Trong khi từ lúc hợp đồng ngắn hạn đến dài hạn tôi không được hưởng bất kỳ chế độ phụ cấp nào và bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành (Khu vực tôi công tác được hưởng chế độ phụ cấp Khu vực 0,3 theo Thông tư liên tịch 11/2005 của Liên bộ nội vụ, bộ lao động, Uỷ ban dân tộc và bộ tài chính. Hiện nay xã được hưởng thêm chế độ bãi ngang và sắp tới là xã khó khăn theo quyết định 539 và 1049 của Thủ tướng chính phủ năm 2012 và năm 2014)

  Xin hỏi UBND xã hợp đồng lao động với tôi tại thời điểm hiện tại là đúng hay sai theo quy định của pháp luật??? bên cạnh đó, việc tôi không được hưởng các chế độ phụ cấp và bảo hiểm như vậy là đúng hay sai. Nếu sai người lao động như tôi phải làm gì để được đòi hưởng quyền lợi. Tôi phải yêu cầu cơ quan nào giải quyết? Cơ quan và người sử dụng lao động có chịu trách nhiệm gì trước pháp luật hay không? Ai và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? thời hạn là bao lâu?

   

   
  12020 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận