Hợp đồng lao động trong công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #460208 07/07/2017

  lamnguyen010

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp đồng lao động trong công ty cổ phần

  Tôi làm việc tại công ty cổ phần, Điều lệ quy định Giám đốc Công ty  là người đại diện theo pháp luật, xin hỏi :

  1. Các thành viên HĐQT có phải ký hợp đồng lao động không? nếu có thì ký với ai?

  2. Chủ tịch HĐQT khóa trước (không ký hợp đồng lao động với Công ty) nay thôi tham gia HĐQT nhưng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty, vậy có phải ký HĐLĐ không?

  Nhờ Luật sư tư vấn giúp, xin cảm ơn.

   

   
  11322 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #463716   05/08/2017

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1476)
  Số điểm: 8541
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1002 lần
  Lawyer

  Các thành viên HĐQT có phải ký hợp đồng lao động không?

  Theo quy định tại Điều 15 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
  Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 tại Điều 158 về thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc

  1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

  2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

  a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên
  b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
  c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
  3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên."

  Theo quy định trên, Thành viên HĐQT sẽ được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Như vậy, không có việc trả lương, trả thưởng theo hợp đồng lao động đối với các thành viên trong HĐQT. Nên thành viên HĐQT sẽ không bắt buộc phải ký HĐLĐ trong trường hợp này. Và thành viên HĐQT trong Công ty CP có thể ký HĐLĐ với Công ty hoặc không vẫn được tùy vào nhu cầu của cty. Theo điều lệ quy định Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc công ty có quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động.
  Phó Giám đốc công ty được bổ nhiệm từ Chủ tịch HĐQT có phải ký HĐLĐ không?
  Phó Giám đốc trong công ty cổ phần được bổ nhiệm từ chủ tịch Hội đồng quản trị xuống sẽ phải ký Hợp đồng lao động với chức danh này. Vì phó giám đốc được trả tiền lương, tiền thưởng như đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc theo quy định trên. Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy liên lạc trực tiếp điện thoại với tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Email: luatsuthanhtung@gmail.com;