Hợp đồng lao động của cấp quản lý trong Cty CP

Chủ đề   RSS   
 • #58685 25/08/2010

  VONGKT

  Male
  Sơ sinh


  Tham gia:12/05/2010
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 310
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp đồng lao động của cấp quản lý trong Cty CP

  Chào luật sư!

  Luật sư cho tôi hỏi? Tổng giám đốc, Phó TGĐ, Thành viên HĐQT trong Công ty CP có phải ký HĐLĐ với Công ty hay không? Nếu ký Công ty ký HĐLĐ với TGĐ, Phó TGĐ, Thành viên HĐQT thì ai là người đứng trên cương vị của người sử dụng lao động?

  Kính mong Luật sư tư vấn gấp.

  Cảm ơn Luật sư!
   
  28228 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #58881   27/08/2010

  lsbuicongthanh
  lsbuicongthanh
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2009
  Tổng số bài viết (619)
  Số điểm: 4004
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 172 lần


  Chào bạn,

  Theo quy định thì thành viên HĐQT của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thì không áp dụng hợp đồng lao động; Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc được bổ nhiệm trong công ty thuộc doanh nghiệp nhà nước thì không áp dụng hợp đồng lao động.

  Trường hợp Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc nếu được tuyển dụng thì người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ ký hợp đồng lao động với họ.

  Trân trọng chào bạn!
   
  Báo quản trị |  
 • #59083   30/08/2010

  lstri
  lstri
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/07/2010
  Tổng số bài viết (245)
  Số điểm: 1929
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 57 lần


  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, tôi có ý kiến như sau;Theo quy định của pháp luật lao độngluật doanh nghiệp 2005 thì: Điều 117 luật doanh nghiệp quy định

  "Điều 117. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

  1. Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

  2. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng.

  Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

  b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

  c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

  3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên."

  Vậy nên Tổng giám đốc, Phó TGĐ, Thành viên HĐQT trong Công ty CP có thể ký HĐLĐ với Công ty hoặc không vẫn được tùy vào nhu cầu của cty.

  Nếu Công ty ký HĐLĐ với TGĐ, Phó TGĐ, Thành viên HĐQT thì người đại diện theo pháp luật của cty là người đứng trên cương vị của người sử dụng lao động.

  Thân ái.

  Luật sư ĐẶNG ĐỨC TRÍ - 0906 344 997 - luatsuductri@yahoo.com

  HÃNG LUẬT ROMA - 45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

  Web; romalaw.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #60331   10/09/2010

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Cảm ơn Ls.Trí về bài tư vấn!
   
  Báo quản trị |  
 • #63741   12/10/2010

  lehao0702
  lehao0702

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn câu trả lời của luật sư.
  Xin cho tôi hỏi, trong trường hợp không ký HĐLĐ, khi chấm dứt làm việc cho công ty thì căn cứ nào để ra Quyết định và giải quyết chế độ cho người lao động (trường hợp này là BGĐ) như thế nào?
  Xin cám ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #64095   15/10/2010

  lsbuicongthanh
  lsbuicongthanh
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2009
  Tổng số bài viết (619)
  Số điểm: 4004
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 172 lần


  Chào bạn,

  Nếu đã không ký hợp đồng lao động thì họ không thể gọi là người lao động do vậy họ cũng không được hưởng chế độ như người lao động bình thường được hưởng.

  Trân trọng chào bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #202859   23/07/2012

  Kính gửi Luật sư

  Luật sư cho tôi hỏi:

   

  1. Khi Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng là Tổng Giám đốc thì ai ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc

  2. Chi phí cho con của người nước ngoài làm việc tại công ty (đang học trường quốc tế tại Việt Nam) có được ghi nhận là chi phí của công ty không, khi công ty chấp nhận và trả chi phí này (có ghi trong hợp đồng lao động). Cá nhân người nước ngoài này có phải trả thuế TNCN cho chi phí này không?

   

  Xin chào luật sư

   
  Báo quản trị |  
 • #203863   27/07/2012

  lsbuicongthanh
  lsbuicongthanh
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2009
  Tổng số bài viết (619)
  Số điểm: 4004
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 172 lần


           Chào bạn! Do nội dung bạn nêu không rõ nên tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn được, tuy nhiên liên quan đến vấn đề này tôi có một số ý kiến mà bạn có thể tham khảo thêm như sau:

           Đối với vấn đề thứ nhất: trước hết bạn phải xác định ai là người đại diện theo pháp luật của công ty bạn và Điều lệ của công ty có quy định ai là người đại diện công ty ký các Hợp đồng lao động, trong trường hợp Điều lệ không có quy định gì khác so với quy định của pháp luật thì việc ký hợp đồng lao động sẽ do đại diện theo pháp luật của công ty nhân danh công ty ký với cá nhân người lao động.

          Đối với vấn đề thứ hai: theo quy định của pháp luật trong trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

         Về thuế thu nhập cá nhân thì cũng theo quy định của pháp luật khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú.

         Do đó nếu trường hợp của công ty bạn phù hợp với các quy định nêu trên thì khoản chi nêu trên được xem là chi phí hợp lý và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đồng thời không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú.

          Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
 • #203974   28/07/2012

  Tôi đã hiểu được vấn đề

  Xin cảm ơn Luật sư  nhiều

   

  Đinh Văn Oánh

   

   
  Báo quản trị |  
 • #228492   22/11/2012

  kathy_589
  kathy_589

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào các anh chị,

  Cho em hỏi vấn đề này về HĐLĐ, công ty em là công ty TNHH 2 thành viên, một thành viên là người nước ngoài có 95% vốn (giám đốc), và thành viên còn lại là người Việt Nam có 5% vốn.

  Sếp em là giám đốc, là người đại diện pháp luật cho công ty. Hôm bữa em có hỏi trên phòng lao động là công ty em có cần phải ký HĐLĐ với sếp không?, thì có chị trên phòng lao động trả lời là sếp em không cần phải ký HĐLĐ vì sếp đã là người đại diện pháp luật. Nhưng hôm bữa có anh ở công ty kiểm toán, anh đó nói là bắt buộc phải ký HĐLĐ với sếp em.

  Anh chị cho em hỏi, theo luật thì công ty có phải ký HĐLĐ với sếp không?, em có hỏi rất nhiều người về vấn đề này, nhưng có người lại nói là cần phải ký, có người lại nói là không phải ký. Em không biết phải làm sao nữa, anh chị hãy tư vấn giúp em.

  Em cảm ơn!

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư BÙI CÔNG THÀNH - Giám đốc Công ty Luật PLF

Tầng 12, Fideco Tower ; 81-85 Hàm Nghi, quận 1, Tp. HCM

ĐT: +84 (8) 38 21 21 61 - Fax: +84 (8) 38 21 21 65

Email: info@plf.vn ; Website: www.plf.vn Email: info@plf.vn Skype name: plflawfirm