DanLuat 2015

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chủ đề   RSS   
 • #155204 14/12/2011

  VoThiHuyenTrang

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN

   

  Chào Luật sư!
  Em đang làm ở bộ phận Hành chính - Nhân sự của một Công ty Cổ phần mới thành lập.
  Luật sư có thể cho em biết tất cả các thủ tục, văn bản cần thiết để lập hợp đồng lao động cho Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Phó Giám Đốc phụ trách sản xuất, Trưởng Phòng Kinh Doanh, Phó Phòng Kinh Doanh.
  Trong khi những vị trí này đều là cổ đông của công ty.
  Cảm ơn Luật sư!

  Cập nhật bởi VoThiHuyenTrang ngày 14/12/2011 04:01:37 CH
   
  20813 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #155210   14/12/2011

  luatsuchanh
  luatsuchanh
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (3107)
  Số điểm: 22317
  Cảm ơn: 295
  Được cảm ơn 1466 lần
  Lawyer

  Chào bạn!
  Vấn đề là những người này có phải là thành viên Hội đồng quản trị không?

  Bạn tham khảo Điều 117 Luật doanh nghiệp: "Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

  1. Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

  2. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

  a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

  c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

  3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên."


  Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

  - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

  Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

  Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

  Website: https://dccounsel.vn

  Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

   
  Báo quản trị |  
 • #155368   15/12/2011

  VoThiHuyenTrang
  VoThiHuyenTrang

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vâng cảm ơn luật sư.
  Tất cả mọi người đều nằm trong hội đồng quản trị.
  Vậy hợp đồng lao động của những người này thì phải soạn như thế nào?
  Cho em hỏi là nếu với mức thu nhập bao nhiêu thì sẽ đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật hiện nay và việc đóng thuế đó là do bộ phận làm lương khấu trừ trong lương và đi đóng hay là do cá nhân đó tự đi đóng?
  Xin cảm ơn!
  Cập nhật bởi VoThiHuyenTrang ngày 15/12/2011 09:19:35 SA
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-