Hợp đồng lao động có bắt buộc?

Chủ đề   RSS   
 • #500444 24/08/2018

  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Hợp đồng lao động có bắt buộc?

  1. Hợp đồng lao động là văn bản bắt buộc

  Pháp luật có quy định về việc hình thức hợp đồng lao động phải là văn bản, trừ một trường hợp đặc biệt.

  “Điều 16 Bộ luật Lao Động 2012: Hình thức hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

  Theo đó, chỉ có duy nhất trường hợp công việc tạm thời dưới 03 tháng là có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói. Còn tất cả các loại hợp đồng khác đều phải giao kết bằng văn bản.

  2. Xử phạt hành vi vi phạm

  Hành vi không ký hợp đồng với người lao động của công ty bạn sẽ bị xử phạt theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP:

  “Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

  1.Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây: 

  a.Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

  b.Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 

  c.Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

  d.Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; 

  đ.Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”

  Mức phạt tùy thuộc vào số người lao động mà công ty không ký hợp đồng.

   

   
  1371 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận