Hợp đồng lao động, bảng lương, thỏa ước lao động 2016

Chủ đề   RSS   
 • #414828 29/01/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1673 lần


  Hợp đồng lao động, bảng lương, thỏa ước lao động 2016

  Thấy thông tin này khá hay nên mình share cho bà con cô bác Dân Luật cùng tham khảo, ai cần thì tải về tại file đính kèm bên dưới nhé!

  Cách làm bảng tính lương theo mẫu bảng tính tiền lương bên trên như sau:

  1. Cột “Lương chính”: một số công ty sẽ gọi là lương cơ bản

  + Các bạn lấy số liệu tại HĐLĐ để đưa vào đây.

  + Chú ý: Cột này không được thấp hơn mức lương quy định về mức lương tổi thiểu vùng, đối với lao động thử việc thấp nhất được nhận là 85% lương chính thức.

  2. Cột ” Các khoản phụ cấp”:

  Các bạn lấy khoản phụ cấp này ở trên HĐLĐ (Nếu trên HĐLĐ không thể hiện rõ về mức hưởng (số tiền) thì các bạn lấy tại quy chế lương thưởng hoặc quy chế tài chính của công ty). Một vài lưu ý với các khoản phụ cấp như sau:

  + Phụ cấp trách nhiệm: dành cho những lao động là cán bộ như giám đốc, phó GĐ, các trưởng phòng hay Kế toán trưởng… Trước năm 2016, khoản phụ cấp này không bị tính vào lương đóng Bảo hiểm bắt buộc. Nhưng từ năm 2016 sẽ bị cộng vào lương để đóng bảo hiểm bắt buộc. Khoản phụ cấp này sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

  + Phụ cấp ăn trưa: Không phải cộng vào lương để tham gia bảo hiểm. Với thuế TNCN thì được Miễn tối đa là 680.000. Với thuế TNDN thì không bị khống chế.

  + Phụ cấp điện thoại: Không bị cộng vào để đóng BHBB. Với thuế TNCN cũng được miễn theo quy định của công ty (Theo Công văn 5274/TCT-TNCN Ngày 09/12/2015). Về thuế TNDN cũng không có quy định khống chế mức chi => Khoản này đi theo quy chế của công ty.

  + Xăng xe: có những doanh nghiệp sẽ gọi tên khác là phụ cấp đi lại: Không bị cộng vào để đóng BHBB. Bị tính vào Thu nhập chịu thuế khi tính TNCN.

  - Hỗ trợ nhà ở: Khoản hỗ trợ này cũng không bị cộng vào lương đóng bảo hiểm. Về Thuế TNDN thì được tính vào CP được trừ theo quy chế của công ty. Về thuế TNCN thì Theo điều 11 của Thông tư 92/2015/TT-BTCKhoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

  Lưu ý: Để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì các khoản chi phí tiền lương, tiền thưởng phải thể hiện cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

  3. Cột Tổng thu nhập: là toàn bộ số tiền mà người lao động được hưởng trong tháng.

  Theo như mẫu bảng tính trên thì:

  Tổng thu nhập = lương chính + phụ cấp trách nhiệm + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp điện thoại + phụ cấp xăng xe + hỗ trợ nhà ở.

  4. Ngày công thực tế: là số ngày công mà người lao động đã đi làm trong tháng. Các bạn căn cứ vào bảng chấm công, tổng hợp số ngày công đi làm để đưa vào đây.

  Chú ý: Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì chúng ta có các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương như sau:

  1) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

  2) Tết Âm lịch 05 ngày;

  3) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

  4) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

  5) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

  6) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

  Chú ý:
  - Nếu những ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.
  Theo Điều 115 của Bộ Luật Lao Động
  Ngoài ra người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
  a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
  b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
  c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

  5. Cột tổng lương thực tế: Được xác định dựa trên cột tổng thu nhập so với số ngày công đi làm thực tế.
  Bởi cột tổng thu nhập là mức lương nhận được cho 1 tháng đi làm đầy đủ theo số ngày quy định của doanh nghiệp (Không được cao hơn số ngày quy định của luật lao động). Nếu trong tháng bạn đi làm không đầy đủ thì lương bạn nhận được sẽ ít đi.

  Thực tế tại các doanh nghiệp vẫn tồn tại 2 cách để xác định Tổng lương thực tế này:
   

  Cách tính 1: Lương thực tế = Tổng thu nhập / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế

  Cách tính 2: Lương thực tế = Tổng thu nhập / 26 X ngày công thực tế làm việc
  (Việc để 26 hay 24 ngày là do doanh nghiệp quy định)

  Việc lựa chọn cách tính lương thực tế theo cách tính 1 hay cách tính 2 là do doanh nghiệp tự quyết định lựa chọn. Để biết doanh nghiệp của mình tính theo cách nào thì các bạn cần xem tại quy chế lương thưởng hoặc quy chế nội bộ, hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp.

  Trong bảng tính trên, Công ty đang thực hiện tính lương theo cách 1: tính theo ngày công chuẩn phải đi làm trong tháng đó: Tháng 1/2016 có 31 ngày nhưng có 5 ngày chủ nhật Công ty quy định nhân viên đi làm từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật và có 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương là ngày tết dương lịch 1/1/2016 => Ngày công chuẩn trong tháng là: 31 – (5 + 1) = 25
  => Tổng lương thực tế = cột tổng thu nhập / 25 X Ngày công thực tế

  6. Cột Lương đóng bảo hiểm: Theo quy định tại Luật bảo hiểm sửa đổi Luật BHXH số 58/2014/QH13 và hướng dẫn mới nhất tại Thông tư Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương và phụ cấp đóng BHXH.

  Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

  + Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

  + Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

  Cụ thể:

  + Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm bắt buộc như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

  + Các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ không phải cộng vào để tham gia BHXH bắt buộc bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

  => Theo mẫu bảng lương trên thì năm 2016, Công ty sẽ phải tham gia Bảo hiểm xã hội cho các lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên bằng Lương chính + Phụ cấp trách nhiệm.
  + Trong bảng tính trên có 1 lao động là Nguyễn Đức Trung ký HĐLĐ thử việc 1 tháng nên không thuộc đối tưởng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
  (Cột lương đóng bảo hiểm được tạo ra nhằm mức đích làm căn cứ để nhân với các tỷ lệ trích bảo hiểm theo quy định)

  7. Cột các khoản trích trừ vào lương:
  Khi có người lao động tham gia bảo hiểm thì tỷ lệ trích đóng bảo hiểm mới nhất năm 2016 được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH như sau:

  Trích lương BHXH


  (Trong bảng lương trên chỉ để tính ra số tiền trích bảo hiểm trừ vào lương người lao động nhằm xác định mức lương thực trả còn phần trích doanh nghiệp đóng để tính vào chi phí Công ty đã ẩn đi. Các bạn có tải file về rồi xem cách làm chi tiết nhé)
  Cụ thể về cách làm các cột trích vào lương:
  + Cột BHXH = 8% X lương đóng Bảo hiểm
  + Cột BHYT = 1,5% X lương đóng bảo hiểm
  + Cột BHTN = 1% X lương đóng bảo hiểm.

  - Thuế TNCN: Sau khi các bạn đã tính ra số thuế TNCN phải khấu trừ của từng người thì các bạn ghi vào đây. Chi tiết xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016.

  - Tạm ứng: Trong tháng nếu có nhân viên tạm ứng tiền lương thì kế toán phải theo dõi thông qua chứng từ chi tạm ứng lương là giấy đề nghị tạm ứng và phiếu chi. Đến cuối tháng, kế toán cần đưa khoản tạm ứng của nhân viên đó vào cột Tạm ứng để trừ đi khi xác định số tiền thực lĩnh.

  - Thực lĩnh: Là số tiền còn lại mà người lao động được nhận sau khi trừ đi các khoản giảm lương như bảo hiểm (cột cộng), thuế TNCN, tạm ứng (nếu có)…
  Thực lĩnh = Cột Tổng lương thực tế – Cột Cộng (các khoản trích trừ vào lương) – Thuế TNCN – Tạm ứng (Nếu có)

  - Ký nhận: Nhất định phải ký nhận thì chi phí tiền lương mới được coi là hợp lý hợp lệ nhé.

  (Tài liệu được sưu tầm từ blog của các nhân sự sau: Lê Minh Trí, Đam Mê Kế Toán, Phan Mạnh Tuấn và VDB consulting)

   
  21417 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  HaiVIB (25/07/2016) thuyquynhviko (02/02/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #414998   01/02/2016

  aprilsnow_167
  aprilsnow_167

  Sơ sinh

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:26/07/2013
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Mọi người cho mình hỏi, công ty mình tính lương cho công nhân trực tiếp là khoán theo sản phẩm, có đơn giá từng mặt hàng riêng, vậy trong trường hợp lương dưới  lương tối thiểu thì hiển thị trên bảng lương như thế nào ạ. Còn cả những trường hợp chưa tham gia BHXH nữa ạ. 

  Mình cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #415113   02/02/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1673 lần


  aprilsnow_167 viết:

  Mọi người cho mình hỏi, công ty mình tính lương cho công nhân trực tiếp là khoán theo sản phẩm, có đơn giá từng mặt hàng riêng, vậy trong trường hợp lương dưới  lương tối thiểu thì hiển thị trên bảng lương như thế nào ạ. Còn cả những trường hợp chưa tham gia BHXH nữa ạ. 

  Mình cảm ơn!

  Chào bạn, theo nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 122/2015/NĐ-CP có nêu:

  Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

  1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

  a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc gin đơn nhất;

  b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại Khoản 2 Điều này.

  Như vậy, dù là lương tính theo sản phẩm thì cũng cần phải có định mức nhất định, và khi tính lương theo định mức sản phẩm mà công ty đặt ra tối thiểu cũng phải bằng lương tối thiểu vùng. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tránh tình trạng bị ép lương. Và trường hợp HĐLĐ trên 03 tháng buộc phải tham gia BHXH.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  thuyquynhviko (02/02/2016)
 • #415098   02/02/2016

  SETAVN
  SETAVN

  Sơ sinh


  Tham gia:22/09/2014
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 5 lần


  Chào các bạn.mình đang có một băn khoăn nhờ các bạn tư vấn:  Lương năng lực có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

   

  Cảm ơn mọi người

   
  Báo quản trị |  
 • #415115   02/02/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1673 lần


  Chào bạn, vẫn phải đóng nhé, theo mình bạn nên tách ra các khoản để có mức đóng BHXH phù hợp cho cả NSDLĐ và NLĐ, bạn có thể tham khảo bài viết: Cách kê khai để đóng BHXH ở mức thấp

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  SETAVN (04/02/2016)
 • #415132   02/02/2016

  Bạn có cái Thoả ước tập thể nào áp dụng Luật 2012 cho mình xin với. Thank .

   
  Báo quản trị |  
 • #415320   04/02/2016

  SETAVN
  SETAVN

  Sơ sinh


  Tham gia:22/09/2014
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 5 lần


  trang_u viết:

  Chào bạn, vẫn phải đóng nhé, theo mình bạn nên tách ra các khoản để có mức đóng BHXH phù hợp cho cả NSDLĐ và NLĐ, bạn có thể tham khảo bài viết: Cách kê khai để đóng BHXH ở mức thấp

   

  Cảm ơn Bạn!

   
  Báo quản trị |  
 • #415135   02/02/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1673 lần


  Ở trên, trong file đính kèm để tên là Bộ tài liệu 2016 đó bạn thaiduylam

   
  Báo quản trị |  
 • #415204   03/02/2016

  aprilsnow_167
  aprilsnow_167

  Sơ sinh

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:26/07/2013
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Cậu có bảng lương mẫu của công ty trả lương khoán theo sản phẩm không, cho tớ xin với

  Cảm ơn !

   
  Báo quản trị |  
 • #415692   16/02/2016

  ngothingochan84
  ngothingochan84

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/02/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ôi cả nhà ôi sao mình không tải file về được nhỉ?? Có ai giúp mình với không ạ.. sao mình tải về bị nhảy font chữa hết trơn. Thx cả nhà.

   
  Báo quản trị |  
 • #429760   04/07/2016

  Plantec
  Plantec

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2011
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 1 lần


  Hôm nay mới coi cái file bảng lương của chủ top, thấy trong bảng lương chưa loại trừ các trường hợp lương cao hơn 20 lần lương tối thiểu chung cho BHXH và BHYT, và 20 lần lương tối thiểu vùng cho BHTN.

   
  Báo quản trị |