Hợp đồng lao động 12 tháng sắp hết hạn nhưng muốn làm thêm 2 tháng phải làm sao?

Chủ đề   RSS   
 • #540266 29/02/2020

  jellannm
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (454)
  Số điểm: 3001
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 53 lần


  Hợp đồng lao động 12 tháng sắp hết hạn nhưng muốn làm thêm 2 tháng phải làm sao?

  Căn cứ vào Điều 5 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định:

  "Điều 5: Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động:

  Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động

  Và Điều 22 Bộ luật Lao động 2012

  "Điều 22. Loại hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  ...

  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  ..."

  Không phải tất cả trường hợp khi hợp đồng lao động sắp hết hạn phải kí một hợp đồng lao động mới. Pháp luật vẫn cho phép mình sửa đổi thời gian thực hiện hợp đồng một lần thông qua việc lập phụ lục hợp đồng như quy định tại  Điều 5 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP  với điều kiện không làm thay đổi tính chất của hợp đồng.

  Trường hợp của mình nếu đảm bảo hai quy định trên về số lần ký, thời hạn, tính chất của hợp đồng lao động xác định thời hạn nên có thể ký phụ lục gia hạn hợp đồng lao động thêm 60 ngày nữa.

   
  354 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận