Hợp đồng kinh tế

Chủ đề   RSS   
 • #13901 24/03/2009

  congkinhbac

  Chồi

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 1070
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hợp đồng kinh tế

  Tôi muốn làm một hợp đồng kinh tế về mua sắm trang thiết bị cho cơ quan. Xin  cho tôi một số hợp đồng mẫu - Tôi xin cảm ơn!
  Cập nhật bởi VietThuong ngày 13/03/2010 04:28:29 PM
   
  68273 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

4 Trang 1234>
Thảo luận
 • #13902   19/06/2008

  XuanHan
  XuanHan
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 3672
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Tôi cũng chẳng hiểu vì sao trong hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, mọi người cứ gọi là "hợp đồng mẫu" nhỉ? nào ai có thẩm quyền ban hành mà gọi là mẫu? một số sách trưng bày đầy ở nhà sách của những tác giả được xem là có "trình độ" cũng sử dụng tiêu đề cuốn sách như rứa! Ngộ!
  Cập nhật bởi VietThuong ngày 09/03/2010 06:47:13 PM Cập nhật bởi VietThuong ngày 09/03/2010 06:46:55 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #13903   02/07/2008

  quoc007
  quoc007
  Top 500
  Male
  Chồi

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2008
  Tổng số bài viết (247)
  Số điểm: 1262
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Hợp đồng mua bán .

  Tôi hiểu câu hỏi của bạn trên phương diện thế này: Hợp đồng mẫu là một hợp đồng có đầy đủ các điều khoản cơ bản mà luật quy định (cụ thể là chương XVIII ,mục I, phần I Bộ luật dân sự ). Bạn có thể tham khảo căn cứ trên đễ có thể tự soạn thảo cho mình 1 hợp đồng. Các điều khoản thỏa thuận khác trong hợp đồng đảm bảo không vi phạm pháp luật là ổn.
   
  Báo quản trị |  
 • #13904   08/08/2008

  bacbaphi
  bacbaphi

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:08/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cảm ơn

  cảm ơn bạn nhiều
   
  Báo quản trị |  
 • #13905   01/12/2008

  buibao
  buibao

  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cách soạn thảo một hợp đồng kinh tế?

  Em muốn hỏi các Luật sư hướng dẫn về soạn thảo hoàn chỉnh một Hợp đồng kinh tế?
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn buibao vì bài viết hữu ích
  Luuly315 (17/12/2019)
 • #14024   29/10/2008

  T56789
  T56789

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:17/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Mẫu hợp đồng chuẩn thời điểm năm 2008?

  Tôi cần mẫu hợp đồng kinh kế, hợp đồng liên kết đào tạo chuẩn và đúng pháp lý tại thời điểm này, các căn cứ để hai bên thành lập hợp đồng.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn T56789 vì bài viết hữu ích
  Luuly315 (17/12/2019)
 • #14025   18/07/2008

  ntttrang
  ntttrang

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  hợp đồng liên kết đào tạo

   

  Mẫu số 1/VPĐD

   

  (Tên tổ chức giáo dục nước ngoài)

  Số.........                     Tên tỉnh, thành phố, ngày.... tháng.... năm 200...

   

  ĐƠN XIN PHÉP

  LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Kính gửi: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  - Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội Khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998;

  - Căn cứ Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

  Căn cứ Thông tư số:..../2003-TT-BGDĐT ngày...... tháng.... năm...

  của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ.

  1. Tên của tổ chức giáo dục nước ngoài (ghi bằng chữ in hoa tiếng Việt, tiếng Anh và bằng tiếng nước sở tại):

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  2. Giấy chứng nhận hoặc quyết định thành lập (số................... do.....................

  cấp ngày:.........................................................................

  3. Địa chỉ trụ sở chính (ở nước ngoài nơi có tổ chức giáo dục nước ngoài làm đơn xin phép):

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  Điện thoại:................. Fax............... E-mail....................

  4. Lĩnh vực đang hoạt động hợp pháp của tổ chức giáo dục nước ngoài:

  5. Tóm tắt quá trình phát triển của tổ chức giáo dục nước ngoài:

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  6. Nguồn và khả năng tài chính:

  Xin phép lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung sau:

  1. Tên Văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa)

  ........................................................................................

  - Địa chỉ dự kiến đặt Văn phòng đại diện:

  - Điện thoại:............... Fax........... E-mail...................Website:

  - Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Văn phòng đại diện:

  - ........................................................................................

  ..........................................................................................

  - Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

  - ......................................................................................

  ........................................................................................

  - Lý do thành lập Văn phòng đại điện ở Việt Nam:

  2. Số người dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện là... người

  - Số người từ nước ngoài vào là....................... người

  - Số người tuyển dụng tại Việt Nam là............ người

  3. Họ tên người đứng đầu Văn phòng đại diện:

  ........................................................................................

  ........................................................................... Nam/nữ

  - Sinh ngày...../...../..... Dân tộc............ Quốc tịch...........

  - Hộ chiếu (Chứng minh nhân dân), số:

  Ngày cấp...../..../...... Nơi cấp

  Thời hạn sử dụng:

  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở nước sở tại và địa chỉ nơi làm việc:

  - Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:

  - Thẻ thường trú (thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp số: Ngày cấp.............. nơi cấp....................

  Thời hạn:................................................................................................

  Tổ chức giáo dục nước ngoài cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước Việt Nam về các hoạt động của tổ chức giáo dục nước ngoài, Văn phòng đại diện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước Việt Nam; không làm bất cứ việc gì dẫn đến vi phạm pháp luật và quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

   

  ngày.... tháng.... năm 200...

   

  Kèm theo đơn xin phép

  -

  -

  -

  Đại diện theo pháp luật của tổ chức
  giáo dục nước ngoài

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 2/CSLK

   

  (Tên tổ chức giáo dục nước ngoài)

  (Tên tổ chức giáo dục Việt Nam)

  (Tên tỉnh, thành phố, ngày... tháng... năm....)

   

  ĐƠN XIN PHÉP
  THÀNH LẬP CƠ SỞ LIÊN KẾT HOẠT ĐỘNG
  TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Kính gửi:

   

  - Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998;

  - Căn cứ Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

  - Căn cứ Thông tư số: ..../2003-TT-BGĐ&ĐT ngày.... tháng... năm.... của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ.

  Những người ký tên dưới đây gửi đơn xin phép thành lập cơ sở liên kết hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

   

  I. Các bên liên kết gồm:

  - Bên (các bên) Việt Nam (tên đầy đủ, quốc tịch, địa chỉ):

  - Bên (các bên) nước ngoài (tên đầy đủ, quốc tịch, địa chỉ):

  Xin được cấp giấy phép thành lập cơ sở liên kết để thực hiện hợp đồng liên kết hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ký ngày.... tháng.... năm 200... với các mục tiêu, phạm vi và thời hạn hoạt động như sau:

  II. Chúng tôi xin cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn xin và hồ sơ kèm theo.

  2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam

  III. Các tài liệu gửi kèm Đơn này gồm:

  1. Hợp đồng liên kết,

  2. Điều lệ cơ sở liên kết,

  3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên,

  4. Đề án hoạt động của cơ sở liên kết,

  5. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc.

   

  Làm tại..., ngày... tháng... năm 200...

  Bên (các bên) Việt Nam

  (Ký tên, đóng dấu)

  Bên (các bên) nước ngoài

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   


   

  Mẫu số 3/HĐLK

   

  HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT

   

  - Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội Khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998;

  - Căn cứ Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

  Căn cứ Thông tư số: ...../2003-TT-BGD&ĐT ngày... tháng... năm... của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ.

  A. Bên (các Bên) Việt Nam:

  1. Tên cơ sở giáo dục, hoặc cá nhân ...............................................

  2. Đại diện được ủy quyền...............................................................

  Chức vụ...........................................................................................

  3. Địa chỉ trụ sở chính ....................................................................

  Điện thoại............... Telex/Fax..................  E.mail.........................

  4. Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo dục..........................

  ........................................................................................................

  5. Số giấy phép hay Quyết định thành lập ......................................

  .........................................................................................................

  Do cơ quan nào cấp?.......................................................................

  ngày........ tháng...... năm...... cấp tại ..............................................

  Tài khoản mở tại Ngân hàng................... Số tài khoản ..................

  B. Bên (các Bên) nước ngoài:

  1. Tên cơ sở giáo dục hoặc cá nhân .................................................

  2. Đại diện được ủy quyền................................................................

  Chức vụ..................... Quốc tịch ......................................................

  Số hộ chiếu.............................. Thời hạn sử dụng.............................

  Nơi cấp .............................................................................................

  Địa chỉ thường trú.............................................................................

  3. Trụ sở chính:

  Điện thoại......... Telex/Fax..........  E.mail................... Website:.......

  4. Lĩnh vực đang hoạt động trong giáo dục: .....................................

  5. Số giấy phép hoặc quyết định thành lập ........................................

  Do cơ quan nào cấp ...........................................................................

  Ngày......... tháng......... năm............ Cấp tại ....................................

  ..........................................................................................................

  Tài khoản mở tại Ngân hàng: ..........................................................

  Số tài khoản: ....................................................................................

  Ghi chú: Nếu một hoặc cả hai Bên liên kết gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ theo các chi tiết nêu trên. Mỗi Bên sẽ chỉ định đại diện được ủy quyền của mình.

  Cùng thỏa thuận ký Hợp đồng liên kết hoạt động trong giáo dục, đào tạo với các điều khoản và điều kiện sau đây:

   

  Điều 1. Mục tiêu liên kết trong lĩnh vực giáo dục..............................

  (Nêu chi tiết nội dung và phạm vi liên kết trong giáo dục).

   

  Điều 2.

  1. Địa điểm thực hiện:

  2. Khả năng liên kết trong giáo dục. (Nêu cụ thể cấp bậc, ngành nghề, trình độ đào tạo...).

  3. Kết quả đạt được trong liên kết. (Văn bằng, chứng chỉ).........

  4. Văn phòng điều hành của bên nước ngoài (nếu có):

  - Địa chỉ:...

  - Điện thoại..............Fax............ Mail..........Website...........

   

  Điều 3. Trách nhiệm của các Bên liên kết trong việc góp vốn để thực hiện Hợp đồng:

  a) Bên (các Bên) Việt Nam góp............... USD bằng............... ĐVN

  b) Bên (các Bên) nước ngoài góp............. USD bằng............... ĐVN.

  Nếu vào thời điểm đóng góp thực tế những giá trị đóng góp thay đổi với giá trị hiện tại thì các bên liên kết phải thỏa thuận về những sửa đổi đó và báo cáo cơ quan cấp Giấy phép xem xét chuẩn y.

  Trong trường hợp một bên không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ như đã thỏa thuận thì bên đó phải thông báo cho các bên kia biết lý do và những biện pháp xử lý trước....... ngày. Thiệt hại thực tế do sự chậm trễ hay không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của một bên gây ra, sẽ được bồi thường theo thỏa thuận của các bên; trong trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ do cơ quan xét xử quy định tại Điều 15 Hợp đồng này quyết định

   

  Điều 4. Những trách nhiệm, nghĩa vụ khác của các Bên thực hiện Hợp đồng liên kết.

  - Bên Việt Nam....................................................................................

  - Bên nước ngoài..................................................................................

  Điều 5. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng liên kết, các Bên thỏa thuận cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra.

  (Cần nêu rõ cơ chế giám sát; có thể thành lập Ban điều phối, Văn phòng điều hành...).

   

  Điều 6. Thời hạn hợp đồng liên kết này là.......... (tối đa 50 năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

   

  Điều 7. Kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết, Hợp đồng này được thực hiện theo tiến độ sau:

  1. Khởi công xây dựng trụ sở từ tháng thứ .........................................

  2. Lắp đặt trang thiết bị từ tháng thứ ..................................................

  3. Khánh thành ...................................................................................

  4. Khai giảng .....................................................................................

   

  Điều 8. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của mỗi Bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   

  Điều 9. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết thỏa thuận về xử lý tài chính (lợi nhuận, các khoản lỗ).......

   

  Điều 10. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về tài chính theo Nghị định 18 nếu hoạt động liên kết là hoạt động có thu.

   

  Điều 11. Hợp đồng liên kết này có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hoặc kết thúc trong các trường hợp sau:

  (Mô tả chi tiết)

   

  Điều 12. Khi Hợp đồng liên kết hết hạn, các Bên thỏa thuận việc thanh lý tài sản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Bên trong Hợp đồng liên kết.

   

  Điều 13. Mọi điều khoản khác có liên quan không được quy định cụ thể tại Hợp đồng liên kết này sẽ được các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

   

  Điều 14. Hợp đồng liên kết có thể được sửa đổi, bổ sung sau khi đã thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên tham gia liên kết và phải được cơ quan cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết chuẩn y trước khi thực hiện.

   

  Điều 15. Tranh chấp giữa các Bên tham gia Hợp đồng liên kết hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra........... (ghi rõ tên và địa chỉ Tòa án hoặc tổ chức trọng tài).

  Quyết định của......... (tổ chức ghi ở trên) là chung thẩm và các bên liên kết phải tuân theo.

   

  Điều 16. Hợp đồng liên kết này có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

   

  Điều 17. Hợp đồng liên kết này được ký ngày...... tháng...... năm...... tại..... gồm...... bản gốc bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng nước ngoài thông dụng.

  Cả hai bản tiếng Việt và tiếng (nước ngoài thông dụng)................. đều có giá trị pháp lý như nhau.

   

  Đại diện

  Bên (các Bên) nước ngoài

  (Ký, chức vụ, ghi rõ họ tên và dấu)

  Đại diện

  Bên (các Bên) Việt Nam

  (Ký, chức vụ, ghi rõ họ tên, dấu)

   

   

   

   


   

  Mẫu số 4/CSĐL

  Tên tổ chức giáo dục nước ngoài

              (giấy tiêu đề)

  Tỉnh, thành phố, ngày... tháng.... năm.....

   

  ĐƠN XIN PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỘC LẬP
  TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  - Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội Khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998;

  - Căn cứ Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ Việt Nam quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (VHGDNN);

  - Căn cứ Thông tư số: ...../2003/TT-BGD&ĐT ngày... tháng... năm.... của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ.

  I. Tên cơ sở giáo dục nước ngoài....

  - Ghi tên đầy đủ, quốc tịch, địa chỉ bên nước ngoài;

  - Mục tiêu, phạm vi và thời hạn hoạt động trong lĩnh vực xin cấp giấy phép;

  - Lý do thành lập và địa điểm dự kiến đặt trụ sở;

  - Số lượng người Việt Nam và người nước ngoài dự kiến làm việc tại cơ sở.

  Xin được cấp giấy phép để thành lập cơ sở giáo dục nước ngoài độc lập tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều lệ đính kèm với các mục tiêu hoạt động như sau:

  ................................................................................................................

  ................................................................................................................

  II. Chúng tôi xin cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn và hồ sơ kèm theo.

  2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

  III. Các tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm:

  1. Đề án hoạt động của cơ sở độc lập nước ngoài;

  2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, nguồn và khả năng tài chính của bên nước ngoài;

  3. Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở độc lập nước ngoài;

  4. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của tổ chức giáo dục xin thành lập cơ sở giáo dục độc lập tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  5. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ bổ nhiệm làm Giám đốc (hoặc Hiệu trưởng);

  6. Hồ sơ có liên quan đến địa điểm (nhà, đất) dự kiến đặt (hoặc xây dựng) cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

  Ngoài ra, nếu có các tài liệu liên quan dưới đây thì nộp kèm theo đơn để tham khảo:

  7. Văn bản giới thiệu bên nước ngoài do một tổ chức chính trị, xã hội của nước mà bên nước ngoài mang quốc tịch xác nhận.

  8. Danh sách trích ngang của những người Việt Nam và người nước ngoài dự kiến sẽ tuyển chọn để hoạt động tại cơ sở.

   

  Làm tại....., ngày..... tháng..... năm.....

  Chủ cơ sở giáo dục nước ngoài

  (hay đại diện được ủy quyền)

  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

   

   


   

  Mẫu số 5/ĐKHĐ

   

  (Giấy tiêu đề)

  Tên tỉnh, thành phố nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đóng trụ sở, ngày... tháng... năm..

   

  GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

   

  Kính gửi: Ngài Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố:................

   

  - Căn cứ Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lập và hoạt động của cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

  - Căn cứ Thông tư số: .../2003/TT-BGDĐT ngày tháng năm 2003 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ;

  Cơ sở GDNN được thành lập theo giấy phép số.... ngày.... tháng.... năm..... của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đăng ký hoạt động như sau:

  1. Tên Văn phòng đại diện, cơ sở liên kết hoặc cơ sở độc lập:....................

  2. Trụ sở đặt tại số nhà................ đường phố.............. quận........................

  (huyện).................... tỉnh (thành phố)..........................................................

  Điện thoại.................................... Tele/Fax ................................................

  3. Tên, địa chỉ của người chủ sở hữu nhà cho thuê:....................................

  4. Nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục nước ngoài:

  5. Số người làm việc tại cơ sở giáo dục nước ngoài 1à................. trong đó:

  - Số người từ nước ngoài vào (tối đa): .........................................................

  - Số người tuyển dụng tại Việt Nam (tối thiểu): ..........................................

  (Ghi rõ họ, tên, quốc tịch, chức danh, trình độ văn hóa, nhiệm vụ được giao).

  6. Họ và tên Giám đốc cơ sở giáo dục nước ngoài:.......... ngày sinh............

  Quốc tịch:...................................................................

  Số hộ chiếu:.................. Thời hạn sử dụng:................

  Ngày cấp:....................................................................

  Nơi cấp:......................................................................

  7. Thời gian giấy phép thành lập hết hiệu lực.

  8. Tài liệu kèm theo gồm: Đề án hoạt động; điều lệ (hoặc quy chế tổ chức và hoạt động); bản sao giấy phép thành lập.

   

   

  UBND tỉnh (thành phố)........

  Chuẩn y việc đăng ký hoạt động của.........

  Số....                  ngày... tháng... năm...

                      Chủ tịch UBND

                     (hoặc người được ủy quyền
                       ký tên và đóng dấu)

  Trưởng cơ sở giáo dục nước ngoài

  Ký tên

  (Ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

   

         

   

   

   

   


   

  PHỤ LỤC SỐ 1/ĐKTC

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN TRONG LIÊN KẾT
  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

   

  1. Điều kiện giảng dạy

  1.1. Chương trình giảng dạy

  Chương trình giảng dạy phải được soạn thảo trên cơ sở đảm bảo cho sinh viên, học viên nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao những kiến thức đã học ở bậc dưới hoặc ở bậc đại học; hiện đại hóa kiến thức chuyên ngành, mỗi môn học phải có đề cương chi tiết nêu rõ:

  - Mục tiêu, nội dung phương pháp giảng dạy từng phần, chương mục.

  - Thời gian lên lớp, thực hành.

  - Danh mục tài liệu tham khảo, các tài liệu này phải có trong thư viện của trường đại học ở Việt Nam.

  - Yêu cầu về bài tập, tiểu luận, kiểm tra thường kỳ, thi kết thúc môn học.

  - Họ và tên, học vị, chức danh giáo sư của các giảng viên nước ngoài, các trợ giảng của Việt Nam.

  1.2. Giảng viên, trợ giảng, biên dịch và phiên dịch

  - Giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo trình độ đại học phải là người đã tốt nghiệp đại học trở lên ở chuyên ngành sẽ tham gia giảng dạy và có kinh nghiệm công tác thuộc lĩnh vực giảng dạy ít nhất là 03 năm; đối với chương trình đào tạo trình độ sau đại học các giảng viên phải là người có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc chức danh (phó giáo sư hoặc giáo sư), có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo ít nhất là 05 năm.

  - Trước khi giảng viên nước ngoài vào Việt Nam để tham gia giảng dạy phải gửi trước lý lịch khoa học và tài liệu giảng dạy và tham khảo về chuyên ngành đó phù hợp với khung chương trình đã được thống nhất khi ký kết các văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng liên kết.

  Trong trường hợp phải dịch bài giảng, cơ sở đào tạo cần bố trí cán bộ phiên dịch có hiểu biết về chuyên ngành để giúp học viên nắm được bài giảng, hoặc giúp giảng viên giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình giảng dạy.

  2. Hình thức liên kết

  2.1. Liên kết đào tạo nhưng văn bằng do trường đại học nước ngoài cấp

  - Sinh viên đại học phải được đào tạo theo chương trình đang được áp dụng để đào tạo tại cơ sở giáo dục nước ngoài ở nước sở tại.

  - Học viên cao học phải được học tại cơ sở trường đại học liên kết ở nước ngoài ít nhất 06 tháng cuối khóa hoặc được đào tạo các khóa ngắn hạn và phải bảo vệ luận văn bằng tiếng nước ngoài.

  - Nghiên cứu sinh tiến sĩ phải được tham gia nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm của trường nước ngoài theo hình thức xen kẽ, có đồng hướng dẫn và luận án phải viết và bảo vệ bằng tiếng nước ngoài do trường quy định.

  2.2. Liên kết đào tạo nhưng văn bằng được hai trường đại học cùng ký

  - Chương trình khung do hai bên đối tác xây dựng và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt.

  - Ít nhất 50% các môn học phải được giảng viên nước ngoài đảm nhiệm, khuyến khích bảo vệ luận văn bằng tiếng nước ngoài.

  2.3. Liên kết đào tạo nhưng văn bằng do trường đại học trong nước ký

  - Chương trình khung soạn thảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Có ít nhất 20% các môn học chuyên môn do giáo viên nước ngoài đảm nhiệm.

      

  87 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội - Việt Nam
  Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4) 835 20 90

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #5944   03/07/2009

  a1b2c3d4
  a1b2c3d4

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Hiệu lực của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế

  Xin hỏi pháp lệnh hợp đồng kinh tế còn hiệu lực không?
   
  Báo quản trị |  
 • #5945   25/07/2008

  honeybee
  honeybee
  Top 500
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (129)
  Số điểm: 8789
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  pháp lệnh hợp đồng kinh tế

  Pháp lệnh số 24-LCT/HĐNN8 về Hợp đồng kinh tế do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 25/09/1989
  Ngày hiệu lực: 29/09/1989
  Hết hiệu lực: 01/01/2006 do Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành Bộ luật Dân sự do Quốc hội ban hành chỉ định.
  " 1. Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
  - Bộ luật dân sự này thay thế Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.
  - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 29 tháng 9 năm 1989 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực."
   
  Báo quản trị |  
 • #5946   03/07/2009

  keikun
  keikun

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/04/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  hợp đồng kinh tế

  Xin hỏi với giá trị tiền là bao nhiêu thì phải có hợp đồng kinh tế?
   
  Báo quản trị |  
 • #6092   08/09/2008

  thanhvd
  thanhvd

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Các văn bản pháp luật liên quan tới hợp đồng kinh tế?

  Xin Luật sư cho tôi biết các văn bản pháp luật liên quan tới hợp đồng kinh tế. Xin trân trọng cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #6093   08/09/2008

  nguyennhongoc
  nguyennhongoc

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  HỢP ĐỒNG KINH TẾ

  văn bản pháp luật liên quan tới hợp đồng kinh tế là các Căn cứ trong Bản hợp đồng kinh tế .
  Nói tóm lại là :
  • Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành  năm 2005;
  • Luật Thương mại nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2005;
  • Và các văn bản khác
   Tìm không ra bạn nên vào web : google.com.vn  search
   
  Báo quản trị |  
 • #6094   09/09/2008

  thanhvd
  thanhvd

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Xin cho tôi hỏi trước đây có pháp lênh Hợp đồng kinh tế. đến nay pháp lệnh đó còn hiệu lực không, nếu còn hiệu lực xin Luật sư cho tôi biết các văn bản hướng dẫn liên quạn Tôi xin cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #14026   27/10/2008

  TranVu_2008
  TranVu_2008

  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:27/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  biểu mẫu hợp đồng kinh tế

  Gửi cho tôi biểu mẫu hợp đồng kinh tế!Xin cám ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #14027   27/10/2008

  thao140280
  thao140280

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu soạn thảo hợp đồng kinh tế

  cách soạn thảo hơp đồng chuyển nhượng dây chuyền sản xuất
   
  Báo quản trị |  
 • #6095   09/09/2008

  thanhvd
  thanhvd

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  xin lỗi tôi đã biết PLHĐ kinh tế đã hết hiệu lực
   
  Báo quản trị |  
 • #6096   14/09/2008

  thanhvd
  thanhvd

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  tìm giúp văn bản quy định sử dụng thang máy cho người và hàng hóa đối với các khu nhà cao tầng.

  tìm giúp tôi văn bản quy định sử dụng thang máy cho người và hàng hóa đối với các khu nhà cao tầng. Tôi xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #14862   14/03/2009

  thang1974
  thang1974

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Biểu mẫu thanh lý hợp đồng mua bán

  Tôi muốn làm Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán, vui lòng cho tôi xin biểu mẫu.

   
  Báo quản trị |  
 • #14863   12/02/2009

  lawyerhien
  lawyerhien
  Top 150
  Lớp 6

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (517)
  Số điểm: 7457
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 38 lần


  #ccc" align="left">Chào bạn
  Đây là một trong những mẫu biên bản thanh lý hợp đồng 

  BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

   

  Tại .............................................................................................

  1. CÁC BÊN THAM GIA

  1.1. BÊN BÁN(BÊN A)

  Họ tên:............................................................................................................

  Ngày/ tháng/ năm sinh:......................................................................................

  Số CMND:....................................... Cấp ngày:............................ Tại:...........................

  Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................

  1.2. BÊN MUA(BÊN B)

  Họ tên:............................................................................................................

  Ngày/ tháng/ năm sinh:......................................................................................

  Số CMND:....................................... Cấp ngày:............................ Tại:...........................

  Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................

  2. NỘI DUNG THỎA THUẬN

  2.1. Điều 1: ĐỐI TƯỢNG MUA/BÁN

   

  2.2. Điều 2: NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

  • Thanh lý hợp đồng mua/bán ..........có các đặc điểm đã nêu tại điều 1 giữa bên A và bên B. Bên A đã thực hiện bàn giao toàn bộ các giấy tờ có liên quan đến tài sản cho bên B và bên B đã nhận được các giấy tờ đó đồng thời đã thanh toán toàn bộ các khoản tiền theo thỏa thuận là:

  Bằng số:.................................................................................................................................

  Bằng chữ:...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  • Kể từ ngày....tháng....năm......, hợp đồng số............................... đã được thanh lý xong, quyền và nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và sẽ chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.
  • Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

   

  BÊN A

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  BÊN B

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Luật s­ư L­ưu Thị Thu Hiền

  Tr­ưởng VP Luật s­ư Hiền và Liên danh

  374 Phan Bội Châu - Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lawyerhien vì bài viết hữu ích
  TruongVanKhoa (17/07/2014)
 • #14883   24/02/2009

  gacon_online
  gacon_online

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp đồng kinh tế

  Đề nghị giúp đỡ!
  Công ty chúng tôi đang muốn tìm mẫu hợp đồng kinh tế về mua bán hàng hoá ( mẫu mới nhất)
   
  Báo quản trị |  
 • #14884   15/03/2009

  Lucy_3112
  Lucy_3112
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2008
  Tổng số bài viết (253)
  Số điểm: 807
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Bạn Tham khảo

  Mẫu Hợp đồng Kinh tế đã có ở các chủ đề này

   http://danluat.thuvienphapluat.vn/forums/?ct=TVQD&id=1848

   http://danluat.thuvienphapluat.vn/forums/?ct=TVQD&id=8619

    

  Hoặc tham khảo theo mẫu này

    

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -------------

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

  Hợp đồng số: …………… - HĐMB

   

   

  Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm ……

  Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………………………..

  Chúng tôi gồm:

   

  Bên A

  -          Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………

  -          Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

  -          Điện thoại: ………………….  Fax: …………………………………………………………………….

  -          Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………….

  -          Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………

  -          Đại diện là: ……………………………………………………………………………………………….

  -          Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

  -          Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ………………

  Do …………………………….. chức vụ ………………… ký

   

  Bên B

  -          Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………

  -          Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

  -          Điện thoại: ………………….  Fax: …………………………………………………………………….

  -          Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………….

  -          Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………

  -          Đại diện là: ……………………………………………………………………………………………….

  -          Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

  -          Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ………………

  Do …………………………….. chức vụ ………………… ký

  Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

   

  Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

  1.      Bên A bán cho bên B:

  Số thứ tự

  Tên hàng

  Đơn vị

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng …

   

   

   

   

   

   

  Tổng giá trị bằng chữ: ………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  1.      Bên B bán cho bên A:

   

  Số thứ tự

  Tên hàng

  Đơn vị

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng …

   

   

   

   

   

   

  Tổng giá trị (bằng chữ): ………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  Điều 2: Giá cả

  Đơn giá mặt hàng trên là giá ………….. theo văn bản ………..(nếu có) …….. của …………

  Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa

  1.      Chất lượng mặt hàng ……… được quy định theo ……..

  2.      ………………………………………………………………..

  3.      ………………………………………………………………..

  Điều 4: Bao bì và ký mã hiệu

  1.      Bao bì làm bằng: ……………………………………………………………………………………

  2.      Quy cách bao bì ………………….. cỡ ………………….. kích thước ………………………..

  3.      Cách đóng gói: ……………………………………………………………………………………..

  Trọng lượng cả bì: …………………………………………………………………………………………..

  Trọng lượng tịnh: ……………………………………………………………………………………………

  Điều 5: Phương thức giao nhận

  1.      Bên A giao cho bên B theo lịch sau:

   

  Số thứ tự

  Tên hàng

  Đơn vị

  Số lượng

  Thời gian

  Địa điểm

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.      Bên B giao cho bên A theo lịch sau:

   

  Số thứ tự

  Tên hàng

  Đơn vị

  Số lượng

  Thời gian

  Địa điểm

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.      Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên …………………………………..…. chịu.

  2.      Chi phí bốc xếp (mỗi bên chịu một đầu hoặc ………………………………………………………..)

  3.      Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là ……………… đồng-ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.

  4.      Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

  Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (Vinacontrol) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

  1.      Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ:

  -          Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua;

  -          Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán;

  -          Giấy chứng minh nhân dân.

  Điều 6: Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa

  1.      Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng ……………… cho bên mua trong thời gian là …………… tháng.

  2.      Bên bán phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hóa một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu cần).

  Điều 7: Phương thức thanh toán

  1.      Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức …………….. trong thời gian ……………..

  2.      Bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức …………….. trong thời gian ………………

       Điều 8: Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu cần).

       Lưu ý: Chỉ ghi ngắn gọn cách thức, tên vật bảo đảm và phải lập biên bản riêng.

      Điều 9: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

  1.      Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới ………… % giá trị của hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là 12%).

  2.      Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

        Điều 10: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

  1.      Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

  2.      Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án.

       Điều 11: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

       Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định    hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

       Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng

  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… ……. Đến ngày ……………………………

  Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

  Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

   

                     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                           Chức vụ                                                                                     Chức vụ

   

   

   

   

                            Ký tên                                                                                          Ký tên

                         (Đóng dấu)                                                                                  (Đóng dấu)

   

   
  Báo quản trị |