DanLuat
×

Thêm bình luận

Hợp đồng không thời hạn bị chuyển thành hợp đồng thời vụ

(anhcodonctbl)

  •  5911
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…