DanLuat
×

Thêm bình luận

Hợp đồng không có con dấu, chỉ có chữ ký có giá trị pháp lý không?

(trang_u)

  •  96074
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…