Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang bị tranh chấp có được cấp GCNQSDĐ cho bên mua không?

Chủ đề   RSS   
 • #498503 01/08/2018

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang bị tranh chấp có được cấp GCNQSDĐ cho bên mua không?

  Trường hợp tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có được cấp giấy chứng nhận cho bên mua hay không? Nếu không được cấp thì theo quy định nào?

   
  468 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Tranduclongdc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận