DanLuat 2015

Hợp đồng BCC

Chủ đề   RSS   
 • #249244 18/03/2013

  Hợp đồng BCC

  Công ty tôi là một công ty Việt Nam, đang định ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 2 đối tác nước ngoài. Theo đó, công ty nước ngoài sẽ cung cấp các thiết bị, chuyển giao công nghệ; còn công ty tôi sẽ thực hiện quản lý, cung cấp dịch vụ.

  Khi đọc Luật đầu tư 2006, tôi thấy hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC là hình thức đầu tư trực tiếp, cần phải làm thủ tục đăng ký/thẩm tra đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tế, tôi thấy các công ty vẫn ký hợp đồng BCC mà không cần làm thủ tục gì về đầu tư. Vậy những loại hợp đồng nào cần phải làm thủ tục đầu tư? Xin cảm ơn

   
  5267 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-