hôn nhân gia đình

Chủ đề   RSS   
 • #401539 05/10/2015

  hôn nhân gia đình

  Luật sư cho e hỏi :

  E muốn tìm hiểu rõ về vấn đề hôn nhân đồng tính ở nước ta thì e có thể tham khảo ở những  văn bản pháp luật chuyên sâu nào ak??

  E xin cảm ơn!!!! 

   
  4040 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #401594   06/10/2015

  suponge
  suponge
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hoà Bình, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2015
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3781
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 106 lần


  Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: 

   "1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; 
   2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép và cản trở; 
   3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này". 
   Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình quy định những trường hợp cấm kết hôn là: 
   - Người đang có vợ hoặc chồng; 
   - Người mất năng lực hành vi dân sự; 
   - Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; 
   - Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; 
   - Giữa những người cùng giới tính (như giữa nam với nam, giữa nữ với nữ). 

   
  Báo quản trị |  
 • #401607   06/10/2015

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3552 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  suponge viết:

  Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: 

   "1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; 
   2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép và cản trở; 
   3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này". 
   Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình quy định những trường hợp cấm kết hôn là: 
   - Người đang có vợ hoặc chồng; 
   - Người mất năng lực hành vi dân sự; 
   - Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; 
   - Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; 
   - Giữa những người cùng giới tính (như giữa nam với nam, giữa nữ với nữ). 

  Bạn trích dẫn Luật HN&GĐ năm 2000, nhưng nó đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2015 rồi.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #401884   08/10/2015

  luatsuphamkyduong
  luatsuphamkyduong

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/05/2013
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 235
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 11 lần


   

  Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: 

   "1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; 
   2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép và cản trở; 
   3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này". 
   Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình quy định những trường hợp cấm kết hôn là: 
   - Người đang có vợ hoặc chồng; 
   - Người mất năng lực hành vi dân sự; 
   - Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; 
   - Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; 
   - Giữa những người cùng giới tính (như giữa nam với nam, giữa nữ với nữ).

   

  Luật hôn nhân gia đình không công nhận hôn nhân đồng tính bạn nhé. 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #401893   08/10/2015

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3552 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, thay thế thì đến nay, Nhà nước ta vẫn không thừa nhận hôn nhân đồng tính. Vấn đề này được quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật HN&GĐ năm 2014.

  Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

  P/S: Bạn  lập topic này vào ngày 05/10/2015. Luật HN&GĐ năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 mà sao đến thời điểm này mà các bạn vẫn còn trích dẫn Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thế nhỉ.

   

   

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #401972   08/10/2015

  suponge
  suponge
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hoà Bình, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2015
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3781
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 106 lần


  BachThanhDC viết:

  Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, thay thế thì đến nay, Nhà nước ta vẫn không thừa nhận hôn nhân đồng tính. Vấn đề này được quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật HN&GĐ năm 2014.

  Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

  P/S: Bạn  lập topic này vào ngày 05/10/2015. Luật HN&GĐ năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 mà sao đến thời điểm này mà các bạn vẫn còn trích dẫn Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thế nhỉ.

   

   

  Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

  Luật này luật mới bác ơi

   
  Báo quản trị |