DanLuat 2015

Hỏi về việc tổ chức đại hội cổ đông sớm trước 1 năm

Chủ đề   RSS   
 • #95380 15/04/2011

  Hỏi về việc tổ chức đại hội cổ đông sớm trước 1 năm

  Thưa luật sư,

  Công ty em là công ty CP. HĐQT và BKD nhiệm kỳ là 5 nam theo quy định thì đến tháng 4/2012 là mới hết nhiệm kỳ. Nhưng  trong 5 thành viên của HĐQT thì có 2 người đã về nghỉ hưu và 1 người bi ốm  gần 2 năm nay không đi làm được. Hiện tại chỉ còn 2 người,  Công ty em đang tổ chức đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ sớm trước 1 năm để bầu lại HĐQT và BKS mới. Làm như vậy có được không? và các thành viên HĐQT của công ty có cần phải làm gì không .

  Nhờ luật sư giúp đỡ. Chân thành cám ơn
   
  7269 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #95448   16/04/2011

  hiyatuongda
  hiyatuongda
  Top 75
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2010
  Tổng số bài viết (689)
  Số điểm: 13646
  Cảm ơn: 605
  Được cảm ơn 534 lần


  Chào bạn,

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 109 LDN thì nhiệm kỳ HĐQT là 05 năm, nhiệm kỳ của TV HĐQT là không quá 05 năm. Ngoài ra, không có một quy định nào khác về nhiệm kỳ HĐQT của CTCP có buộc phải đủ 05 năm hay không? hay có thể thay đổi trong quá trình kinh doanh của công ty hay không?

  Tuy nhiên, LDN có quy định đối với nhiệm kỳ của TV  HĐQT không buộc phải là 05 năm. Ngoài ra, TV HĐQT có thể được bầu bổ sung hoặc thay thế TV bị miễm nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ. Trong trường hợp này, TV mới đó có nhiệm kỳ là nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.

  Thiết nghĩ, Công ty của bạn có thể áp dụng những quy định về nhiệm kỳ của TV HĐQT để phù hợp với thực trạng và tiết kiệm chi phí tổ chức ĐHCĐ, cho đến tháng 04/2012 bắt đầu cho 1 nhiệm kỳ mới.

  Riêng đối với nhiệm kỳ của BKS là không quá năm năm, do đó, nhiệm kỳ của BKS không buộc phải là 05 năm mà theo quy định của Điều lệ của CT tuy nhiên không quá 05 năm.

  Thân ái,

  Clear Thinking!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiyatuongda vì bài viết hữu ích
  ntdieu (16/04/2011)
 • #95473   16/04/2011

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14949
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1048 lần


  Chào bạn,

  Khi đọc tiêu đề của bạn mình thấy hình như bạn đã hiểu sai vấn đề vì Đại hội đồng cổ đông theo qui định tại khoản 2 điều 97 thì Đại hội đồng cổ đông phải được tổ chức thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

  Vì vậy vấn đề của bạn phải hiểu là có được thực hiện bầu lại Hội đồng quản trị khi nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT chưa kết thúc.

  Theo quan điểm của mình, để tránh rắc rối về mặt pháp lý thì chỉ nên trình Đại hội đồng cổ đông xin miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các thành viên HĐQT không thực hiện hoặc hoàn thành nhiệm vụ (2 người nghỉ hưu và 01 người nghỉ ốm) và bầu bổ sung 3 thành viên thay thế. Nhiệm kỳ của các thành viên này là nhiệm kỳ còn lại của HĐQT. Khi nhiệm kỳ của HĐQT chấm dứt thì thực hiện bầu lại HĐQT mới.

  Thân.

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Unjustice vì bài viết hữu ích
  hiyatuongda (16/04/2011) ntdieu (16/04/2011)
 • #95542   16/04/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13601)
  Số điểm: 93746
  Cảm ơn: 3070
  Được cảm ơn 4706 lần
  SMod

  Unjustice viết:
  Chào bạn,

  Khi đọc tiêu đề của bạn mình thấy hình như bạn đã hiểu sai vấn đề vì Đại hội đồng cổ đông theo qui định tại khoản 2 điều 97 thì Đại hội đồng cổ đông phải được tổ chức thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.
  ...
  Thân.


  Xin nói thêm cho rõ là tiêu đề này không phải của bạn caytrongthanhhoa, mà do tôi tự đặt sau khi tách bài viết này từ một chủ đề không liên quan. Tuy nhiên nội dung câu hỏi hoàn toàn là của caytrongthanhhoa.

  Vì vậy anh có thể bỏ qua cái tiêu đề không hoàn toàn chính xác và tập trung giải đáp theo câu hỏi.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  hiyatuongda (16/04/2011)
 • #95494   16/04/2011

  hiyatuongda
  hiyatuongda
  Top 75
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2010
  Tổng số bài viết (689)
  Số điểm: 13646
  Cảm ơn: 605
  Được cảm ơn 534 lần


  Gửi anh Hải,

  Nhưng nếu công ty của bạn caytrongthanhhoa vẫn muốn tổ chức ĐHĐCĐ, muốn kết thúc nhiệm kỳ sớm hơn. Vậy có được không anh?

   Vì em không tìm thấy 1 quy định cụ thể về việc này, nên không dám khẳng định có được hay không được?

  Thân,

  Clear Thinking!

   
  Báo quản trị |  
 • #95619   16/04/2011

  hoadainhan1
  hoadainhan1
  Top 100
  Lớp 2

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2011
  Tổng số bài viết (579)
  Số điểm: 3693
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 180 lần


  Chào các bạn,
  Trường hợp này nếu muốn sớm bầu lại bổ sung thì theo mình nghĩ trước tiên phải xem lại điều lệ của công ty này cái đã, có quy định trường hợp bầu bổ sung và cách thức bầu bổ sung như thế nào. Nếu trong Điều lệ không nói rõ thì phải áp dụng quy định của Luật DN. 
  Trong trường hợp này thì theo quy định tại Điều 97 LDN thì HĐQT phải triệu tập một cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bẩu bổ sung các thành viên bị thiếu hụt trong HĐQT và BKS của công ty. việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của HĐQT phải do Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng quyết định triệu tập.Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện như sau: Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

  Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Còn công ty muốn bầu mới lại HĐQT trong khi nhiệm kỳ 05 năm vẫn còn là không được, luật không cho phép, vì trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.
  Vài lời trao đổi cùng các bạn.

  Luật sư Nguyễn Hòa, thuộc Văn phòng luật sư NGUYỄN HÒA

  Địa chỉ: 276 đường Lê Duẩn, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, T. Bình Định

  Điện thoại : 0903376602

  Email: luatsuhoa@yahoo.com.vn

  Luật sư sẽ sẵn sàng trực tiếp nhận hồ sơ vụ việc để trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

  Hân hạnh được phục vụ hài lòng quý khách.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoadainhan1 vì bài viết hữu ích
  hiyatuongda (16/04/2011)
 • #95623   16/04/2011

  hiyatuongda
  hiyatuongda
  Top 75
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2010
  Tổng số bài viết (689)
  Số điểm: 13646
  Cảm ơn: 605
  Được cảm ơn 534 lần


  Chào anh Hòa,

  Em cũng đã đọc qua nhiều lần nhưng cũng không thấy và không suy luận ra rằng luật không cho phép kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT sớm.

  Chỉ có 1 quy định rằng nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm.

  Mong được anh giúp em hiểu rõ hơn vấn đề.

  Thân,

  Clear Thinking!

   
  Báo quản trị |  
 • #95639   17/04/2011

                   Em cảm ơn cac anh chi đã tham gia giup đỡ.
  Cho em xin hỏi thêm là HĐQT công ty em đã họp, thảo luận  và thống nhất  là làm tờ trình để trình báo lên Đại hội cổ đông  xin cổ đông biểu quyết nội dung kết thúc  nhiệm kỳ HĐQT và BKS sớm hơn 1 năm, HĐQT công ty em làm như thế có đúng quy định không và nếu đại hội đồng cổ đông tán thành thì công ty em có được tiến hành bầu lại HĐQT và BKS mới không? Làm như vậy có đúng luật  không?
      Xin luật gia giúp đỡ
              Cảm ơn/
   
  Báo quản trị |  
 • #95643   17/04/2011

  hoadainhan1
  hoadainhan1
  Top 100
  Lớp 2

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2011
  Tổng số bài viết (579)
  Số điểm: 3693
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 180 lần


  Chà đưa ra câu hỏi mà bây giờ người hỏi#0072bc; text-decoration: none;"> #ca0002;">caytrongthanhhoa mới chịu lên tiếng, bạn nói tiếng cảm ơn mà không chịu bấm vào nút cảm ơn để tặng thưởng cho mỗi thành viên tham gia tư vấn cho bạn một ân huệ để khích lệ lấy tinh thần chứ làm việc tiếp chứ !
  Câu hỏi của bạn, trùng với câu hỏi của thành viên Công ty  #ca0002;">hiyatuongda nên mình trả lời luôn nha!
  Công ty của bạn không được quyền bầu lại HĐQT mới trong khi nhiệm kỳ cũ chưa xong. Điều này mình dẫn chứng LDN  Điều 109. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

  1. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  Vậy theo quy định trên đây thì HĐQT có nhiệm kỳ 05 năm, còn nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT không quá 05 năm và trong thời gian đó thành viên HĐQT có thể bị bầu bổ sung nếu gặp các trường hợp do quy định luật này quy định.
  Thân ái.

  Luật sư Nguyễn Hòa, thuộc Văn phòng luật sư NGUYỄN HÒA

  Địa chỉ: 276 đường Lê Duẩn, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, T. Bình Định

  Điện thoại : 0903376602

  Email: luatsuhoa@yahoo.com.vn

  Luật sư sẽ sẵn sàng trực tiếp nhận hồ sơ vụ việc để trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

  Hân hạnh được phục vụ hài lòng quý khách.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoadainhan1 vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (18/04/2011)
 • #95711   17/04/2011

          Cảm ơn luat gia đã giúp đỡ
   
  Báo quản trị |  
 • #95714   17/04/2011

  Theo luat DN là công ty em không thể đại hội kết thúc nhiệm thúc sớm trước 1 năm là không thể được. Nhưng em xin hỏi thêm luật sư Nếu như 2 thành viên HĐQT của công ty em xét thấy không thể đảm nhiệm được mọi hoạt động cũng như công việc hiện tại của công ty, 2 thành viên của HĐQT làm tờ trình báo cáo HĐQT và Đại hội cổ đông cho kết thúc nhiệm kỳ và bầu lại HĐQT và BKS mới.  Đại hội đồng cổ đông đồng ý theo đề nghị của HĐQT thì công ty em  có được tiến hành đại hội để bầu lại HĐQT mới không ? hay chỉ được phép bầu bổ sung thôi?
          Xin luật gia giup đỡ.
                      Xin chân thành cam ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #95896   18/04/2011

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14949
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1048 lần


  Chào bạn,

  Thật sự, luật của một số quốc gia không quy định nhiệm kỳ của HĐQT mà chỉ quy định số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT và việc bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhưng VN thì có quy định nhiệm kỳ của HĐQT.

  Vì vậy để bảo đảm tôn trọng ý định của nhà làm luật Việt Nam và tránh việc kiện cáo của các thành viên HĐQT đã nghỉ hưu hoặc nghỉ ốm (có thể ở công ty bạn khả năng này rất thấp) thì công ty bạn chỉ nên thực hiện bầu bổ sung, không nên thực hiện bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT vì nhiệm kỳ của HĐQT chưa kết thúc.

  Bạn cần lưu ý là đối với chức danh thành viên HĐQT thì không có khái niệm nghỉ hưu hoặc nghỉ ốm, chỉ có tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT được triệu tập hợp pháp hay không. Việc tham gia không đầy đủ các buổi họp này được xem như là yếu tố để xác định thành viên HĐQT không hoàn thành nhiệm vụ và bị bãi nhiệm. Bạn có thể tham khảo thêm điều 115 Luật Doanh nghiệp.

  Thân.
  Cập nhật bởi Unjustice ngày 18/04/2011 09:49:49 AM

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Unjustice vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (18/04/2011) hiyatuongda (06/01/2012)
 • #95942   18/04/2011

  kienanls
  kienanls
  Top 75
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2008
  Tổng số bài viết (687)
  Số điểm: 4047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 200 lần
  Lawyer

  Chào các bạn.

  Nếu công ty hay chính xác hơn là HĐQT và BKS muốn kết thúc nhiệm kỳ sớm hơn một năm.

  Thì tại sao lại không áp dụng trường hợp/ sự dụng Đại hội đồng cổ đông bất thường/ hay thường niên gì đó/ mà bãi nhiệm toàn thể thành viên HĐQT và BKS luôn thể để bầu ra ban bệ mới.

  Bầu bổ sung chi mất công thế.

  Thân.

  Tại TP Hồ Chí Minh

  CÔNG TY LUẬT MINH MẪN

  02 Hoa Phượng - Phường 02 - Quận Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh

  Tổng đài tư vấn: 1900585847 - DD: 0902078630

  Website: www.luatminhman.net Email: vanphong@luatminhman.net

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Tại Bạc Liêu

  CÔNG TY LUẬT KAO KIẾN

  87 Bà Triệu - Phường 03 -TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

  Website: www.luatkaokien.com.vn Email: luatkaokien@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kienanls vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (18/04/2011)
 • #96106   18/04/2011

  hoadainhan1
  hoadainhan1
  Top 100
  Lớp 2

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2011
  Tổng số bài viết (579)
  Số điểm: 3693
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 180 lần


  Mình xin bổ sung thêm ý của mình như sau: Việc không cho bầu lại HĐQT mới trong khi nhiệm kỳ 05 năm chưa kết thúc, bởi lẽ, việc này chỉ có Đại Hội đồng cổ đông (là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty cổ phần) mới có quyền quyết định, nhưng các quyền của Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 96 LDN lại không có quy định trường hợp này, mà chỉ có quyền được bầu bổ sung mà thôi. Cụ thể:

  Điều 96. Đại hội đồng cổ đông

  1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

  2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

  b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

  d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

  đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ công ty;

  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

  g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

  h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

  i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

  k) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.


  Luật sư Nguyễn Hòa, thuộc Văn phòng luật sư NGUYỄN HÒA

  Địa chỉ: 276 đường Lê Duẩn, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, T. Bình Định

  Điện thoại : 0903376602

  Email: luatsuhoa@yahoo.com.vn

  Luật sư sẽ sẵn sàng trực tiếp nhận hồ sơ vụ việc để trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

  Hân hạnh được phục vụ hài lòng quý khách.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoadainhan1 vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (18/04/2011)
 • #159561   06/01/2012

  gianghafic
  gianghafic

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào luật sư Nguyễn Hòa!
  Tôi đã đọc tất cả các ý kiến tư vấn của luật sư đối với việc kết thúc sớm nhiệm kỳ quy định trong Luật Doanh nghiệp.
  Tuy nhiên nếu theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng (khoản 2 Điều 43) thì việc kết thúc sớm nhiệm kỳ của hội đồng quản trị của Tổ chức tín dụng, xin luật sư cho biết là có được hay không?
  Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của luật sư. Xin cảm ơn anh nhiều!
  Cập nhật bởi gianghafic ngày 06/01/2012 02:27:44 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #163092   04/02/2012

  ducanh
  ducanh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi nghĩ thế này:
  - Vấn đề là các thành viên còn lại có đồng thuận việc này không, nhất là Chủ tich HĐQT. Người mà có quyền và nghĩa vụ triệu tập ĐHĐCĐ và nội dung đại hội để đưa các nội dung này vào chương trình ĐH thì mội việc đều dễ thực hiện.
  - Thực ra nếu số Thành viên HĐQT, Ban KS còn lại không đủ theo quy định thì nên tc bầu bổ sung, và hết nhiệm ký sẽ bầu nhiệm kỳ mới. ĐHĐCĐ có quyền miễn nhiệm toàn bộ còn lại và bầu  mới, hiểu máy móc câu chữ là bầu bổ sung cũng được.
  - Đúng là thành viên HĐQT không có khái niệm nghỉ hưu mà chỉ là từ chức hay mất quyền là thành viên theo quy định, vd không còn là người đại diện phần vốn của cổ đông (nếu điều lệ công ty quy định vậy).
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-