Hỏi về việc ký trên liên hóa đơn (liên đỏ)

Chủ đề   RSS   
 • #416409 23/02/2016

  Hỏi về việc ký trên liên hóa đơn (liên đỏ)

  Gửi luật sư

  Cho em hỏi cty em, hóa đơn đầu vào có mộc bán hàng qua fax / điện thoại ở chỗ người mua hàng. Tuy nhiêu trên liên đỏ nhận về thủ kho hay người kiểm hàng có thể ký thêm vào chỗ đó được không?

   
  1721 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận