DanLuat 2015

Hỏi về việc giảm vốn điều lệ

Chủ đề   RSS   
 • #133414 23/09/2011

  loanhth

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hỏi về việc giảm vốn điều lệ

  Công ty mình là công ty cổ phần, thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ. Cuối năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 18 tỷ.
  Sau 3 năm, công ty không bán được cổ phần 7 tỷ . Vì vậy HĐQT muốn giảm vốn điều lệ xuống 11 tỷ. Nhưng khi mình lên Sở kế hoạch đầu tư, họ không cho giảm vì đã tăng vốn điều lệ 1 lần rồi, không thuộc trường hợp được giảm vốn điều lệ.
  Ai đã gặp trường hợp này chưa, mình tìm khắp nơi cũng không thấy nói gì về trường hợp này nên không biết giải thích cho Sếp hiểu thế nào.
  Cảm ơn
  Cập nhật bởi loanhth ngày 23/09/2011 10:22:25 SA
   
  7508 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #133449   23/09/2011

  trachanh19
  trachanh19
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2011
  Tổng số bài viết (112)
  Số điểm: 1140
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 53 lần


  #ffffff; font-family: arial;">

   Chào bạn
  Điều 84 Luật DN: Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  Khoản 4. Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  Điều 15/Nghị định 139/NĐ-CP ngày 5/9/2007

  Khoản 3. Sau ba năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu số cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 4 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp không được bán hết thì công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành.
  #ffffff;"> Theo hai điều luật trên được hiểu Luật doanh nghiệp không cho phép Công ty cổ phần được quyền giảm số vốn điều lệ mà các cổ đông sáng lập đã đăng ký góp và chỉ được giảm số cổ phần còn chào bán nhưng sau 3 năm vẫn không bán được.
  Mình không biết số vốn điều lệ mà công ty bạn tăng lên (18 tỷ) là vốn thực góp hay vốn mà các cổ đông sáng lập đăng ký góp. Nếu là vốn đăng ký góp thì ko được giảm.

  094 350 0575

  lishiliang19@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #133461   23/09/2011

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3155
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 64 lần


  @ trachanh19: Bạn lưu ý là Nghị Định 139/2007/NĐ-CP đã bị thay thế bằng Nghị định 102/2010/NĐ-CP. /> Bạn trình bày có đoạn này mình không hiểu rỏ lắm..!!! Mong bạn giải đáp giúp mình với.
   "Mình không biết số vốn điều lệ mà công ty bạn tăng lên (18 tỷ) là vốn thực góp hay vốn mà các cổ đông sáng lập đăng ký góp. Nếu là vốn đăng ký góp thì ko được giảm."
     Vậy nếu số vốn tăng lên đó là vốn thực góp thì có được giảm không? và giảm như thế nào?
    
  Cập nhật bởi nguyenbuibahuy ngày 23/09/2011 11:35:48 SA

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #133463   23/09/2011

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6831)
  Số điểm: 77623
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3727 lần


  Theo nguyenkhanhchinh biết thì trước đây Luật doanh nghiệp và Nghị định 139 chỉ cho một trường hợp được thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần:

  Khoản 4 Điều 84 Luật doanh nghiệp:

  Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  Điều 15 Nghị định 139:

  1- .....
  2- .....
  3
  . Sau ba năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu số cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 4 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp không được bán hết thì công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành.

  Hiện nay có Nghị định 43/2010/NĐ-CP:
   

  Điều 40:  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

  1. Trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

  c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;

  d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

  đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

  Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

  Công ty loanhth đăng ký ban đầu và điều chỉnh tăng ngay trong năm đầu tiên. Sau 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu số cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 4 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp không được bán hết thì công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành. Theo nguyenkhanhchinh Sở kế hoạch đầu tư không cho giảm vốn là không thực hiện đúng quy định vì 7 tỷ là số cổ phần chưa bán hết.

  Đây là ý kiến của nguyenkhanhchinh!
  Các bạn đề xuất nhé.
  Trân trọng!

  Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 23/09/2011 11:48:07 SA Chỉnh font và cỡ chữ

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
 • #133501   23/09/2011

  thuythuythao
  thuythuythao
  Top 200
  Lớp 1

  Lai Châu, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (289)
  Số điểm: 2692
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 77 lần


  Việc tăng và giảm vốn điều lệ được quy định ở Điều lệ công ty mà. Nếu bạn quy định tăng thì bạn không được phép giảm VĐL
   
  Báo quản trị |  
 • #199684   09/07/2012

  huong-ntn
  huong-ntn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty mình giống như trên, năm 2008 CTY  có Dự Án XD nhà máy bột giấy và đăng ký tăng vốn ĐL nhưng kg thực hiện được dự án, vậy mình có thể xin đăng ký lại vốn ĐL lại được đúng không.

  Mọi người chỉ giúp

  THanks

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-