DanLuat 2015

Hỏi về việc chuyển nhượng vốn điều lệ công ty

Chủ đề   RSS   
 • #417874 08/03/2016

  Hỏi về việc chuyển nhượng vốn điều lệ công ty

  Kính gửi Luật sư,

  Công ty bên tôi là cty TNHH dịch vụ thương mại, có trên 10 thành viên.

  Hiện nay chúng tôi có một khách hàng muốn mua lại cty với giá G.

  100% thành viên đồng ý với việc bán cty. Nhưng chỉ có 70% không đồng ý với giá G đề xuất, 30% còn lại đề xuất giá cao hơn, giá G2.

  Để giải quyết cho ỏn thỏa và nhanh chóng, bên mua và tất cả các thành viên đều đồng ý mua lại phần của 70% với giá G (tính theo tỷ lệ) và của 30% còn lại với giá G2.

  cho tôi hỏi, luật pháp có cho phép chuyển nhượng vốn như thế không, vì như vậy tỷ lệ chia ra sẽ không đúng với vốn điều lệ của từng thành viên ?

  Để bổ sung câu hỏi cho rõ hơn, ý của tôi muốn hỏi là pháp luật có cho phép từng thành viên của công ty chuyển nhượng phần của mình cho một người khách với giá khác nhau không ?

  Cty có tài sản là bất động sản (hàng hóa) và tiền gửi ngân hàng, như vậy nếu chuyển phần được thì khi chuyển phần có dín líu gì với tài sản của cty ko ?

  Tôi xin cảm ơn,

  Trần Thị Anh Trang

   
  3159 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424661   16/05/2016

  Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

  Đầu tiên bạn cần tham khảo các Điều luật sau của Luật Doanh nghiệp 2014.

  Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

  1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

   

  Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

  3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

  b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

   

            Như vậy, có thể thấy PL không cấm việc từng thành viên của công ty chuyển nhượng phần của mình cho một người khách với giá khác nhau. Tuy nhiên phải tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại Điều 53 LDN 2014, tức là nếu từng thành viên chào bán phần vốn góp một cách riêng lẻ thì phải chào bán cho các thành viên khác của công ty trước, sau đó mới được chào bán cho người khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho các thành viên của công ty.

            Trong trường hợp của công ty bạn, tất cả các thành viên đều nhất trí bán công ty, nhưng lại không nhất trí về mức giá. Tuy nhiên, trong trường hợp này pháp luật sẽ tôn trọng thỏa thuận của các bên, nếu nghị quyết về việc bán công ty nếu thỏa mãn yêu cầu tại Điều 60 LDN 2014, thì hợp pháp.

            Về vấn đề tài sản của công ty bạn, khi công ty bạn chấp nhận bán 100% cho khách hàng, thì nếu không có thỏa thuận nào khác, toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bạn sẽ được chuyển cho khách hàng.

  Công ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự

  TTV- VŨ HOÀNG LONG

   

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636 hoặc 0907.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-