hỏi về việc chuyển ngạch cán sự

Chủ đề   RSS   
  • #402688 15/10/2015

    hỏi về việc chuyển ngạch cán sự

    e là viên chức nhà nước ngạch cán sự, e đã hoàn thành khóa học trợ giúp viên và có chứng chỉ trợ giúp viên. Vậy cho e hỏi e có được bổ nhiệm trợ giúp viên không? nếu không thì theo quy định điều khoản nào

     
    1734 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận