Hỏi về việc bên mua xử lý khai thuế với hoá đơn liên 2 mà bên bán đã làm mất .

Chủ đề   RSS   
 • #283581 28/08/2013

  Phamnguyenhongquan

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:11/12/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về việc bên mua xử lý khai thuế với hoá đơn liên 2 mà bên bán đã làm mất .

  Xin chào luật sư.

  Tôi xin được tư vấn vấn đề như sau: Công ty tôi đi mua hàng, đã thanh toán tiền mua hàng vào tháng 07. Bên bán đã xuất hoá đơn và kê khai thuế tháng 07. Tuy nhiên bên bán lại làm thất lạc hoá đơn liên giao cho bên mua, vậy xin được hỏi luật sư: Bên mua phải xử lý việc kê khai thuế của hoá đơn này như thế nào? 

  Rất mong nhận được tư vấn sớm.

  Trân trọng cảm ơn.

   

   
  4335 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #283868   29/08/2013

  duytambinh
  duytambinh
  Top 500
  Male
  Chồi

  Tiền Giang, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2013
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 1310
  Cảm ơn: 596
  Được cảm ơn 49 lần


  bằng mọi cách bạn phải bắt buộc bên bán xuất lai HĐ hay xuất HĐ mới thay thế cho bên bạn,nếu không được làm theo thông tư 153/2010 (cái này thì rắc rối )

  Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

  chứ không có HĐ bạn khai thuế thì toàn bộ HĐ đó sẽ bị loại và bị phạt  vì tội làm mất HĐ

  trích NĐ 51/2010-CP

  Điều 34. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hoá đơn của người mua

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hoá đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.

  Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

   
  Báo quản trị |