DanLuat
×

Thêm bình luận

Hỏi về trường hợp công ty đưa giấy quyết định nghỉ việc khi đã quá 3 tháng từ ngày nghỉ việc

(Tuanhiep1407)

  •  1323
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…