DanLuat 2015

hỏi về trình tự thanh toán khi xử lý tài sản bao đảm.

Chủ đề   RSS   
 • #177274 10/04/2012

  bichvanna

  Mầm

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:10/01/2012
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 600
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 4 lần


  hỏi về trình tự thanh toán khi xử lý tài sản bao đảm.

   cho biết trình tự thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm?
  nhờ các bạn giúp mình vơi nhé! mình cung lam mãi mà không được.minh xin cảm ơn nhiều
   
  9380 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #178887   16/04/2012

  thanhlaw.phamlhn
  thanhlaw.phamlhn
  Top 150
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/12/2011
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2095
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 131 lần


  Về nội dung này bạn nên đọc tham khảo Nghị định số 163/NĐ-CP (tại điều 58)  và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163.
  Mặt khác, trong trường hợp một tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ và đều thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm thì thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được pháp luật quy định như sau: “Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được xác định theo quy định tại Điều 325 Bộ luật Dân sự” (khoản 1 Điều 6 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm). Trong trường hợp giao dịch bảo đảm được đăng ký thì “thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được xác định theo thứ tự đăng ký” (khoản 1 Điều 325 BLDS 2005). Ngoài ra, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP quy định: “Giao dịch bảo đảm có giá trị pháp lý đối với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký” và theo Thông tư số 06/2006/TT-BTP ngày 28/9/2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp thì “thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ”.

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/thanhlaw.phamlhn

  Mobile: 0123 943 7763

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-