Hỏi về tội Sử dụng con dấu và mạo danh chữ ký để ký định giá công trình?

Chủ đề   RSS   
 • #238181 08/01/2013

  vaonghe

  Male
  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về tội Sử dụng con dấu và mạo danh chữ ký để ký định giá công trình?

  Xin chào luật sư!

  Cậu ruột tôi có thành lập công ty TNHH 2 về xây dựng  thành viên với một người bạn. Trụ sở chính đăng ký kinh doanh đặt tại nhà cậu tôi. Cậu tôi là phó GĐ, người kia là GĐ

  Hiện tại

  1. Con dấu công ty do ông GĐ kia cầm về nhà riêng và sử dụng tuỳ  thích từ hồi thành lập công ty đến giờ, và chưa 1 lần để lại con dấu tại trụ sở công ty

       Một vài văn bản giấy tờ ông GĐ lợi dụng chức quyền để đóng dấu mà cậu tôi ko hề hay biết

  2. Khi ký một số hợp đồng về tư vấn xây dựng ông GĐ kia còn ký mạo danh cả chữ ký của cậu tôi để ký phần định giá công trình (cậu tôi có bằng chứng).

   

  Vậy xin hỏi luật sư là với hai việc trên thì ông GĐ kia đã vi phạm điều nào của pháp luật, và hình thức xử phạt ra sao?

  Rất mong được luật sư hồi âm!

   
  5555 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #238382   09/01/2013

  huynhquangphat
  huynhquangphat
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/12/2012
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 850
  Cảm ơn: 20
  Được cảm ơn 46 lần


  Chào bạn, tôi tư vấn cho bạn như sau:

  Thẩm quyền của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên được quy định rõ trong LDN 2005, cụ thể là:

  Điều 55. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

  1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

  b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

  e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

  g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

  h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

  i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  k) Tuyển dụng lao động;

  l) Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

  Như vậy bạn dựa vào quy định này và điều lệ công ty để xem thẩm quyền của ông GĐ đó tới đâu. Trường hợp người này vượt quá thẩm quyền thì có thể đưa người này ra cuộc họp của hội đồng thành viên để xử lý. Tôi lưu ý bạn, hội đồng thành viên là cơ quan cao nhất trong công ty này.

  Nếu GĐ gây thiệt hại cho công ty thì phải bồi thường. Trường hợp có tham gia quan hệ pháp luật khác vượt ngoài thẩm quyền mà có vi phạm thì phải tự chịu các loại trách nhiệm pháp lý.

   

  Cập nhật bởi huynhquangphat ngày 09/01/2013 11:44:20 SA
   
  Báo quản trị |