Hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #29722 29/07/2008

  khanhmeo

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp

  công ty sau khi xây dựng xong phần móng của chung cư thì được huy động vốn của khách hàng (khách hàng mua). Vậy lúc đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tính như thế nào?sử dụng tài liệu nào để tham khảo?mong các anh chị gần xa hướng dẫn
  Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 02:22:33 PM
   
  32553 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang <12345>
Thảo luận
 • #40144   18/10/2008

  iosha_son
  iosha_son

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:15/10/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  Tôi tên Phạm Thanh Hải là chủ doanh ngiệp đặt tại:xã Diên Thạnh,huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa.

  DNTN Phạm Thanh Hải được thành lập,theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/12/2006 trụ sở DN đặt tại xă Diên Thạnh,huyện Diên Khánh,ngành nghề kinh doanh:vận tải đương bộ,mua bán lốp ô tô.Bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2007.Trước khi thành lập doanh nghiệp,tôi là chủ hộ cá thể tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa với ngành nghề vận tải đường bộ,mua bán lốp ô tô

       Khi thành lập DNTN Phạm Thanh Hải tôi đã tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế cũng như quyền được hưởng ưu đãi của DNTN.Theo thông tư số 128/2003/TT-BTC thì DNTN không được hưởng ưu đãi nếu thuộc trường hợp:”cơ sở kinh doanh được thành lập do đổi tên từ những cơ sở kinh doanh đang hoạt đông trước đây như: chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở kinh doanh vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ”

       Nhưng doanh nghiệp chúng tôi thành lập khác với địa bàn của hộ cá thể trước đây(trước đây hộ cá thể là tại thành phố Nha Trang,nay doanh nghiệp tại huyện Diên Khánh)Vì vậy doanh nghiệp chúng tôi được hưởng ưu đãi về thuế TNDN

        Nay cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế và kết luận doanh nghiệp tôi không được hưởng ưu đãi về thuế.Lý do cơ quan thuế đưa ra là căn cứ vào quy định về trường hợp không được ưu đãi thuế theo thông tư số 134/2007/TT-BTC là “Doanh nghiệp tư nhân mới được thành lập tử chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây” và do thông tư 134/2007/TT-BTC áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2007 nên DN tôi không được hưởng ưu đãi về thuế

            Tôi thấy có sự vô lý  khi áp dụng văn bản pháp luật.khi nghị định 24/2007/NĐ-CP ra đời không quy định trường hợp của tôi không được ưu đãi thuế.Nhưng khi thông tư 134/2007/TT-BTC ra đời là ngày 23/11/2007 và đến ngày 19/12/2007 mới có hiệu lực(sau 15 ngày đăng công báo) lại phủ nhận việc ưu đãi của 1 doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động trước ngày thông tư có hiêu lực là hơn 12 tháng

     Doanh nghiệp tôi đang rất bức xúc về việc áp dụng  văn bản của cơ quan thuế địa phương(mà trước đó đã có công văn thuê trả lời DN của tôi được miễn thuế)

     Doanh nghiệp chúng tôi rất mong sự xem xét đóng góp ý kiến,giải quyết

   
  Báo quản trị |  
 • #40145   16/10/2008

  nguyennhongoc
  nguyennhongoc

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bạn nên Tham Khảo Mục dưới đây

  Thông tư 134 / 2007 / TT-BTC
  10.
  Thông tư này thay thế các Thông tư:

            - Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  - Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

   11. Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế thu nhập doanh nghiệp trước kỳ tính thuế năm 2007 thực hiện theo các quy định tương ứng hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành trước kỳ tính thuế năm 2007.

   
  Báo quản trị |  
 • #40146   16/10/2008

  nguyennhongoc
  nguyennhongoc

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Trường hợp thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC, Thông tư số 88/2004/TT-BTC, theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp trước ngày 1/1/2007 dài hơn theo hướng dẫn tại Thông tư này; còn thời gian giảm thuế ngắn hơn thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn: Áp dụng thời gian ưu đãi miễn giảm thuế theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC, Thông tư số 88/2004/TT-BTC, theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp hoặc áp dụng thời gian ưu đãi miễn giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

   
  Báo quản trị |  
 • #40147   16/10/2008

  iosha_son
  iosha_son

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:15/10/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  hoir

  mình muốn hỏi
  thông tư 134/2007/TT-BTC ra đời là ngày 23/11/2007 và đến ngày 19/12/2007 mới có hiệu lực(sau 15 ngày đăng công báo),nhưng doanh nghiệp mình đã hoạt đông từ tháng 3/2007,vậy tại sao lại bị áp dụng thông tư 134/2007
   
  Báo quản trị |  
 • #40148   16/10/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Hiệu lực áp dụng của Thông tư số 134/2007/TT-BTC

  DNTN của bạn thành lập ngày 21/12/2006 bắt đầu hoạt động từ tháng 03/2007 do đó tại thời điểm thành lập bạn được CQ thuế có công văn trả lời là DN được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là đúng.

   

  Khi doanh nghiệp bạn bắt đầu hoạt động (03/2007) thì Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp đã có hiệu lực và hiệu lực của Nghị định này đã quy định như sau:

   

  “Điều 46. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007.

  Nghị định này thay thế Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP.

  1. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.”

   

  Như vậy trường hợp ưu đãi thuế TNDN của bạn do Nghị định này chi phối. Và trong nghị định này cụm từ Cơ sở kinh doanh mới thành lập” sẽ được hiểu như thế nào?

  - Ở Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì trường hợp: “chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở kinh doanh vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ” không được coi là Cơ sở kinh doanh mới thành lập.

  - Ở Thông tư số  134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP thì trường hợp : “Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể  với ngành nghề kinh doanh  như  trước đây” không được coi là Cơ sở kinh doanh mới thành lập

   

  Do Thông tư chỉ mang tính hướng dẫn thực hiện nên nó được áp dụng hồi tố ngược lại kể từ thời điểm Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực.
   
  Báo quản trị |  
 • #40149   16/10/2008

  iosha_son
  iosha_son

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:15/10/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cho hỏi

  Nhưng doanh nghiệp chúng tôi thành lập khác với địa bàn của hộ cá thể trước đây(trước đây hộ cá thể là tại thành phố Nha Trang,nay doanh nghiệp tại huyện Diên Khánh)Vì vậy doanh nghiệp chúng tôi được hưởng ưu đãi về thuế TNDN  
  như vậy DNTN chúng tôi được coi là mới thành lập,nhưng thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007  ra đời khi doanh nghiệp hoạt động gần 12 tháng,như vậy là làm khó chúng tôi,trong thông tư quy định có hiệu lực sau 15 ngày công báo,như vậy trước đó làm sao có hiệu lực
   
  Báo quản trị |  
 • #40150   16/10/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Xác định Thông tư áp dụng

  Tôi hiểu khó khăn của bạn nằm ở chỗ Thông tư 134/2007/TT-BTC đã bỏ mất cụm từ "trụ sở kinh doanh vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ" và Thông tư này lại còn quy định "áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 trở đi" do đó bạn không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN như Thông tư 128/2003/TT-BTC.
  Để xác định một cách chắc chắn hơn bạn có thể làm công văn gởi Tổng cục Thuế để nghị trả lời về trường hợp của Bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #40151   16/10/2008

  iosha_son
  iosha_son

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:15/10/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cảm ơn

  bạn có thể cho mình xin địa chỉ tổng cục thuế hay cách thức liên lạc được k vậy,cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
   
  Báo quản trị |  
 • #40152   17/10/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Tổng cục Thuế

  Bạn làm công văn hỏi về vấn đề của bạn (Đính kèm tài liệu được ưu đãi thuế liên quan nếu có) gởi Tổng Cục Thuế  Địa chỉ: Số 123 Lò Đúc, Hà Nội Điện thoại: (04) 9.724204 - 9.724209 Fax: (04) 9.712286
   
  Báo quản trị |  
 • #40339   15/11/2008

  nguyenhailinh80
  nguyenhailinh80

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cty TNHH góp vốn vào Công ty cổ phần và được chia lãi có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nữa không?

  Xin tư vấn giúp: Công ty TNHH góp vốn vào Công ty cổ phần và được chia lãi sau thuế. Vậy số lợi nhuận này công ty TNHH có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nữa không? Nếu không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty TNHH sẽ hạch toán số lợi nhuận này như thế nào?
  Xin cám ơn luật sư!
   
  Báo quản trị |  
 • #40340   14/11/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Lợi nhuận được chia sau thuế

  Chào bạn.
  Lợi nhuận được chia sau thuế từ việc góp vốn không phải chịu thuế TNDN theo quy định tại khoản 6, điều 4 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp:

  "Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết kinh tế mà khoản thu nhập đó đã được cơ sở kinh doanh nhận vốn cổ phần, vốn liên doanh, liên kết kinh tế nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho thì khoản thu nhập này không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp"
  Về phần hạch toán bạn hạch toán như sau:
  - Khi nhận thông báo về lợi nhuận được chia: Nợ: 138; Có: 515
  - Khi nhận tiền: Nợ: 111,112; Có 138
  - Tổng hợp số này cuối năm bạn đưa vào mục B18 Lợi nhuận từ hoạt động không chịu thuế TNDN của Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN)
  Chúc bạn thành công
   
  Báo quản trị |  
 • #40367   22/02/2009

  ngockhanhbia
  ngockhanhbia

  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế thu nhập doanh nghiệp đã miền giảm, theo luật mới số 14/2008/QH12 của quốc hội áp dụng 01/01/2009 có gì thay đổi?

  Công ty của tôi là một doanh nghiệp Nhà nước đã CP hoá từ năm 2006, vì vậy được ưu đã thuế thu nhập doanh nghiệp như sau (Theo thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ tài Chính):
  1-Thuế suất 15%
  2-Thời gian: 15 năm, trong đó:
  -Miễn 3 năm: Từ 2006 đến 2008
  -Giảm 50% trong 7 năm tiếp theo: Từ 2009 đến hết 2015
  -Áp dụng thuế suất 15%: từ 20016 đến hết 20017
  Theo luật thuế TNDN số: 14/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 mức thuế suất phổ thông áp dụng giảm xuống từ 28% còn 25% thì doanh nghiệp của tôi được áp dụng thuế suất ưu đãi như thế nào?
  Rat mong sự quan tâm trợ giúp từ các bạn
   
  Báo quản trị |  
 • #40368   19/11/2008

  nguyennhongoc
  nguyennhongoc

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thuế thu nhập doanh nghiệp đã miền giảm, theo luật mới số 14/2008/QH12 của quốc hội áp dụng 01/01/2009 có gì t

  Thông tư dự thảo luật số 14 / TNDN
  2.
  Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007, theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Thông tư này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Thông tư này cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2009.  

  Khoảng thời gian ưu đãi còn lại bằng số năm doanh nghiệp còn được  hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế)  theo hướng dẫn tại Thông tư này  trừ (-) đi số năm doanh nghiệp đã hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC, theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp đến hết năm 2008. Việc xác định khoảng  thời gian ưu đãi còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc:

   
  Báo quản trị |  
 • #40369   19/11/2008

  nguyennhongoc
  nguyennhongoc

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thuế thu nhập doanh nghiệp đã miền giảm

  Ví dụ:

   

  - Đến hết kỳ tính thuế năm 2008, doanh nghiệp đang được hưởng thuế suất ưu đãi, nhưng vừa hết thời gian được miễn thuế theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC, theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì không hưởng thời gian miễn thuế mà chỉ hưởng toàn bộ số năm  giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này, tiếp tục hưởng số năm áp dụng thuế suất và mức thuế suất  ưu đãi theo hướng dẫn tại Thông tư này cho thời gian còn lại.

   
  Báo quản trị |  
 • #40370   09/02/2009

  taiyobright
  taiyobright

  Sơ sinh

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi về Thuế TNDN

  Hỏi về thuế TNDN
  Tôi có nghe nói là từ năm 2009 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ thay đổi. Từ năm 2008 trở về trước thì thuế TNDN đối với công ty đầu tư sẽ được ưu đãi như là : miễn 3 năm đầu, giảm 7 năm sau ( đóng 50%) còn từ năm thứ 11 thì sẽ phải đóng là 28%.
  Nhưng từ năm 2009 nghe nói là chỉ được ưu đãi là: Miễn  năm đầu, giảm 4 năm sau , từ năm thứ 7 sẽ đóng là mức 25%.
  Hôm trước tôi có nghe thông tin và hỏi trường hợp như của công ty tôi thì bạn tôi nói là: Với công ty đầu tư trước năm 2009 thì vẫn được ưu đãi thuế như ban đầu ( như công ty tôi là miễn 3 năm đầu, giảm 50% cho 7 năm tiếp theo ) tuy nhiên từ năm thứ 11 chúng tôi không phải đóng 28% nữa mà chỉ là 25% thôi.
  Cho tôi hỏi xác nhận thông tin bên trên là đúng hay sai? nội dung quy định nằm trong thông tư, quyết định nào?

   
  Báo quản trị |  
 • #40474   13/01/2009

  quangquit
  quangquit

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế thu nhập doanh nghiệp cho lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vốn của doanh nghiệp

  Công ty chúng tôi đang xây dựng hoạt động theo quy mô tập đoàn. Công ty mẹ sẽ chỉ đóng vai trò là đơn vị bỏ vốn đầu tư và thực hiện việc quản lý các hoạt động đầu tư của các đơn vị thành viên bằng các phòng, ban chuyên môn của mình. Có một vấn đề được đặt ra về thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động đầu tư vốn này của chúng tôi là:
  1. Nguồn thu nhập của chúng tôi chủ yếu là từ hoạt động đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên
  2. Hầu hết các đơn vị thành viên của chúng tôi đều là Công ty TNHH một thành viên, do Công ty Tập đoàn chúng tôi là chủ sở hữu;
  3. Theo điểm 6, Điều 4 Luật Thuế TNDN và điểm 15, chương V, mục B của thông tư 134, BTC năm 2007 thì các thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết thì không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Theo định nghĩa như vậy, thì liệu hoạt động đầu tư vốn thành lập công ty TNHH có được coi là hoạt động "góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết", để xác định rằng các khoản thu nhập chúng tôi có được từ hoạt động đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên này ko phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, vì thực tế các khoản thu nhập đó cũng đã bị đánh thuế thu nhập một lần do các Công ty TNHH một thành viên cũng là những pháp nhân hoạt động độc lập và hạch toán độc lập.
  Bản chất là giống nhau, nhưng cách diễn đạt của Luật và Thông tư làm tôi băn khoăn, không biết mọi người có ai có kinh nghiệm về vấn đề này chưa? Xin được cùng trao đổi.

  Chân thành cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #40475   02/12/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Thu nhập từ hoạt động đầu tư

  Bạn không cần phải băn khoăn gì nữa lợi nhuận được chia từ việc "góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết" đã chịu thuế thu nhập DN thì lợi nhuận được chia này không phải chịu thuế TNDN nữa.
  Việc góp vốn cổ phần có thể là góp theo một tỉ lệ nào đó hoặc góp 100% vốn để đầu tư thành lập các công ty con như trường hợp của bạn
   
  Báo quản trị |  
 • #40476   02/12/2008

  quangquit
  quangquit

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thu nhập từ hoạt động đầu tư

  Cảm ơn câu trả lời của anh.

  Tuy nhiên điều mà tôi băn khoăn là trên thực tế khái niệm "góp vốn cổ phần" khó có thể hiểu là việc bỏ vốn đầu tư để thành lập Công ty TNHH 1 thành viên được vì trong Luật doanh nghiệp đã có định nghĩa rất rõ ràng về khái niệm cổ phần và góp vốn cổ phần, tức là chỉ những hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp cổ phần mới có thể được hiểu là "góp vốn cổ phần". Như thế, định nghĩa trong TT 134 có thể được hiểu là đã loại trừ trường hợp đầu tư vào công ty TNHH 1 thành viên, thậm chí là cả những hoạt động đầu tư vào công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong điểm 6, điều 4 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định:"Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này, thì ko phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp" nhưng TT 134 lại bóp hẹp lại khái niệm "góp vốn" thành "góp vốn cổ phần" thực sự tôi không hiểu việc này.

  Thực sự, nếu hàm ý của Bộ Tài Chính là để chỉ các hoạt động đầu tư cả việc góp vốn đầu tư, góp vốn cổ phần và các hoạt động đầu tư khác của doanh nghiệp có lợi nhuận, thì tại sao cơ quan này lại không dùng khái niệm Đầu tư vốn để người dân dễ hiểu?

  Theo giải thích của anh:"Việc góp vốn cổ phần có thể là góp theo một tỉ lệ nào đó hoặc góp 100% vốn để đầu tư thành lập các công ty con như trường hợp của bạn ", liệu anh có văn bản nào giải thích về khái niệm góp vốn cổ phần như anh nêu không.

  Rất cảm ơn anh.


   

   
  Báo quản trị |  
 • #40477   03/12/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Thông tư 134 không dùng khái niệm đầu tư vốn vì khái niệm này rất rộng. Thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn có khoản phải chịu thuế TNDN có khoản không phải chịu thuế TNDN. Hoạt động đầu tư vốn không phải chịu thuế TNDN dựa trên nguyên tắc "Không đánh thuế 2 lần".

  - Thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn phải chịu thuế  bao gồm (Mục IV Thông tư 134):
  1. Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán.
  5. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay (bao gồm cả lãi trả chậm, lãi quá hạn...), ....., lãi trái phiếu (trừ các loại trái phiếu được miễn thuế theo quy định) .
  6. Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ.
  13. Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài.
  15. Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước. Trường hợp khoản thu nhập nhận được là thu nhập được chia từ thu nhập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế thì cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

  - Thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn không chịu thuế  bao gồm:
  15. ....... Trường hợp khoản thu nhập nhận được là thu nhập được chia từ thu nhập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế thì cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Căn cứ quy định nêu trên thì thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn dưới bất cứ hình thức nào vẫn phải chịu thuế trừ trường hợp khoản thu nhập này được chia từ thu nhập sau khi nộp thuế. Chính vì căn cứ nguyên tắc không đánh thuế 2 lần nên thu nhập từ chứng khoán cũng có 2 loại : Cổ tức được chia không phải chịu thuế; Chênh lệch từ mua bán chứng khoán phải chịu thuế.

   
  Báo quản trị |  
 • #40478   04/12/2008

  quangquit
  quangquit

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Rất cảm ơn anh, nhưng anh lưu ý quy định của TT 134: "thu nhập được chia từ thu nhập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế". Vậy thì hoạt động đầu tư thành lập công ty TNHH 1 thành viên có thuộc vào 1 trong ba hoạt động này không? Một cách dẫn chiếu khái niệm luật đơn giản thì câu trả lời là: Không. Bởi lẽ, theo định nghĩa trong từ điển Tiếng Việt thì động từ "góp vốn" phải có yếu tố nhiều người tham gia. Liên doanh, liên kết kinh tế thì lại càng không phải. Mặc dù bản chất của các hoạt động đầu tư này là giống nhau.

  Vào một ngày đẹp trời, Tổng Cục Thuế, có một công văn yêu cầu công ty tôi là phải đóng thuế TNDN đối với khoản thu từ hoạt động đầu tư vào các thành viên là công ty TNHH 1 thành viên, thì thực sự dùng cơ sở là điểm 15, chương V, mục B của TT 134 là không thuyết phục. Vì họ có thể lập luận rằng trong cái điểm loại trừ đấy, chúng tôi ko đề cập đến hoạt động đầu tư vào công ty TNHH 1 thành viên!!!!

  Ý của tôi ở đây là, nếu đã là quy định của luật thì chúng ta không thể tự hiểu với nhau, không thể hiểu bằng cái tinh thần của khái niệm và càng không thể tự đi giải thích với nhau được.

  Đây là một chủ đề theo tôi là khá thú vị, rất mong được tiếp tục thảo luận với anh.

   
  Báo quản trị |