Hỏi về thuế suất

Chủ đề   RSS   
 • #40272 13/02/2009

  Hanhlanyb

  Chồi

  Yên Bái, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 1275
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về thuế suất

  DN chúng tôi ký hợp đồng khai thác đá vôi cho Cty xi măng Mỏ đs cấp cho Cty xi măng, công ty chúng tôi chỉ khai thác thuê, hỏi: thuế suất thuế GTGT khi chúng tôi viết hoá đơn thu tiền của Cty xi măng ?
   
  50090 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang 12345>
Thảo luận
 • #40273   06/11/2008

  BaoHacTu
  BaoHacTu
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (254)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Khai thác đá vôi thuê cụ thể là công việc gì?
  - Nếu bạn cung cấp nhân công -> 10% (các loại hàng hoá không quy định)
  - Nếu có vận chuyển -> 5% (khoản 2 điều 7 nghị định 158/2003/NĐ-CP)
  - Nếu không tách biệt: áp dụng mức thuế suất cao nhất.
   
  Báo quản trị |  
 • #29656   30/10/2008

  hamy03
  hamy03

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Làm ơn chỉ giùm tôi mã số và thuế nhập khẩu của mặt hàng giấy ráp là bap nhiêu?

  Làm ơn chỉ giùm tôi mã số và thuế nhập khẩu của mặt hàng giấy ráp là bao nhiêu?

  Xin chân thành cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #29657   30/10/2008

  MTAThu
  MTAThu
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2008
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 1545
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Biểu thuế đây nè nhưng .... giấy ráp hay giấy kraft?

  Để có cơ sở áp mã số HS thì trước tiên phải định danh, phân loại hàng hóa. Phân loại hàng hóa phải căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu của Bộ Tài chính.

  - Việc phân loại hàng hóa trong và trước khi nhập khẩu hàng hóa, Bạn nghiên cứu Mục III và Mục IV – Phần B – Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

  - Về thuế suất thuế nhập khẩu, thuế VAT các mặt hàng nói trên Bạn nghiên cứu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định qui định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng.

  Mình tra dữ liệu từ website của Cục Hải quan Tp.HCM (link nàyl)
  Bạn dò thử nhé:

  Mã HS

  Mô Tả

  Tiêu thụ

  TS ưu đãi

  TS hạn ngạch

  TS TTDB

  TS GTGT

  Phụ Thu

  TS xuất khẩu

  Ký hiệu CEFT

  CEFT 03

  CEFT 04

  CEFT 05

  CEFT 06

  TS 04 EHP

  TS 05 EHP

  TS 06 EHP

  TS 07 EHP

  TS 08 EHP

  Ref Doc

  4804

  Giấy và cáctông kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4804

  - Cáctông kraft lớp mặt:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  48041100

  - - Loại chưa tẩy trắng

   

  30

   

   

  10

   

   

  T

  20

  20

  20

  5

   

   

   

   

   

   

  48041900

  - - Loại khác

   

  30

   

   

  10

   

   

  T

  20

  20

  20

  5

   

   

   

   

   

   

  4804

  - Giấy kraft làm bao:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  480421

  - - Loại chưa tẩy trắng:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  48042110

  - - - làm bao xi măng

   

  3

   

   

  10

   

   

  I

  3

  3

  3

  0

   

   

   

   

   

   

  48042990

  - - - Loại khác

   

  20

   

   

  10

   

   

  I

  20

  15

  10

  5

   

   

   

   

   

   

  4804

  - Giấy và cáctông kraft khác có định lượng từ 150g/ m2 trở xuống:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  480431

  - - Loại chưa tẩy trắng:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  48043110

  - - - giấy kraft cách điện

   

  5

   

   

  10

   

   

  I

  5

  5

  5

  0

   

   

   

   

   

   

  48043120

  - - - Giấy kraft ở dạng cuộn có chiều rộng 209 mm dùng để gói que dinamite

   

  10

   

   

  10

   

   

  I

  5

  5

  5

  0

   

   

   

   

   

   

  48043130

  - - - Có độ bền ướt từ 40g đến 60g, để làm băng dính gỗ dán

   

  10

   

   

  10

   

   

  I

  5

  5

  5

  0

   

   

   

   

   

   

  4804

  - Giấy và cáctông kraft khác có định lượng trên 150g/ m2 đến dưới 225g/ m2:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  480441

  - - Loại chưa tẩy trắng:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  48044110

  - - - giấy kraft cách điện

   

  5

   

   

  10

   

   

  I

  5

  5

  5

  0

   

   

   

   

   

   

  48044190

  - - - Loại khác

   

  30

   

   

  10

   

   

  I

  20

  15

  10

  5

   

   

   

   

   

   

  48044200

  - - Loại đã tẩy trắng có hàm lượng bột giấy hóa học từ gỗ trên 95% so với tổng lượng bột giấy

   

  30

   

   

  10

   

   

  I

  20

  15

  10

  5

   

   

   

   

   

   

  48044900

  - - Loại khác

   

  30

   

   

  10

   

   

  I

  20

  15

  10

  5

   

   

   

   

   

   

  4804

  - Giấy và cáctông kraft khác có định lượng từ 225g/ m2 trở lên:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  480451

  - - Loại chưa tẩy trắng:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  48045110

  - - - Giấy kraft cách điện; cáctông ép có định lượng từ 600 g/ m2 trở lên

   

  5

   

   

  10

   

   

  I

  5

  5

  5

  0

   

   

   

   

   

   

  48045120

  - - - Giấy kraft ở dạng cuộn có chiều rộng 209 mm dùng để gói que dinamite

   

  30

   

   

  10

   

   

  I

  20

  15

  10

  5

   

   

   

   

   

   

  48045130

  - - - Có độ bền ướt từ 40g đến 60g, để làm băng dính gỗ dán

   

  10

   

   

  10

   

   

  I

  10

  10

  5

  5

   

   

   

   

   

   

  48045190

  - - - Loại khác

   

  30

   

   

  10

   

   

  I

  20

  15

  10

  5

   

   

   

   

   

   

  48045200

  - - Loại đã tẩy trắng có hàm lượng bột giấy hóa học từ gỗ trên 95% so với tổng lượng bột giấy

   

  30

   

   

  10

   

   

  I

  20

  15

  10

  5

   

   

   

   

   

   

  48045900

  - - Loại khác

   

  30

   

   

  10

   

   

  I

  20

  15

  10

  5

   

   

   

   

   

   

  48082000

  - giấy kraft làm bao bì, Đã làm chun hoặc làm nhăn, có hoặc không dập nổi hoặc đục lỗ răng cưa

   

  10

   

   

  10

   

   

  I

  5

  5

  5

  0

   

   

   

   

   

   

  48083000

  - giấy kraft khác, Đã làm chun hoặc làm nhăn, có hoặc không rập nổi hoặc đục lỗ răng cưa

   

  10

   

   

  10

   

   

  I

  5

  5

  5

  0

   

   

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #29658   28/10/2008

  tranthuong
  tranthuong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế nhập khẩu máy bơm nước công nghiệp

  Xin hỏi Luật Sư:

  Công ty tôi là công ty chuyên sản xuất máy bơm nước công nghiệp, có trụ sở đặt tại Trung Quốc. Chúng tôi hợp tác với nhà phân phối là một công ty khác đặt tại Việt Nam.

  Xin hỏi đối với mặt hàng máy bơm nước công nghiệp có những quy định đặc biệt gì những loại thuế suất nào mà chúng tôi cần phải chú ý?

  Xin chân thành cảm ơn!

  Trần Thưởng
   
  Báo quản trị |  
 • #39860   18/10/2008

  nguyenngochung
  nguyenngochung

  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế xuất GTGT trong Xây dựng

  Thuế Giá trị gia tăng áp dụng trong lĩnh vực Xây dựng Cơ bản mà nhà nước là chủ đầu tư thì áp dụng như thế nào?
   
  Báo quản trị |  
 • #39861   08/07/2008

  MTAThu
  MTAThu
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2008
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 1545
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Thì cũng thế 10% ko phân biệt ai cả.
   
  Báo quản trị |  
 • #39912   18/10/2008

  bacthienson
  bacthienson

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thuế nhập khẩu xe đạp diện

  Xin hỏi luật sư:
  công ty chúng tôi hiện đang muốn nhập khẩu xe đạp điện. Vậy xin hỏi luật sư cho biết thuế nhập khẩu linh kiện thuế xuất là bao nhiêu? nhập toàn bộ xe thuế xuất là bao nhiêu?
  Xin chân thành cam ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #39913   07/08/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Tra biểu thuế ra ngay:
  Scooter = Xe đạp điện
  Nếu nguồn gốc xe của bạn là từ khối Asean, hay Trung Quốc, thuế suất nhập khẩu nguyên chiếc là 70% (theo Quyết định 20/2008/QĐ-BTC)
  Nếu xe có từ các nước khác, thì thuế suất nhập khẩu nguyên chiếc là 90% (theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC)

  Phần linh kiện bạn tra thêm nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #39914   07/08/2008

  bacthienson
  bacthienson

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cam ơn ban về phân đóng góp , bác nào giúp thêm về phần nhập khẩu linh kiện thì như thế nào ? và ácquy còn mới nhập về thì chịu mức thuế bao nhiêu ?
      Xin cảm ơn rất nhiêu !
   
  Báo quản trị |  
 • #39885   18/10/2008

  huhata
  huhata

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế Nhập Khẩu hiện hành cho xe tải

  Xin vui lòng cho biết mức thuế NK hiện hành dành cho xe tải các loại.
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #39887   22/08/2008

  vinhlp
  vinhlp

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty 100% vốn nước ngoài, muốn nhập khẩu thiết bị thi công công trình (máy ủi, máy đào…) đã qua sử dụng.

  Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài, muốn nhập khẩu thiết bị thi công công trình (máy ủi, máy đào…) đã qua sử dụng. Vậy xin được hỏi về thủ tục cũng như thuế nhập khẩu loại xe này đối với công ty 100% vốn nước ngoài. Xin chân thành cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #40120   07/11/2008

  thanh.pt
  thanh.pt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 2 lần


  Thuế GTGT của mặt hàng nước sạch?

  Kinh thưa quý luật sư.
  Công ty chúng tôi là DNNN có trụ sở đặt tại quận 8 , TP. HCM chuyên ngành kinh doanh thương mại - dịch vụ. Công ty chúng tôi có sản xuất nước sạch phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Xin cho hỏi thuế suất kinh doanh nước do Công ty chúng tôi sản xuất thì áp dụng thuế suất là bao nhiêu?
  Xin chân thành cám ơn.
  Phùng Thế Thành
  p_thethanh@yahoo.com
   
  Báo quản trị |  
 • #40121   09/10/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Theo quy định tại khoản 2 điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997 và Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 có giá trị thi hành kể từ ngày 01/01/2009 thì : “Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt có mức thuế suất là 5%”

   
  Báo quản trị |  
 • #40122   28/10/2008

  myhanh052
  myhanh052

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế suất thuế GTGT của mặt hàng mực máy in màu và thanh gia nhiet 1100W

  Em tìm thuế suất thuế GTGT của mặt hàng "mực máy in màu rido" và "thanh gia nhiet 1100W dùng làm linh kiện lò nhôm oxit để rửa thiết bị tuôn sợi" Em tìm không ra thuế suất thuế GTGT, kính mong tư vấn giúp.
   
  Báo quản trị |  
 • #40123   07/11/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Chào myhanh052.
  Không biết bạn tìm ở đâu mà ko ra.
  Thông tư 62/2004/TT-BTC có một bảng thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
  Theo đó, mực in (3215) màu đen/loại khác: thuế suất là 10%
  Còn mặt hàng thứ hai mình cũng không rõ được tên gọi mà bạn hỏi nên không thể chỉ ra chính xác. Bạn hãy tự kiểm tra nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #40211   02/11/2008

  dunglac
  dunglac

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:22/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  1. Thuế đất trong khu chế xuất chịu thuế xuất mấy %?

  Xin cho hỏi:
  1. Doanh nghiệp trong khu chế xuất có được cho thuê lại 1 phần đất đã thuê không?
  2. Nếu được thì bên cho thuê xuất hoá đơn giá trị gia tăng chịu thúê mấy %?
  3. Bên nhận thuế có chi phí liên quan đến việc thuê đất sẽ đượcc khấu trừ không?
   
  Báo quản trị |  
 • #40212   30/10/2008

  nganhhong
  nganhhong
  Top 500
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 12341
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Thuê đất khu công nghiệp

      Bạn cần lưu ý quy định tại Điều 90 Luật Đất đai về đất khu công nghiệp, theo đó:
      Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp được lựa chọn hình thức nhận giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất của Nhà nước; nhận chuyển nhượng, thuê đất, thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
      Người thuê lại đất trong khu công nghiệp trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành (01/7/2004) mà đã trả tiền thuê lại đất cho cả thời gian thuê lại hoặc trả trước tiền thuê lại đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê lại đất đã trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm thì tổ chức kinh tế có các quyền quy định tại Điều 110 của Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân có các quyền quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai.
      Do đó, bạn cần thận trọng kiểm tra lại tư cách bên cho thuê có được quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất hay không để tránh gặp rắc rối về sau.
      Còn đối với dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị thì mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

   
  Báo quản trị |  
 • #40213   28/10/2008

  vietchaust
  vietchaust

  Sơ sinh

  Sóc Trăng, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2008
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế suất GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho Công ty nước ngoài .

  Cty chúng tôi có ký hợp đồng với 1 cty nước ngoài ở Châu Âu ( giả sử tên cty này là Cty A), nội dung hợp đồng : cty chúng tôi sẽ đại diện cho cty A tại Việt Nam sẽ tìm giúp cho Cty A tìm kiếm nhà cung cấp đáng tin cậy ở Việt Nam (giả sử là cty B) để họ lựa chọn mua hàng và sẽ kiểm tra hàng hoá cho họ trước khi ctyB xuất khẩu hàng cho cty A. Việc xuất hàng và thanh toán tiền mua hàng : 2 cty A và Cty B này làm việc trực tiếp với nhau .
   
  Theo đó, chúng tôi sẽ được hưởng tiền hoa hồng(%) trên mỗi Invoice hàng xuất từ cty A ( khi cty B xuất hàng cho Cty A). Việc thanh toán  này được thực hiện thông qua Ngân hàng. Ví dụ : giá trị tiền hàng trên Invoice số 01/09 khi cty B xuất khẩu hàng cho Cty A là : 10,000 USD (mười ngàn đô la Mỹ) ==> chúng tôi sẽ được cty A ở thanh toán tiền hoa hồng là : 0.1% x 10,000 USD = 10 USD ( mười đô la).
  Sau cuối mỗi tháng cty chúng tôi sẽ tập hợp chứng từ (Invoice) mà cty B xuất khẩu hàng cho cty A để chúng tôi làm giấy đòi tiền và xuất hoá đơn cho cty A .
   
  Giả sử Cty chúng tôi chỉ làm mỗi 1 dịch vụ này, không phát sinh doanh thu gì khác .
   
  Xin hỏi :
   
  1/. Doanh thu dịch vụ mà cty chúng tôi đang thực hiện ở trên có đáp ứng các điều kiện về dịch vụ xuất khẩu , áp dụng thuế suất GTGT là 0% ?
   
  2/. Giả sử, chúng tôi được hưởng thuế suất 0% ở trên thì đối với các hoá đơn đầu vào của chúng tôi ( ví dụ : hoá đơn tiền điện, nước, xăng dầu , công tác phí , tài sản cố định ..........) có được khấu trừ thuế GTGT không ?
  3/.  Giả sử, chúng tôi được hưởng thuế suất 0% ở trên , đối với các năm trước  chúng tôi đã kê khai là doanh thu chịu thuế suất 10% và chúng tôi cũng đã đóng thuế GTGT cho Ngân sách Nhà nước cho mỗi lần phát sinh . Như vậy tiền thuế GTGT đã đóng có được hoàn lại hoặc cấn trừ vào thuế TNDN (nếu có) của cty chúng tôi .
   
   
  Theo sách " Các Văn bản quy định và hướng dẫn về thuế " tập 2/2008 phát hành bởi Cục thuế TPHCM , trang 27 , trích đăng công văn số :1633/TCT-CS, trường hợp của cty chúng tôi cũng tương tự để được hưởng thuế suất GTGT 0% .
   
  Trân trọng cám ơn và kính chào .
   
  Báo quản trị |  
 • #40214   26/10/2008

  BaoHacTu
  BaoHacTu
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (254)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004: Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ đã được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam; dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
  Bạn cung cấp dịch vụ môi giới thương mại xuất khẩu hàng hoá cho tổ chức ở nước ngoài nhưng lại tiêu dùng tại VN nên không đủ điều kiện áp dụng.

  Công văn số 1633/TCT-CS, ngày 25/4/2008 mà bạn nêu có nguyên văn tại đây.
  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo công văn số 1864/TCT-CS, ngày 15/5/2008  tại đây
   
  Báo quản trị |