hòi về thủ tục niêm yết văn bản thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #412475 07/01/2016

  Tqthanh_88

  Sơ sinh

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  hòi về thủ tục niêm yết văn bản thừa kế

  Thủ tục niêm yết thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, khai nhn di sản thừa kế được quy định tại Điều 19 Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Công chứng với những nội dung cơ bản sau:

  Việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản. Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.

  Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. Cuối bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót di sản thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người đlại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết.

  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày niêm yết.

   

  Đến năm 2015,  Tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của chính phủ thì thủ tục chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế không quy định phải niêm yết.

  Tuy nhiên, về mặt thuộc tính pháp lý, Nghị định số 04/2013/NĐ-CP lại không thay thế bởi Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Nghị định số 04/2013/NĐ-CP hiện nay vẫn còn giá trị pháp lý nhưng nội dung 2 Nghị định trên lại quy định mâu thuẫn nhau về việc niêm yết văn bản thừa kế.

   => Nhờ Luật sư hỗ trợ cho ý kiến về việc trên. vậy việc chứng thực văn bản thừa kế mà không có niêm yết có đúng quy định của Pháp luật không?

  Tôi xin cảm ơn!!!

   
  11332 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận