Hỏi về thủ tục chuyển công tác giữa các đơn vị sự nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #406326 12/11/2015

  shacker

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về thủ tục chuyển công tác giữa các đơn vị sự nghiệp

  Chào các anh!

  Tôi mong các anh giúp giải đáp thắc mắc về việc chuyển công tác.

  Hiện nay tôi đang là viên chức của 1 viện nghiên cứu thuộc viên Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Tôi chuyển sang 1 trung tâm chức năng thuộc Văn phòng Bộ của 1 Bộ . Vị trí việc làm bên đó là Viên chức, nghề nghiệp 2 bên là giống nhau. 

  Tôi đã là viên chức hơn 5 năm (không kể thời gian tập sự).

  Cho tôi hỏi:

  - Khi chuyển sang bên Bộ kia, vào vị trí Công chức tôi có phải sát hạch xét tuyển công chức không?

  - Nếu sang bên Bộ kia làm việc vị trí  viên chức, tôi có phải sát hạch xét tuyển vào Bộ đó không?

  Rất mong có câu trả lời!

  Cảm ơn!

   
  3176 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #440394   02/11/2016

  Binhanvnu96
  Binhanvnu96

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/10/2016
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn,

  Với các thông tin mà bạn đã cung cấp, tôi đưa ra tư vấn như sau:

  Thứ nhất, tại Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ – CP có quy định về chuyển đổi viên chức và cán bộ, công chức như sau:

  “1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

  2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng…”
   

  Đối với trường hợp của bạn thì bạn hiện đang là viên chức của 1 viện nghiên cứu thuộc viên Hàn lâm KH&CN Việt Nam sau đó chuyển sang 1 trung tâm chức năng thuộc Văn phòng Bộ của 1 Bộ nhưng để trở thành công chức, bạn phải có đủ điều kiện và thực hiện đúng quy trình xét chuyển vào công chức:

  Theo đó, điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển được quy định cụ thể như sau:

  Tại điểm c, Khoản 1 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định:

  c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

            Tại điểm b, Khoản 1, Điều 10, Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định:

  b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

  - Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.”

   

  Tại điểm c, Khoản 2, Điều 10, Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định:

  c) Các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

  Các trường hợp sau đây, có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có thời gian công tác liên tục (không kể thời gian tập sự, thử việc) từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

  - Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước;

  - Viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này);

  - Những người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước;

  - Những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu.”

   

  Do đó, nếu bạn đáp ứng được tất cả các điều kiện và tiêu chuẩn để được chuyển đổi từ viên chức sang công chức theo các quy định nêu trên thì bạn sẽ được tuyển vào vị trí công chức tại Bộ kia. 

   

  Thứ hai, Theo Điều 23 Luật Viên chức, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

              Có hai phương thức để viên chức đang làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập này, muốn thay đổi nơi làm việc, sang làm việc ở một đơn vị sự nghiệp công lập khác là:

  -  Thôi việc theo nguyện vọng, chấm dứt hợp đồng làm việc ở đơn vị sự nghiệp này, rồi thi tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác. Nếu trúng tuyển thì được ký kết hợp đồng làm việc.

  -  Xin chuyển công tác từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác. Được đơn vị đang làm việc đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc. Được đơn vị nơi chuyển đến đồng ý tiếp nhận theo hình thức xét tuyển, hoặc xét tuyển đặc cách và ký kết hợp đồng làm việc.

               Theo Điều 14Điều 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

               Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức.

                Như vậy, viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị mới phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc và khi viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập mới tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển, hoặc xét tuyển, hoặc xét tuyển đặc cách phải ký kết hợp đồng làm việc.

               Do đó, nếu sang bên Bộ kia làm việc vị trí viên chức, bạn vẫn phải tiến hành tuyển dụng vào ngạch viên chức bằng hình thức thi tuyển, hoặc xét tuyển, hoặc xét tuyển đặc cách phải ký kết hợp đồng làm việc.

  Hi vọng lời góp ý của chúng tôi đã có thể giải đáp được những thắc mắc của bạn.

  Trịnh Bình An | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.vietkimlaw.com)

  M: (+84-4) 3.2899.888 - E: luatvietkim@gmail.com

  Ad: CS1- Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN

  CS2 - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Binhanvnu96 vì bài viết hữu ích
  hvquyen1 (03/11/2016)
 • #440483   03/11/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  Chào bạn Binhanvnu96.

  Trước hết rất cảm ơn bạn đã có bài viết tư vấn rất cặn kẽ.

  Song nếu căn cứ nội dung của Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành luật thì trong trường hợp hai đơn vị sự nghiệp trong cùng ngành: đơn vị cũ ra quyết định cho thuyên chuyển công tác, đơn vị mới ra quyết định tiếp nhận và ký Hợp đồng làm việc mà không cần phải làm thủ tục thi tuyển/hoặc xét tuyển/hoặc xét tuyển đặc cách thì có hợp pháp về thủ tục không? (ở cả hai đơn vị đều là viên chức).

  Rất mong bạn hãy cho biết quan điểm về trường hợp tôi đưa ra này.

  Xin trân trọng cảm ơn bạn trước.

   
  Báo quản trị |