Hỏi về thu, nộp lệ phí chứng thực

Chủ đề   RSS   
 • #526862 30/08/2019

  Hỏi về thu, nộp lệ phí chứng thực

  Thư viện pháp luật cho mình hỏi một chút về thu, nộp lệ phí, cụ thể là lệ phí chứng thực và lệ phí chứng thực với ạ :)
  Tại Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực có nêu:

  Điều 7. Quản lý và sử dụng phí

  1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Nguồn chi phí trang trải cho thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

  2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính ph thì được trích lại 50% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 50% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

  Như vậy, đối với cơ quan mình là phường xã thì có được để lại 50% để trang trải chi phí ko ạ
  Mình xin cám ơn trước ạ :)

   
  1070 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lqhungtckh vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #527766   05/09/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Mình có tìm hiểu vấn đề và nêu quan điểm bên dưới, anh/chị/bạn có thể tham khảo.

  Khoản 1, Điều 4, Nghị định 120/2016/NĐ-CP  quy định:

  “Điều 4. Nguyên tắc quản lý và sử dụng phí

  1. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ theo tỷ lệ xác định quy định tại Điều 5 Nghị định này; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước.

  Cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động bao gồm:

  a) Cơ quan thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

  b) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

  c) Cơ quan công an, quốc phòng được giao cung cấp dịch vụ, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí theo quy định của Luật phí và lệ phí.”

  Theo quy định trên, cơ quan nhà nước có cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính khi được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ phí hoạt động. Cơ quan bạn là cơ quan cấp xã, phường là cấp chính quyền địa phương hoạt động trong phạm vi được phân quyền, phân cấp. Do vậy, không được khấu trừ khoản phí thu được.

   

   
  Báo quản trị |