Hỏi về Thông tư 09/2012/TT-NHNN ngày 10/04/2012

Chủ đề   RSS   
 • #337132 05/08/2014

  thegioimitom

  Male
  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Hỏi về Thông tư 09/2012/TT-NHNN ngày 10/04/2012

   Kính gửi các anh/chị/em trong diễn đàn !

  Tôi hiện nay đang đọc 09/2012/TT-NHNN với một số nội dung như sau làm tôi thấy hơi khó hiểu, tôi muốn trích dẫn nội dung ấy lên đây nhờ các anh chị giải đáp thắc mắc và cùng thảo luận, nội dung như sau:

  " Điều 3. Phương tiện thanh toán được sử dụng để giải ngân vốn cho vay

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay và thực hiện thanh toán trực tiếp cho bên thụ hưởng, trừ các trường hợp quy định lại khoản 2 Điều này.

  2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét quyết định việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, hoặc bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng vay để giải ngân vốn cho vay đối với các trường hợp:

  a) Thanh toán cho bên thụ hưởng là tổ chức với số tiền dưới 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho một lần giải ngân;

  b) Thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền dưới 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho một lần giải ngân;

  c) Thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

  d) Để bù đắp phần vốn tự có, nguồn tài chính mà khách hàng vay đã sử dụng để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống;

  đ) Để trả lương cho người lao động;

  e) Chuyển tiền vay vào tài khoản thanh toán của khách hàng để khách hàng thanh toán cho các mục đích mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng vay. "

  Câu hỏi đặt ra là:    Mục c) rất khó hiểu, nếu không trả lương, không bù đắp thanh toán thì trên 100 triệu đồng có được giải ngân tiền mặt không ? Tôi rất mong nhận được trao đổi rõ ràng hơn về nội dung này.

  Tôi hiện nay đang công tác trong lĩnh vực Ngân hàng, việc giải ngân tiền mặt cho Khách hàng thường xuyên có nội dung tiền mặt, tôi rất mong nhận được những góp ý chân thành từ Quý anh/chị/em trong diễn đàn !

  Trân trọng !

   
  3884 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514353   26/02/2019

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 176 lần


  Theo Thông tư 09/2012/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng cho vay được quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt trong các trường hợp, gồm:

  - Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay có giá trị không quá 100 triệu đồng;
  - Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng là tổ chức sử dụng vốn Nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  - Thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  Như vậy, Điểm c được hiểu: Khách hàng thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân (không bao gồm pháp nhân) không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đã ứng vốn tự có để thanh toán , chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được tổ chức tín dụng cho vay quyết định cho vay theo quy định pháp luật. Ngoài ra, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng cho vay văn bản cam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
   

   

   
  Báo quản trị |