Hỏi về thời gian tính trợ cấp thôi việc

Chủ đề   RSS   
  • #241449 24/01/2013

    Hỏi về thời gian tính trợ cấp thôi việc

    Luật sư vui lòng cho tôi hỏi người lao động đi nghĩa vụ quân sự 04 năm thì 04 năm đó có đc tính để hưởng trợ cấp thôi việc  không(trước ngày 31/12/2008) hay là phải trừ 04 năm chỉ tính thời gian làm việc tại cơ quan đến 31/12/208 thôi. 

     
    3639 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn