Hỏi về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi theo điều 108

Chủ đề   RSS   
 • #359370 27/11/2014

  Hỏi về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi theo điều 108

  Mình có vài câu hỏi về thời gian nghỉ giữa giờ theo điều 108:

  Trích dẫn:
  Trích Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

  1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

  2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

  3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

  Giả sử thời gian làm việc từ 8H00 đến 16h30. (tổng cộng 8h30p)

  Trưa được nghỉ 40 phút ăn cơm (cty cung cấp bữa ăn miễn phí).

  Trong 40 phút ăn trưa này Cty quy định (trong nội quy) không được ra ngoài Cty.

  Có 2 đợt nghỉ ngắn 10 phút sáng và chiều.

  Câu hỏi 1: Nếu Cty chỉ tính thời gian làm việc là 8 giờ thì có thiếu không?

  2. Thời gian nghỉ ngắn (10 phút x2) ở khoản 3 có buộc phải tính vào thời giờ làm việc như nghỉ giữa giờ quy định ở khoản 1 và 2?

  3. Thời gian ăn trưa là 40 phút nhưng nếu Cty chỉ tính 30 phút cho thời gian làm việc thì có sai Luật không?

  4 Giả sử Cty "lách luật" bằng cách sửa nội quy cho phép trong 40 phút ăn trưa đó nhân viện được ra ngoài tự do để không phải áp dụng 8 giờ làm việc liên tục tức là không cộng 40 phút này vào giờ làm việc thì có hợp Luật không? Đã từng có vụ xử nào liên quan vấn đề này và pháp luật nghiêng về ai?

   

  Thanks.

  Cập nhật bởi Target_locked ngày 27/11/2014 06:36:25 CH
   
  5170 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận