DanLuat 2015

Hỏi về thẩm quyền ký nghị quyết của ĐHĐCĐ

Chủ đề   RSS   
 • #437069 28/09/2016

  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Hỏi về thẩm quyền ký nghị quyết của ĐHĐCĐ

  Em chào các luật gia ạ!

  Cho em hỏi về thẩm quyền ký nghị quyết của ĐHĐCĐ CTCP, sau đây đâu là đáp án đúng ạ:

  PA 1:

  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  (ký)

  PA 2:

  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

  (Ký)

  PA 3:

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

  (Ký)

  PA 4:

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  (ký)

  PA 5: Khác

  Em xin chân thành cám ơn? :o

  (Lưu ý: Điều lệ công ty không có quy định nhé. Tức chỉ căn cứ theo Luật)

   
  1500 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #437086   28/09/2016

  consulting.contract
  consulting.contract

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/09/2016
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn Mickey cute,

  Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Biên bản họp ĐHĐCD, theo đó một phần nội dung của Biên bản là Chủ tọa và Thư ký cuộc họp là người ký Biên bản họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa và Thư ký cũng là những người chịu trách nhiệm về nội dung của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

  Vậy, theo quản điểm của mình, PA 5 như bạn nêu là PA đúng.

   
  Báo quản trị |  
 • #437089   28/09/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  consulting.contract viết:

  Chào bạn Mickey cute,

  Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Biên bản họp ĐHĐCD, theo đó một phần nội dung của Biên bản là Chủ tọa và Thư ký cuộc họp là người ký Biên bản họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa và Thư ký cũng là những người chịu trách nhiệm về nội dung của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

  Vậy, theo quản điểm của mình, PA 5 như bạn nêu là PA đúng.

  Vậy biên bản đã có quy định rất rõ ràng rồi ạ. Nhưng còn nghị quyết, em chưa thấy Luật nói gì đến nghị quyết ạ ...

   
  Báo quản trị |  
 • #437118   29/09/2016

  consulting.contract
  consulting.contract

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/09/2016
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn Mickey cute,

  Đối với Nghị quyết thì chỉ cần có chữ ký của Chủ tọa là được. Vậy ai là Chủ tọa thì người đó sẽ ký Nghị quyết. Thông thường, khi ký Nghị quyết, người ta sẽ thay mặt ĐHĐCĐ để ký và sẽ ghi chức danh của người đó. Ở đây, PA 1 bạn đưa ra là Phương án sát với thực tế và phù hợp nhất.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-